23 april 2020

Het coronavirus: update

Driestar educatief volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en neemt passende maatregelen als dat nodig is. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD.

Na de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 21 april geldt voor Driestar educatief de volgende situatie:

  1. Onze gebouwen zijn sowieso tot 20 mei ‘op slot’. In de praktijk zijn ze wel open voor urgente en noodzakelijke dingen, maar werknemers van Driestar educatief werken zoveel mogelijk thuis en activiteiten zijn verplaatst, afgelast of vinden online plaats.
  2. Het studeren bij Driestar hogeschool blijft ‘online’ tot in ieder geval 1 juni 2020. 
  3. Nu de scholen weer opstarten per 11 mei, zullen ook stages in principe weer mogelijk worden (altijd in samenspraak met de stageschool!).
  4. Voor de meest recente informatie en vragen over stages, lessen en toetsing dienen studenten Eduweb in de gaten te houden.
  5. Onderwijsadvies gaat zoveel mogelijk online door, dus wat digitaal kan gaat digitaal door. Leerlingenzorg en advieswerkzaamheden waarbij fysieke ontmoeting cruciaal is worden in overleg met scholen en ouders vanaf 11 mei 2020 wel weer op locatie uitgevoerd.

De situatie vraagt om maximale creativiteit en inzet van iedereen. We zien dat gelukkig overal om ons heen gebeuren, en wensen iedereen die betrokken is bij het onderwijs hier veel succes en wijsheid bij. Als je naar aanleiding van deze informatie vragen heb, mail dan naar corona@driestar-educatief.nl.

Bezoekers en hygiëne

 We vragen bezoekers van een van de gebouwen van Driestar educatief rekening te houden met de volgende hygiënevoorschriften:

  • geen handen schudden;
  • was je handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes.

In algemene zin blijft gelden: blijf zoveel mogelijk thuis.

Nadere informatie

Intussen werken we het scenario ‘Back to school & work’ (met 1,5e meter afstand) verder uit. Wij informeren medewerkers en studenten via de interne communicatiekanalen Portaal (medewerkers) en Eduweb (studenten). Houd deze kanalen in de gaten voor alle relevante informatie en updates. Heb je vragen? corona@driestar-educatief.nl.