Leraar voortgezet onderwijs duaal - aanmelden en toelatingseisen

Hier lees je meer over de aanmeldprocedure voor de opleidingsvariant OidS (Opleiden in de School) van de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wil je je aanmelden voor de duale opleiding? Hiervoor kun je terecht bij de instituutscoördinator, de heer J.M. Strijbis. Je vindt zijn contactgegevens onderaan deze pagina. Wanneer je je wilt aanmelden stuur je hem een e-mail met de volgende informatie: 

 1. Motivatie
 2. Het vak waarvoor je opgeleid wilt worden
 3. Curriculum vitae (cv)
 4. Twee referenten, met toestemming (huidige mentor + (vak)docent)
 5. Voorkeur voor een school waar je opgeleid wilt worden
 6. Huidige school/locatie
 7. Een recente pasfoto

Hoe eerder je je aanmeldt (graag uiterlijk 1 maart), hoe beter we een passende school voor je kunnen zoeken.

Voor het vak wat je kiest moet je op je eindlijst op de havo of het vwo minstens een 7 hebben.

Voor wiskunde geldt de volgende eis: eindexamen n√° 2015 met minstens een 7 voor wiskunde B. Als je geen wiskunde B hebt of een lager cijfer dan een 7, moet je naast de intake ook een toelatingstoets voor het vak doen. 

Heb je geen havo- of vwo-diploma? Dan moet je naast de intakeprocedure ook voldoen aan de eisen die worden gesteld in de studiekeuzecheck. Informatie over deze eisen wordt in mei op de website gepubliceerd. Pas nadat je ook aan deze aanvullende eisen hebt voldaan, kun je worden toegelaten tot de opleiding.

Als we je sollicitatie ontvangen hebben, start de intakeprocedure:
 • Je krijgt van de secretaresse een uitnodiging voor een intakegesprek.
 • Tegelijkertijd ontvang je een format voor een portfolio, dat je ingevuld terugstuurt.
 • Wij vragen ondertussen inlichtingen op bij de referenten die je hebt opgegeven.
 • Je voert het eerder genoemde intakegesprek met de instituutsco√∂rdinator van onze hogeschool en een leidinggevende van een vo/mbo school (op basis van je portfolio en sollicitatiebrief).
Als de intake een positief resultaat heeft, neem je contact op met de school waar je geplaatst wordt. Daar heb je dan een toelatingsgesprek, waarna besloten wordt of je op deze school aan de slag kunt.

Zo spoedig mogelijk na de intake krijg je te horen of je toegelaten bent tot de duale opleiding. Zo ja, dan word je binnen afzienbare tijd ook uitgenodigd voor een studiekeuzecheck op de hogeschool. Door de studiekeuzecheck krijg je een realistisch beeld van de opleiding en zie je of er een goede match is tussen jou en de opleiding. Ook vindt er een gesprek plaats op de vo/mbo-school waar je geplaatst bent. Pas nadat je met goed gevolg de intakeprocedure hebt afgesloten, kun je je via Studielink aanmelden.