Regeling verwerken persoonsgegevens ten bate van NSE

De toestemmingsvraag in de Nationale Studenten Enquête (NSE) heeft betrekking op het geven van toestemming voor koppeling en verwerking van persoonsgegevens bij de analyse van de NSE-resultaten. Indien je toestemming geeft, worden je gegevens gekoppeld via je studentenmailadres. Door koppeling van gegevens kunnen wij een verdiepende analyse op de resultaten uitvoeren die ons meer inzicht geeft en ons helpt bij het verder verbeteren van de kwaliteit van je opleiding. We borgen te allen tijde jouw privacy. Alleen de medewerkers van de Dienst Kwaliteitszorg kunnen jouw gegevens zien. Resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau teruggekoppeld en zullen nooit herleidbaar zijn naar jou. Hieronder vind je meer informatie over het onderzoek en de verwerking van gegevens.

Gegevens die verwerkt worden

Bepaalde studentgegevens moeten wij als instelling, onder wettelijke grondslag van de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), aanleveren bij de uitvoerder van de NSE zodat deze jullie kan benaderen voor deelname aan de NSE. Hiervoor hebben wij de toestemming van jou als student niet nodig. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam en code opleiding
  • Vorm (voltijd/deeltijd/duaal)
  • Studiejaar (eerstejaars/ouderejaars)
  • Studentenmailadres
  • Type student (regulier/postmaster/premaster)
  • Voorkeurstaal waarin de enquête wordt getoond

Bij de toestemmingsvraag in de NSE kies je zelf of jouw respons anoniem wordt verwerkt of dat jouw respons tot jou herleidbaar wordt teruggekoppeld aan ons. Indien je bij de toestemmingsvraag toestemming geeft, zal jouw respons worden gekoppeld aan de volgende persoonsgegevens:

  • Geslacht
  • Vooropleiding
  • Leerjaar
  • Leerroute, zoals een track of opleidingsschool

Doel en verwerking

Het doel van het koppelen van de NSE-resultaten aan jouw persoonsgegevens, is om een verdiepende analyse op de resultaten te kunnen uitvoeren, waarmee we meer informatie naar boven halen die ons kan helpen de kwaliteit van je opleiding verder te verbeteren. Die verdiepende analyse wordt uitgevoerd door de medewerkers van de Dienst Kwaliteitszorg (DKZ) van Driestar educatief. Alleen deze afdeling heeft inzicht in jouw respons, gekoppeld aan je persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek worden alleen op groepsniveau teruggekoppeld naar managers, docenten en studenten en zullen nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.

Looptijd en bewaartermijn

Na de verdiepende analyse, zal het koppelbestand met de koppeling van de NSE-resultaten aan jouw persoonsgegevens, worden vernietigd. Dit zal uiterlijk gebeuren een jaar na afronding van het onderzoek, dat is in principe op 1 oktober 2022.

Contactgegevens en privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke voor de koppeling van de NSE-resultaten aan de genoemde persoonsgegevens is Driestar educatief:

Driestar educatief
Postbus 368
2800 AJ GOUDA

Voor informatie over hoe je jouw toestemming later nog kunt intrekken en informatie over waar je terecht kunt bij vragen/klachten, verwijzen we je naar de privacyverklaring van Driestar hogeschool.