1 september 2021

'Reflectie en diepgang kenmerken zomerschool 2021'

Door drs. J. (Jan) Kloosterman

Gezellig, inhoudsvol, bemoedigend, inspirerend en goed georganiseerd zijn een aantal kwalificaties waarmee de deelnemers van de zomerschool vorige week afscheid van ons namen. Warme woorden en dankbaarheid als respons op een prachtige week. Van 23 t/m 27 augustus 2021 vond de achtste editie van de zomerschool plaats onder leiding van Rens Rottier en Jan Kloosterman.

Zomerschool 2021. Vanaf de eerste dag smolt een verzameling individuen die elkaar veelal niet kenden samen tot een groep. In de open en veilige sfeer werden kwetsbare vragen en opmerkingen gedeeld. Dat is de hele week zo gebleven en laat iets zien van het mooie en krachtige van deze groep. In die bedding zijn de bijdragen van o.a. Gor Khatchikyan, Henk Jochemse, Gerben Budding, Eline Zandee, Brams Kunz, Aart Nederveen en Peter Hoek verwerkt.

Persoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad door het programma. De toepassing naar het persoonlijk staan als christen in deze tijd en de eigen identiteit vinden elke dag plaats. Een ‘verwandelopdracht’, reflectievragen, persoonlijke notities en de onderlinge gesprekken faciliteren dit proces. Het gaat om zowel intellectuele als geestelijke vorming in de week zelf en in de komende periode. Daarin kunnen het tutoraat en een auteur als reisgenoot een belangrijke plaats innemen. Om de zaagtand scherp te houden.

Leren en ontwikkelen doe je meestal niet alleen. In het concept van intellectuele uitdaging, tijd en ruimte voor persoonlijke verwerking en ontwikkeling, meerdere dagen met elkaar optrekken en de nodige gespreksruimte ontstaat een vorm van leren en ontwikkelen die impact heeft. We zijn dankbaar voor de resultaten en ‘getuigenissen’ die we terugkrijgen van de deelnemers. Dit werk doet er toe. Het is uitdelen en doorgeven. Voor ons is dat een onderdeel van dienend leiderschap.

drs. J. (Jan) Kloosterman

Over drs. J. (Jan) Kloosterman

MBA, Raad van Bestuur RMU