13 juni 2019

Het mooiste aspect van leraarschap

Door Mirthe Fierloos

Een nieuwe dag op m’n stageschool. Zoals we op deze school gewend zijn, begin ik met gebed. Ik vraag of er kinderen zijn die nog iets willen vertellen. Daarna klinkt de psalm die ze die week moeten leren. Vervolgens is het Bijbelverhaal aan de beurt. Een ritueel dat elke ochtend terugkeert. Het lijkt zo eenvoudig: bidden, zingen met elkaar, een Bijbelvertelling houden. Maar niets is minder waar.

De dagopening vind ik een van de fijnste momenten van de dag. Het is hét moment bij uitstek om de relatie met je leerlingen te verdiepen. Kinderen kunnen hun verhaal kwijt, er kan even gelachen worden met elkaar. En het allerbelangrijkste: tijdens de dagopening kan ik met de klas in gesprek over God en de Bijbel. Ik mag hun vragen beantwoorden, kan dingen uit m’n eigen leven vertellen en de kinderen mogen dat zelf ook. Een teer moment dus. Door een Bijbelverhaal vertel je over God. Je mag Zijn liefde uitstralen naar de kinderen en vertellen dat Hij voor ons zorgt! Je mag vertellen over onze Verlosser Die genadig wil zijn voor iedereen, ook al ben je nog maar 5, 8 of 11 jaar. Wat een prachtige taak!

Een moeilijke taak

 Zelfs voor mij als (toekomstige) leraar is het soms niet makkelijk om de Bijbel te begrijpen. Voor jou geldt dat vast ook. Als je leraar wilt worden, hoort het bij je taak om de prachtige verhalen en lessen uit de Bijbel op een begrijpelijke manier aan de kinderen over te brengen. Een serieuze voorbereiding is dan onmisbaar. Maar je bent niet zonder fouten, hoe goed je voorbereiding ook was. Tijdens een evaluatiegesprek met mijn mentor heb ik weleens te horen gekregen dat ik iets verkeerd verteld had aan de kinderen. Dan is het belangrijk om je kwetsbaar op te stellen en de volgende dag je fout toe te geven en recht te zetten! Begin je Bijbelverhaal daarom ook nooit zonder gebed. Vraag om hulp van God, ook tijdens de voorbereiding.

Een verantwoordelijke taak

 Soms laat ik het weleens goed door me doordringen: ik heb 25 kinderen voor m’n neus, die allemaal een ziel voor de eeuwigheid hebben. Wat een enorme verantwoordelijkheid! Ik heb de geweldige taak om hen te vertellen over onze genadige en liefdevolle God; over het verlossend bloed van de Heere Jezus. Het is zo nodig om de kinderen te vertellen over de belangrijkste zaken in hun leven! Nogmaals, een christelijke leerkracht zijn is een mooie, maar verantwoordelijke taak. Kinderen onderwijzen in de dingen van Gods Koninkrijk is niet zomaar iets. Het is het mooiste aspect van ons beroep.

Mirthe Fierloos

Over Mirthe Fierloos

Mirthe studeert op de pabo van Driestar hogeschool.