20 februari 2020

Lesmateriaal maken voor hoogbegaafde leerlingen

Door Studenten pabo 4

Acadin, voor ons allemaal een nieuw begrip. Tot we tijdens een interessante voorlichting kennismaakten met deze website met lessen voor (hoog)begaafde leerlingen. In een opdracht voor pabo 4 ontwierpen we onder begeleiding van docent Mirjam Floor content voor acadin.nl. Een leuke en leerzame ervaring!

Acadin ondersteunt scholen bij verrijkingsonderwijs op maat. Het materiaal is er voor verschillende moeilijkheidsgraden, verdeeld per niveau in leerjaren (groep 1-8) en vakgebied en sluit goed aan bij de verschillende talenten, voorkeuren en interesses van kinderen. Wij gingen aan de slag met het ontwikkelen van content voor de groepen 1 tot en met 4, die voor langere tijd gebruikt kon worden, binnen de vakgebieden techniek, filosofie, sociaal emotionele ontwikkelingen en ICT.

Ontdekkingen

Als eerste doken we de theorie in met de vraag in ons achterhoofd: Wat is hoogbegaafdheid en kunnen we deze leerlingen onderwijs op hun niveau aanbieden? De veronderstelling dat hoogbegaafdheid voornamelijk over cognitieve prestatie gaat, bleek niet te kloppen. Begaafdheid heeft ook alles te maken met motivatie en creativiteit. Bijzonder, die creativiteit! Dit neemt bij ons in het onderwijs niet zo’n grote plek in, terwijl de kinderen ook juist daarin hun uitdaging kunnen vinden! Heel leerzaam was het om erachter te komen dat de hoogbegaafde kinderen niet altijd de uitblinkers zijn. De inhoud van de lesstof sluit niet altijd aan bij de zone van naaste ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen, waardoor bepaalde vaardigheden niet altijd optimaal ontwikkeld worden. Oog voor het leren van alle vaardigheden is dus belangrijk.

Hieronder willen we kort vertellen hoe we het maken van de lessen hebben ervaren:

Dorien den Uil:

Tijdens deze opdracht kwam ik erachter dat het maken van deze lessen zo anders is dan wat wij gewend zijn te doen. Het verwerken van de creativiteit en het top-downleren in je lessen kost wat denkwerk, maar is het zeker waard. Kernwoorden in mijn lessen waren ondernemerschap en bewustwording. Acadin gaf ons veel creatieve vrijheid, wat ik als erg fijn heb ervaren! 

Tanja De Groot:

Ook ik begon enthousiast met het creëren van onderwijs voor Acadin. Na lang brainstormen kwam ik op de onderwerpen ‘de dijken breken’ en ‘de architect’. Beide onderwerpen gaven veel ruimte voor inlevingsvermogen, creatief en praktisch bezig zijn. Belangrijke en mooie vaardigheden die ik graag aan alle kinderen zou willen meegeven. Ik vond het erg waardevol om zo bezig te zijn met lesontwerpen voor deze groep leerlingen. Het ontwerpen via dit format geeft weer nieuwe handvatten voor de onderwijspraktijk.

Lisa van Haaften:

Voor Acadin heb ik verschillende lessen ontworpen die passen bij de thema’s ‘ridders en kastelen’ en ‘het restaurant’. De lessen duren acht tot tien uur. Ik vond het een hele waardevolle ervaring, omdat ik heb geleerd om zelf creatieve lessen te ontwerpen voor hoogbegaafde kinderen. Als laatste houd je meer rekening met de mogelijkheid dat er hoogbegaafde kinderen in jouw klas kunnen zitten en hoe je deze kinderen tegemoet kan treden in hun onderwijsbehoeften.

Cornelis Stam:

Het was een ontzettend leerzame ervaring om tijdens het ontwerpen van de lessen even in de huid van een begaafde leerling te kruipen. Door het maken van de lessen heb ik kennis opgedaan over het leren van een begaafde leerling en hoe je met je lessen daarop kunt aansluiten. Ik ben dankbaar dat ik, door de lessen die ik heb gemaakt, eraan bij heb kunnen dragen dat ook de hoogbegaafde leerling een nieuw stukje van de werkelijkheid om zich heen kan ontdekken. 

Gerlinda Achterstraat:

Het was leuk en leerzaam om een aantal weken voor Acadin aan het werk te zijn! Je bent even vanuit een heel andere invalshoek bezig met het onderwijs. Omdat je weet dat de content die je maakt ook echt gebruikt zal gaan worden, heb je de motivatie om iets goeds te maken waar deze doelgroep echt wat aan heeft. Ik heb er veel van geleerd over het werken met hoogbegaafde kinderen, ook voor als ik straks mijn eigen klas heb. Een bijkomend voordeel is dat er leuke lesontwerpen klaarliggen die ik ook zo zelf kan inzetten.

Studenten pabo 4

Over Studenten pabo 4

Studenten uit pabo 4 van Driestar hogeschool