Onderwijsconferentie RAOS ‘Richting geven, ruimte bieden’

  • Datum 7 februari 2023
  • Tijd 14:15 - 19:30
  • Locatie Driestar College, Gouda
  • Inschrijven Voor 25 januari 2023

Als startend, of meer ervaren docent is jezelf (blijven) ontwikkelen tot een professionele docent van belang. In dat proces loopt iedereen tegen vragen en grenzen aan. Daarom organiseert RAOS een onderwijsconferentie op 7 februari 2023 met als thema: Richting geven, ruimte bieden. Van harte welkom!

De Reformatorische Academische opleidingsschool (RAOS) vormt een krachtig partnerschap met als participanten enerzijds zeven christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (opleidingslocaties) en anderzijds Driestar hogeschool. Klik hier voor meer informatie.

Hoofdlezing 'Lessen in orde'

Hoofdspreker is Peter Teitler. Hij is de schrijver van de bestsellers over ‘Lessen in orde’ die ook de basis vormen van de trajecten ‘lessen in orde’. In zijn boeken beschrijft hij hoe docenten en schoolleiders een stimulerend werkklimaat kunnen creëren. 

Peter Teitler schrijft vanuit de praktijk (hij is nog steeds als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs). Zijn boeken zitten daarom vol met praktijk- voorbeelden en ervaringen.  Vanuit die praktijk maakt hij ook steeds ‘uitstapjes’ naar recente theorievorming over onderwijsverbetering en verbindt  de daarin opgedane inzichten met de praktijk van alle dag.

Boeiende workshops

Na de hoofdlezing kun je verschillende workshops volgen. Daarin komen verschillende onderwerpen aan de orde als persoonlijk leiderschap, boysproof onderwijs, christelijk leraarschap, motivatiebevordering door middel van digitaal werken, in de klas met leerlingen praten over bidden, de coöperatieve klas … en nog veel meer boeiende onderwerpen. In het uitklapmenu hieronder vind je bij elke workshop een korte omschrijving.

Aan de hand van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap gaan we nadenken over jouw persoonlijk leiderschap en komen we tot een eerste aanzet voor een persoonlijk statuut.

Mijn ogen gaan glimmen als ik de ogen van de leerlingen zie glimmen. Bijvoorbeeld omdat ze iets onder de knie hebben gekregen, waarvan ze dachten dat het nooit zou lukken. Wat goed is voor jongens, is ook goed voor meisjes. Kortom: richt je op de jongens en het komt goed!

Je geeft bevlogen les in je vak. Je vindt het mooi om je kennis over te dragen en leerlingen te boeien. Echter, achter bijna alles zit een overtuiging. Wanneer je vanuit een christelijke levensovertuiging leraar bent, zoek je naar verbinding tussen de vak inhoud en christelijke identiteit. Hoe doe je dat? Hoe kun je voor je leerlingen verdieping geven aan de vak inhoud waarover je lesgeeft. Best begrijpelijk dat dit niet eenvoudig is. In deze workshop krijg je handreikingen en gaan we hierover in gesprek. Welkom in deze workshop!

Al enkele jaren werken de leerlingen van VMBO-Kader met bijna alle vakken op de laptop. Waar de motivatie vaak ontbrak, willen leerlingen nu wel aan het werk. Waarom zijn onze leerlingen zo enthousiast? Wat zijn de voor-/nadelen? Wat is er allemaal mogelijk?

Praten over het gebed is waardevol! In de Bijbel lezen we talloze gebeden van allerlei verschillende personen. Ondanks dat er zoveel over te lezen valt wordt er in school niet vaak over het gebed gesproken. Ik heb onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van leerlingen op het gebed in de klas. Zij horen elke dag bij verschillende docenten de gebeden en ze kunnen vanuit deze ervaring ons iets leren over bidden in de klas. De lessen hieruit zijn waardvol voor ons als docenten. Ze helpen ons om het gesprek over bidden in de klas te voeren.

Je werkt op een christelijke / reformatorische school en dan ben je een christelijke leraar. Je werkt als christen op een niet-christelijke school en dan ben je geen christelijke leraar? Of toch wel? In deze workshop verkennen we wat het christelijke van jouw leraarschap kan inhouden. We zullen het niet hebben over dagopeningen en kerstvieringen, wel over al die andere momenten waarin geloof en professie verbonden kunnen worden.

Op locatie De Swaef van het Wartburg College draait voor het 2e jaar een pilot ‘De coöperatieve klas’. Deze klas is heterogeen van samenstelling (van basis met lwoo-indicatie t/m G+) en werkt coöperatief. Ook worden er geen cijfers gegeven, maar krijgen de leerlingen beschrijvende feedback. Doel van deze aanpak is een leercultuur: een cultuur in de klas waarin leerlingen zich veilig voelen, fouten durven maken, worden uitgedaagd en gericht zijn op het verbeteren van hun eigen prestaties. We maken een beweging van meten naar vertrouwen. En het werkt!

"Mevrouw, wat kunt u goed uitleggen! Bedankt voor de les." Controleer jij na de les of je leerlingen de lesstof hebben begrepen? Controle van begrip kan ook tijdens je instructie. Expliciete Directe Instructie helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken. Hierdoor doen alle leerlingen succeservaringen op. Onderdelen die o.a. aan de orde komen zijn: Ik kan het, betrekken en activeren, geven van feedback, begeleide inoefening en verlengde instructie.

Les is meer geeft leerlingen steun en sturing, geeft ze de vrijheid die ze aankunnen. Les is meer gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen, en normen hanteren voor de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. De workshop geeft methodes en adviezen waarmee leraren het gedrag van leerlingen op een positieve manier kunnen beïnvloeden. De deelnemers krijgen tips hoe je kunt reageren op gewenst en ongewenst gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt corrigeren én wat je beter niet kunt doen.

VOL - aanmelden niet meer mogelijk

Mentoraat heeft op bijna alle scholen een vaste plek in het programma. Veel docenten zijn of worden ook een keer mentor van een klas. Maar het klassieke mentoraat wordt niet gekenmerkt door een intensief  contact met alle individuele leerlingen. En juist een stevig contact staat ten dienste van de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Er is een concept, dat in deze lacune voorziet: Leve de coach!

Reflecteren is belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Tegelijkertijd is het meestal niet de favoriete bezigheid van studenten de reflecties te schrijven en, zo voeg ik er eerlijkheidshalve maar voorzichtig aan toe, voor schoolopleiders ook niet om deze te lezen. Het kan anders, dat zullen we in deze workshop ontdekken. Als je van verbeelding en creatief schrijven houdt: schrijf je in voor deze workshop!

Programma

14.15-14.30 uur                      Inloop
14.30-14.45 uur                      Opening 
14.45-15.45 uur                      Lezing door hoofdspreker
15.45-16.00 uur                      Korte pauze
16.00-17.00 uur 1e ronde workshops
17.00-17.15 uur                      Korte pauze
17.15-18.15 uur 2e ronde workshops
18.15-18.30 uur                      Gezamenlijke evaluatie/afsluiting 
18.30-19.30 uur                      Lopend buffet 

Locatie

Driestar College, locatie Gouda, gebouw Bèta (Ronsseplein 1, Gouda). U kunt (gratis) parkeren bij Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD te GOUDA (Routebeschrijving). Indien dit parkeerterrein vol is kunt u in de P+R stations garage  te Gouda parkeren. Vanaf de parkeerplaats van Driestar educatief is het ongeveer 5 minuten lopen naar het Driestar College.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Doe dit voor 25 januari 2023. Er zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie. Voor vragen kun je contact opnemen met Liesbeth van Linschoten.

Je kunt je niet meer aanmelden voor de onderwijsconferentie RAOS.