13 januari 2020

Guatemala en Nederland, wereld van verschil?

Door Blogteam Guatemalareis

Pabostudenten Arenda en Coen zijn op studiereis in Guatemala. Ze brengen daar onder andere een bezoek aan de partnerorganisatie AMG. Daar hebben ze allerlei leerzame en inspirerende ontmoetingen, die hen een spiegel voorhouden. Kijk je met hen mee?

We vinden Guatemala een prachtig land met veel mooie plaatsen. Maar Guatemala heeft ook de meest lelijke en uitdagende plaatsen. Plekken van armoede en geweld, drugs en gebroken families.  Zo bezochten we de vuilnisbelt, een van de grootste van Latijns-Amerika (24 voetbalvelden groot). Duizenden mensen werken hier elke dag twaalf uur lang om hun brood te verdienen door vuilnis te verzamelen, te recyclen en te verkopen. Kinderen zijn alleen thuis omdat hun moeders hier werken om hen een betere toekomst te geven. Maar ondertussen missen zij de zorg die zij soms nog zo hard nodig hebben. Uit die plaatsen komen de kinderen op de scholen van AMG. Brian Dennett, directeur van AMG Guatemala, vertelt ons er iets over.

De kracht van Gods waarheid

Brian werkt in Guatemala om kinderen een toekomstperspectief te bieden. Hij vertelt ons over de strijd die hij met God voerde voor zijn hart werd omgebogen om al zijn rijkdom en welvaart in Amerika achter te laten om hier te gaan werken. Daarnaast helpt hij ons ook om op een positieve manier om te gaan met de ellende die we hier in Guatemala zien en de heftige nieuwsberichten uit de hele wereld die we ook via het Nederlandse nieuws kunnen horen. ‘Satan zal niet winnen,’ zegt Brian tegen ons, ‘de waarheid wint. En die waarheid, daar weten wij van! En daarom: ga niet mee met de cultuur waarin je leeft, maar besef dat de wereld de kracht van Gods waarheid nodig heeft.’ Dat zet ons wel even aan het denken en geeft ons hoop.  

Hoop in Christus 

AMG heeft niet alleen leerkrachten, maar ook dokters en tandartsen in dienst. Hun drijfveer is om te werken vanuit de genade en liefde van de Heere Jezus. Vanuit die kern investeert de organisatie in de levens van kinderen en families. ‘Je kunt van alles doen, maar zonder Christus is het tijdelijk,’ zegt Brian. We praten er als groep over door. Leven wij vanuit de genade van Christus en werkt dat door in onze dagelijkse bezigheden? We denken aan onze stages, onze bijbaantjes of aan vrienden die een heel ander beroep hebben: voor iedereen geldt dat je werk pas waarde heeft als je het tot Gods eer doet.

Bron van geluk

Het voelt soms ongemakkelijk om hier in Guatemala zoveel armoede te zien. Wat een geluk hebben wij in Nederland! Tenminste, dat wij gezegend zijn met onze rijkdom is wel duidelijk. Maar aan de andere kant beseffen we dat we daarom God niet nodig denken te hebben voor ons dagelijks brood. De Heere Jezus zegt niet voor niets in een bekende Bijbeltekst: ‘Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga’ (Lukas 18:25). Staat onze welvaart onze afhankelijkheid van God in de weg? Uit de verhalen die we hier horen krijgen we de indruk dat christenen die we hier ontmoeten dicht bij God leven en iedere dag op Hem hopen. We denken erover na: is God voor ons de Bron van ons geluk?

Meer informatie

Negen vierdejaars studenten van Driestar hogeschool maken een werkweek naar Guatemala waar ze kennis maken met het land, de cultuur en het onderwijs. De aanleiding voor deze reis is het International Network for Christian Education (INCE). Dit netwerk is geïnitieerd door Driestar educatief en Woord en Daad en moet wereldwijd werken aan onderwijsverbetering in onder andere Afrika, Azië, en Zuid-Amerika. Vanuit de pabo zijn studenten betrokken onder het ‘Geef ze een tien!’. Ter plaatse bezoeken ze de partneronderwijsorganisatie, doen lesobservaties, geven lessen en gaan in gesprek met docenten. De werkweek is ingebed in het curriculum van de pabo. 

Wil jij je tijdens je opleiding ook verdiepen in hoe onderwijs in andere landen wordt vormgegeven? Kom langs op onze open dag en stel alle vragen die je wilt. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan als je op de hoogte wilt worden gehouden.

Blogteam Guatemalareis

Over Blogteam Guatemalareis

Het blogteam van de Guatsquad is een groep pabostudenten die op studiereis is in Guatemala.