16 januari 2020

Hoe leerkrachten in Guatemala hoop op Christus doorgeven

Door Blogteam Guatemalareis

Pabostudent Anna is met haar klasgenoten op studiereis in Guatemala. Ze brengen daar onder andere een bezoek aan de partnerorganisatie AMG. Daar hebben ze allerlei leerzame en inspirerende ontmoetingen, die hen een spiegel voorhouden. Kijk je met hen mee?

Inmiddels zijn we al over de helft van deze leerzame onderwijsreis! Vanaf de eerste dag kregen we een warm welkom van het AMG-team. Het viel ons gelijk op dat het een heel hecht en gezellig team is. Daarnaast merken we dat we echt iets van hen kunnen leren voor als wij straks leerkracht zijn.

Drijfveer van de leerkrachten

De inzet van de verschillende medewerkers van AMG is enorm hoog. Ze vertellen ons bijvoorbeeld dat leerkrachten op een AMG-school zeven uur per dag werken, terwijl het gemiddelde voor leerkrachten in Guatemala vijf uur per dag is. Waar halen de leerkrachten deze gedrevenheid vandaan? Als we hen deze vraag stellen, geven zij allemaal hetzelfde antwoord: hoop. Er is hoop in deze wereld, ondanks al het verdriet en de ellende die zij dagelijks meemaken. De leerkrachten leven vanuit de hoop die Christus hen geeft. Dat geven ze met zoveel liefde aan de kinderen door. We merken het enorm: ze laten veel liefde en geduld zien, tonen interesse in de kinderen, geven ze een schouderklopje of een omhelzing.

Bijbelse integratie in alledaagse lessen

In alles zien we de christelijke visie van de leerkrachten doorschemeren. In de lessen, activiteiten en in hoe zij de kinderen aanspreken. Concreet is dat zichtbaar in de doelen die wekelijks voor elk vak worden opgesteld. De doelen zijn niet puur op de vakinhoud gericht, maar hebben ook een Bijbels element. Iedere les wordt gekoppeld aan een Bijbelgedeelte. De kerntekst uit het Bijbelgedeelte wordt dan toegepast door middel van een verwerking of activiteit. We zijn er echt van onder de indruk: dit is christelijk onderwijs geven. We vinden deze manier om de Bijbel te integreren in de lessen heel leerzaam; dat willen we straks ook meenemen in onze eigen lespraktijk.

Gezelligheid en een goed gesprek

Nu we hier een paar dagen zijn, krijgen we een hechte band met het team. Al hebben we te maken met een taalbarrière, met behulp van Google Translate en een tolk komen we een heel eind. We praten onder meer over christelijk onderwijs, de verschillen in het onderwijssysteem en meervoudige intelligentie van kinderen en hoe je daarmee omgaat. Leerzaam om onze ervaringen uit te wisselen! Daarnaast hebben we het ook ontzettend gezellig met elkaar. Zo boenen en decoreren we samen alle klaslokalen. Het valt ons op hoe creatief de leerkrachten omgaan met het gebrek aan schoonmaakmiddelen. Het doet ons de luxe op de Nederlandse scholen extra waarderen.

Een thuis voor kinderen

In alles wat de leerkrachten doen, zien we hun drijfveer en doorzettingsvermogen. Zij zorgen ervoor dat school een thuis wordt voor de kinderen en maken zo het verschil in hun levens. Het is hun om de kinderen te vertellen over de liefde van God en om hen met een blijde glimlach naar huis te sturen. Deze leerkrachten zijn voor ons een bron van inspiratie!

Blogteam Guatemalareis

Over Blogteam Guatemalareis

Het blogteam van de Guatsquad is een groep pabostudenten die op studiereis is in Guatemala.