23 januari 2020

Wat ik mee wil nemen uit Guatemala

Door Blogteam Guatemalareis

Pabostudent Annemarieke is met haar klasgenoten op studiereis in Guatemala. Ze brengen daar onder andere een bezoek aan de partnerorganisatie AMG. Daar hebben ze allerlei leerzame en inspirerende ontmoetingen, die hen een spiegel voorhouden. Kijk je met hen mee?

We zijn weer terug in Nederland. Wat hebben we een bijzondere reis gehad. Mooie dingen meegemaakt en nieuwe dingen geleerd maar ook schrijnende taferelen gezien, waarvan we zouden willen dat ze er niet zijn. Welke dingen wil ik uit deze reis meenemen?

Veilige omgeving 

De Verbenaschool van AMG lijkt van buiten soms meer een gevangenis dan een school. Muren met daarop prikkeldraad en grote deuren die met uitzondering van breng- en haalmomenten gesloten zijn en beveiligd worden scheiden de onveilige straten van de stad van de school. Dat kenmerkt wat deze school voor de kinderen wil zijn: een veilige plek waar de kinderen zich thuis voelen. De kinderen van de Verbenaschool wonen vaak in wijken waar veel geweld voor hun ogen plaatsvindt. Daarom willen de leerkrachten hen op school geborgenheid bieden. In hun omgang met de kinderen merk je dit door de liefde die ze de kinderen geven: een knuffel, persoonlijke aandacht en gesprek. De leerkrachten beschrijven de school als een thuis voor de kinderen.

Ook in Nederland

Veiligheid op school is niet alleen van belang in onveilige gebieden als Guatemala stad. Ook in Nederland hebben de kinderen dit nodig. Nederlandse kinderen kennen meestal niet de gevaren van de kinderen in Guatemala, maar ze kunnen zich wel in een onveilige thuissituatie bevinden, of een onveilige vriendengroep. Als leerkracht heb je de taak om de kinderen een plek te bieden waar ze gezien worden, geliefd worden, waar een relatie is tussen het kind en de leerkracht en waar een kind echt gevormd kan worden.

Gods Woord in alles

Het tweede wat we echt mee willen nemen in ons onderwijs in Nederland is het integreren van Gods Woord in alles wat wij doen. Op de Verbenaschool wordt dit onder andere vorm gegeven door het schema waarin de activiteiten weergegeven worden die ze in een week willen doen rond een bepaald leerdoel. Bij elk leerdoel en alle activiteiten zoeken de leerkrachten een tekst uit de Bijbel. Daaruit bedenken ze weer activiteiten die bij het thema aansluiten. Zo wordt in al hun lesgeven Gods Woord geïntegreerd. Als we dit spiegelen aan ons eigen onderwijs zien we dat we hier nog zoveel van kunnen leren. Staan wij er wel altijd bij stil dat we alles tot eer van God horen te doen en dat ons hoofddoel in het onderwijs is om kinderen dichter bij Hem te brengen? Wij zijn het er wel over eens geworden dat een schema zoals zij die gebruiken ook een goede leidraad kan zijn voor het onderwijs wat wij geven. Zodat we niet alleen bij een Bijbelverhaal of bij een godsdienstles de kinderen over God vertellen maar dat we dat in alles doen. 

Eenvoudig geloof

Nog een paar dingen die ons opvielen. Wees ontzettend dankbaar voor wat je hebt en deel daarvan uit. Ook de openheid en de vriendelijkheid van de cultuur in Guatemala missen we soms wat in Nederland. We nemen ons voor om vaker op straat iemand vriendelijk te groeten en ook als leerkracht openheid te laten zien. En tot slot: de mensen in Guatemala hielden ons een spiegel voor met hun eenvoudige geloof. Soms denken wij zoveel na over het geloof, of we het wel hebben, hoe we het kunnen krijgen et cetera? De enige vraag die telt is: Wie is Jezus voor jou? Laten we hier met elkaar over na gaan denken.

Blogteam Guatemalareis

Over Blogteam Guatemalareis

Het blogteam van de Guatsquad is een groep pabostudenten die op studiereis is in Guatemala.