10 december 2019

Meer dan 300 enthousiaste leerlingen op onze open collegedag!

Vrijdag 6 december gingen de deuren van onze hogeschool weer open voor iedereen die geïnteresseerd is in onze pabo of een van onze lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs: de jaarlijkse open collegedag! We kijken terug op een fantastische dag.

Open collegedag 2019

Open collegedag 2019

Een terugblik

De regenachtige morgen weerhield onze gasten gelukkig niet om af te reizen naar Gouda voor onze open collegedag. Al voor tien uur stroomde de congreszaal vol. Bijna te vol zelfs. Jongens en meiden die wat later kwamen konden nog een plekje vinden in de gangpaden of tegen de wanden achterin en aan de zijkant van de zaal.

De heer Arjan van Tol (opleidingsmanager van de pabo) opent met een korte Bijbelstudie. We lezen Spreuken 30: 18-28, de les van de kleine dieren en zingen uit Psalm 19De heer van Tol vertelt ons over het vermogen van mieren om vooruit te kijken, hoe konijnen bescherming weten te vinden, hoe sprinkhanen eensgezind zijn en spinnen volhardend. Daar kunnen we als aankomende studenten wel wat van leren.

Om half elf is het tijd om de eerste colleges te volgen. De aanwezigen zijn ingedeeld in groepen en zoeken verspreid over drie rondes hun weg naar de verschillende lokalen voor een college pedagogiek of godsdienst of wonen een introductie bij over de vakken schrijven, beeldende vorming, muziek of natuuronderwijs.

De geïnteresseerden in een lerarenopleiding voortgezet onderwijs (lvo) krijgen een beroepsgerichte voorlichting van de heer Johan Strijbis.

Na anderhalf uur luisteren en nieuwe informatie opdoen is het tijd voor wat anders. Afwisselend houden de groepen pauze en volgen ze een actieve(re) workshop. Onze studenten van het PR-team staan door de hele school klaar om alle vragen te beantwoorden, twijfelende studenten in te lichten over de juiste studieroute, geïnteresseerden rond te leiden door de hogeschool en de studentenhuisvesting en ze meer te vertellen over hoe het is om student te zijn.

Na een gezamenlijke sluiting door de voorzitter van ons PR-team zit de open collegedag van dit jaar er alweer op. We zijn bijzonder dankbaar voor de grote opkomst en zijn hoopvol voor de toekomst van het christelijk onderwijs met zoveel jongeren die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs! 

Hartelijk bedankt voor je komst en hopelijk tot in september!

Meer weten?

Kom je je graag nog een keer verder oriënteren? Kom dan langs op een van onze andere open dagen/avonden.

Bekijk onze agenda