Bevoegdheid

Leraar mbo

Opleiden in de School
 • Startdatum 1 sep 2021
 • Studieduur 4 jaar
 • Niveau Bachelor (hbo)
 • Vorm Duaal

Wil jij graag een lesbevoegdheid halen op zowel vakgebied als op pedagogisch-didactisch vlak, en wil je leren en werken combineren? Het succesvol afronden van een tweedegraads lerarenopleiding geeft je lesbevoegdheid voor het vo en mbo.

Vergelijk studieroutes

Studeren naast je baan Alleen 's avonds les
Je kunt de opleiding voor leraar in het mbo in deeltijd volgen. Dit is ideaal wanneer je deze opleiding naast je werk wilt doen. Je kunt deeltijd studeren als je werkervaring hebt in een andere sector en graag wilt overstappen naar het onderwijs óf als je een havo-diploma of een opleiding op (minimaal) mbo niveau 4 hebt.

Met een deeltijdopleiding ontvang je hetzelfde diploma als bij een voltijdopleiding bij een andere hogeschool. De studielast is ook hetzelfde. Het grote verschil is dat er veel minder contactmomenten zijn. De colleges vinden altijd ’s avonds plaats, tussen 16.00 uur en 22.00 uur. Zo kun je werken en studeren makkelijker combineren. Het vakinhoudelijke deel volg je op 30 donderdagavonden per jaar. Het pedagogisch-didactisch deel volg je op zo’n 12 dinsdagavonden per jaar.

Studieduur
Deze deeltijdstudie duurt 4 jaar. Elk jaar bevat een studiebelasting van 60 studiepunten, dat zijn 1680 studie-uren. Naast de college-uren moet je dus rekenen op een flink aantal zelfstudie-uren per week. Ook ga je elk jaar op stage. Soms werk je al genoeg uren in het werkveld waarvoor je wordt opgeleid. Dan bestaat de mogelijkheid om de stages onder werktijd doen. Dit gaat altijd in overleg. Bekijk opleiding
Werken op het Hoornbeeck College Opgeleid in de praktijk
Bij deze studieroute combineer je leren en werken. Je doet dat bij Driestar hogeschool in Gouda en op je schoollocatie. Je schoollocatie is een van de locaties van het Hoornbeeck College.

Op de hogeschool in Gouda, de instituutslocatie, krijg je vooral onderwijs in het vak waarin je wilt lesgeven. Op je schoollocatie leer je in de praktijk, via stages en opdrachten. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je heel praktijkgericht. Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider op locatie.   

Studieduur
De opleiding duurt vier jaar. De eerste twee jaar bereiden je voor op het zelfstandig voor de klas staan. In de eerste twee jaar geef je minimaal 75 lessen op je schoollocatie. Ook loop je stage in het buitenland en doe je daarnaast één dag per week maatschappelijke ervaring op in een (soms betaalde) baan buiten het onderwijs.
 
In het derde en vierde jaar loop je stages in het (niet-christelijk) middelbaar beroepsonderwijs en in de vierde klas van een vmbo-school. Je leert het leraarschap van meer kanten kennen en doet veel ervaring op. Daarnaast werk je voor een beperkt aantal uren als leraar in opleiding (lio) of als onbevoegd docent op je schoollocatie. Dan geef je les aan je ‘eigen’ klassen en word je ook betaald voor je werk door het Hoornbeeck College. Bekijk opleiding

Voor je studie

Een van de belangrijkste aandachtspunten van onze opleiding is dat je aan jezelf werkt en dat je je eigen profiel kiest. Je wil niet alleen veel over het vak leren, maar je durft ook in de spiegel te kijken. We verwachten dat je zelfstandig werkt en open staat voor de verbreding en verdieping die we je aanbieden in ons onderwijs. Een opleiding vraagt tijd en inzet. Zorg dat je voldoende tijd vrijmaakt en dat de rest van je bezigheden het studeren niet in de weg zit. Het vinden van deze balans hoef je niet alleen te doen. Wij helpen je graag!

De website studeermeteenplan.nl helpt je bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs. Het is een informatiepunt voor studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Ook lees je hier wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs.

Om je een handje op weg te helpen vind je op de website een checklist. Zo weet je waar je aan moet denken als je gaat studeren. De website is gemaakt in samenwerking met het ministerie van OCW, DUO en de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV).

Bekijk de website

Ben je enthousiast geworden over de lerarenopleiding? Kom dan eens proefstuderen! Door een of meerdere colleges te volgen krijg je een goed beeld van de opleiding. Zo weet je niet alleen of je het leuk vindt, maar ook of het niveau goed bij je past. Je kunt tijdens de colleges de persoonlijke sfeer proeven van onze school. Spreek gerust andere studenten aan, zij beantwoorden graag al je vragen. Proefstuderen helpt jou om een goede keuze te maken. Zo weet jij of Driestar hogeschool de juiste plek voor jou is.

Je bent van harte welkom op een dinsdag- of donderdagavond. Op dinsdagavond kun je een les volgen uit het generieke programma en op donderdagavond uit het vakinhoudelijke programma.

Kom proefstuderen

Tijdens je studie

De studieroute Opleiden in de School betekent dat je leren en werken combineert. Je doet dat bij Driestar hogeschool in Gouda en op je schoollocatie. Je schoollocatie is een van de locaties van het Hoornbeeck College.

Op de hogeschool in Gouda, de instituutslocatie, krijg je vooral onderwijs in het vak waarin je wilt lesgeven. Op je schoollocatie leer je in de praktijk, via stages en opdrachten. Zo doe je al tijdens je studie veel ervaring op en leer je heel praktijkgericht. Je wordt daarbij goed begeleid door een schoolopleider op locatie.

De opleiding bestaat uit een vakinhoudelijk programma en een pedagogisch-didactisch programma. Bij het vakinhoudelijke programma verdiep je je in het vak waarin je wilt lesgeven. De lessen van het vakinhoudelijke programma zijn op de donderdagavond in Gouda van 17.00-22.00 uur.

Daarnaast bestaat er een samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), waar je een bachelor voor godsdienst kunt behalen. Bij CGO volg je op woensdagavond het vakinhoudelijk programma en bij Driestar hogeschool en op de schoollocatie volg je het pedagogisch-didactisch programma.

Bij het pedagogisch-didactisch programma leer je hoe je als een goede en christelijke docent lesgeeft. Hiervoor ben je twee dagen per week op je schoollocatie: op dinsdag en één in overleg te bepalen andere dag. Daarnaast kom je één keer per maand voor een centraal college op de dinsdag naar de hogeschool. Je bent zelf ‘eigenaar’ van je leerproces en studeert zelfstandig (onder begeleiding). Je ontwikkeling staat centraal. Via het opbouwen van een portfolio bewijs je dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Het betekent dus dat je de hele week met je opleiding bezig bent en het in die zin vergelijkbaar is met een voltijdopleiding.

Voor deze opleiding ontvang je een OV-jaarkaart en kun je gebruik maken van het  leenstelsel. (dat geldt niet voor CGO-studenten)

Tijdens het generieke programma besteden we veel aandacht aan jouw persoonlijke vorming als docent. Het programma is opgebouwd rond de volgende 8 thema’s: 
 1. Relatie
 2. Gezag
 3. Leeromgeving
 4. Organisatie
 5. Uniciteit
 6. Ontwikkeling
 7. Verantwoordelijkheid
 8. Persoonlijke vorming 
De thema’s worden steeds in tweetallen aangeboden. In jaar 1 tot en met 3 worden de thema’s uitgebouwd en verbreed. In jaar 4 volgt dan een verdiepingsslag in het onderwijs.

Alle colleges uit het generieke programma worden gegeven in vaste tutorgroepen. Elk jaar heb je de mogelijkheid om jouw tutorgroep in het Engels te volgen. Op je diploma komt hiervan een aantekening die je kunt tonen bij een sollicitatie in het tweetalig voortgezet onderwijs.

In het laatste jaar van je studie kies je een afstudeerrichting. Je specialiseert je hiermee in de doelgroep die jouw interesse heeft en waar je meer dan 50% van je lessen geeft of stage loopt: het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) of het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo klas 1 t/m 3). Het leert je om je lessen af te stemmen op de verschillende doelgroepen. De afstudeerrichting die je kiest heeft invloed op de opdrachten, (vak)modules, onderzoek, masterclasses en je liostage.

Daarnaast kies je ook tussen de onderwijslijn en de onderzoekslijn. Bij de onderwijslijn maak je grotere opdrachten tijdens de modules. De masterclasses vormen een onderdeel van de onderwijslijn. Ze worden formatief getoetst en er hoeven geen opdrachten thuis worden uitgewerkt. Bij de onderzoekslijn specialiseer je je in het doen van onderzoek. Het vierde jaar sluit je af met een assessment. Hiermee bepalen we of je startbekwaam bent voor het docentschap.

Tijdens je opleiding aan Driestar hogeschool krijg je de kans om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. We vinden het belangrijk dat je leert samenwerken en samenleven met andere culturen en christenen wereldwijd.

We dagen je daarom uit om op internationaal niveau kennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van trends binnen je vakgebied. Deze internationalisering vormt een onderdeel van je opleiding. Je kunt zelf kiezen hoe je hier vorm aan wil geven. In overleg met je studiebegeleider kies je de optie die het beste bij jou past.

Lees meer over de mogelijkheden

Stages zijn een belangrijk leermiddel in jouw ontwikkeling tot bekwame leraar. In de eerste drie jaar loop je per jaar 5 dagen stage voor het vakinhoudelijke programma en 5 dagen stage in het kader van het generieke programma.

In je vierde jaar is het tijd voor een uitgebreide stage: de liostage. Tijdens deze stage geef je zelfstandig les en voer je een onderzoek uit in het kader van je afstudeerrichting. Als je al voldoende uren werkt op een school voor voortgezet onderwijs kun je de meeste stageopdrachten, in overleg, tijdens je werk doen.

Voordat je aan jaar 4 begint maak je het tentamen ‘Generieke Kennisbasis’. Alle kernconcepten van de eerste 3 jaar van het generieke programma komen hierin terug. Tijdens het vierde jaar maak je de Landelijke Kennistoets (LKT).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vanaf studiejaar 2013-2014 de LKT ingesteld. Het slagen voor de LKT is een voorwaarde om een tweedegraadsbevoegdheid te mogen ontvangen. Hiermee wil het OCW zorgen dat jij als student voldoende kennis paraat hebt op het vakgebied waarvoor je bent opgeleid.

Lees meer over de LKT

Na je studie

Gefeliciteerd met je diploma! Je bent nu leraar in het mbo en kunt zelfstandig aan de slag op school. Maar ook nu je je studie hebt afgerond hebt, ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat.

Ook nu je je diploma hebt, zul je merken dat de onderwijsomgeving blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je je blijft ontwikkelen. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? We bieden verschillende post-hbo-opleidingen, masteropleidingen en cursussen aan. We helpen je graag!

In het diplomaregister van DUO kun je alle digitale diplomagegevens vinden van de opleidingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Een uittreksel van dit register heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van onze hogeschool.

Bekijk het diplomaregister