AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional - Aanmelden en toelatingseisen

Voor je je aanmeldt, vragen we je onderstaande informatie goed door te lezen.

Voor de Associate Degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional geldt de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 4, een havo- of vwo-diploma of dat je de 21+ toelatingstoets succesvol hebt afgerond.

Ook moet je voor minimaal 16 uur een baan in het beroepenveld zorg of onderwijs hebben.

Iedere student moet zich aanmelden bij Studielink. Dit is het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten in Nederland. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool vind je via: driestar-educatief.studielink.nl. Je kunt daar inloggen met je DigiD.

Stappenplan:

  1. Vul je persoonsgegevens in
  2. Selecteer de opleiding van je keuze. 
  3. In Studielink krijg je bij ‘Mijn Studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet uitvoeren.
  4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat de inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
  5. Vul een digitale machtiging in van het collegegeld.
  6. Er vindt nu een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding. Dit doen wij.
  7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van ons met daarin jouw aanmeldgegevens.
  8. Met elke aankomende student plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daar lees je hieronder meer over.
  9. In januari ontvang je de informatie voor het nieuwe studiejaar.
  10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je officieel student aan de Driestar hogeschool.

Je kunt met al je vragen over het inschrijven via Studielink terecht op de website van Studielink: VRAAGbaak. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling Studentzaken.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding plannen we een kennismakingsgesprek met je in. Hierin bespreken we zowel jouw verwachtingen van de opleiding als onze verwachtingen van jou als student. We bespreken het intakeformulier en de werkplekscan. Vul beide documenten in en neem deze mee naar het gesprek. Klik hier voor een document met de aandachtspunten voor dit gesprek. Op basis van dit gesprek geven we jou een advies over jouw ingeschatte studiesucces.

Als student heb je een aantal rechten en plichten. Die hebben we opgesomd in het studentenstatuut. Als je bij ons een opleiding volgt, gaan we ervan uit dat je deze documenten hebt bekeken en ermee akkoord gaat. Je vindt het studentenstatuut op deze pagina

Driestar hogeschool hecht veel waarde aan de grondslag: de bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). We verwachten dat al onze studenten deze grondslag respecteren. Dit betekent dat je ook de onderdelen van het programma doorloopt die hierop zijn gebaseerd. We bespreken dit graag met je in ons kennismakingsgesprek.

Het kan nuttig zijn om een aantal teksten te lezen. Denk hierbij aan de eerste 11 hoofdstukken van het eerste bijbelboek: Genesis en het tweede evangelie: het boek Markus. Verder raden we je aan om uit de Heidelbergse Catechismus de ‘zondagen’ 1 t/m 7 en 23 te lezen. Dit geeft je een goed beeld van onze grondslag. In het studiemateriaal dat we hanteren zijn onder andere teksten van christelijke auteurs opgenomen.