Over de hogeschool

Driestar hogeschool is de plek voor jou als je een hart hebt voor kinderen en jongeren. Elke dag helpen wij onze studenten bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Samen zorgen wij ervoor dat zij van onschatbare waarde kunnen zijn voor de toekomst van kinderen en jongeren.

Brede Intake

Leren in ontmoeting is voor ons de essentie van ons onderwijs. Daarbij doen we optimaal recht aan ieders persoonlijke situatie en eerder verworven kennis en vaardigheden. Daarom hebben we een intakeprogramma dat jou helpt met de vormgeving van je studieprogramma. We bieden heldere opleidingsroutes met flexibiliteit en maatwerk waar mogelijk. Zo bieden we iedere student de best passende opleiding. Via diverse en flexibele routes leiden we een grotere diversiteit aan doelgroepen op voor een baan in het onderwijs. Na inschrijving gaat onze begeleiding verder in de vorm van studieloopbaanbegeleiding. Opleiden en professionaliseren doen we samen met onze partners in het werkveld.

Contact opnemen?

Heb je vragen over de opleidingsmogelijkheden voor jou persoonlijk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. In overleg is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Contactpersonen

Faciliteiten Studentenhuisvesting Samenwerkingen Internationalisering Piet Kuijtfonds: studiebeurzen voor christelijk onderwijs wereldwijd Studium Generale Alumnibeleid Reglementen

Bekijk de data van onze voorlichtingen

Kennismaken met de opleidingen van Driestar hogeschool? Je bent van harte welkom om een voorlichting bij te wonen.

Meld je nu aan

We bieden jou als student een brede selectie van opleidingen aan op het gebied van onderwijs en opvoeding. Al onze opleidingen draaien om de vorming van jou als christelijke professional. We leggen je graag uit wat we daarmee bedoelen. 

Christelijk, praktijkgericht onderwijs

Het onderwijs bij Driestar hogeschool is gebaseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. We geloven dat God de Bron is van ons leven, onze kennis en wijsheid. Bij al onze lerarenopleidingen staat daarom christelijk leraarschap centraal: wat is een goede christelijke leraar en hoe geef jij dat vorm in de klas? Ook bij de andere opleidingen leer je om aan je toekomstige beroepstaken invulling te geven vanuit christelijk perspectief. Als je bij ons studeert, merk je dat persoonsvorming voor ons belangrijk is: hoe jij jouw gekregen talenten leert kennen en besteden tot eer van God in het begeleiden van kinderen en jongeren.

Ons onderwijs is praktijkgericht. Door nauwe samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs, maar ook diverse (jeugd)zorginstellingen leer je niet alleen in de hogeschool, maar ook in de praktijk tijdens de stages. 

Betrokken

Op onze hogeschool heerst een persoonlijke sfeer: studenten en docenten voelen zich betrokken op elkaar en maken veel tijd vrij voor elkaar. Leren doe je met en van elkaar! Bij Driestar hogeschool worden vriendschappen gevormd die een leven lang mee gaan.

We vinden het belangrijk dat jij de studie doet die bij jou past. Bij onze opleidingen kun je daarom kiezen uit verschillende studieroutes of specialisaties. Ook internationale ervaring zal je helpen om een goede leraar of pedagoog te worden. Op verschillende manieren kun je daarom kennis maken met christelijk onderwijs wereldwijd, van werkweken tot buitenlandstages. 

Driestar educatief

Onderwijs en opvoeding is de specialiteit van onze hogeschool. Driestar hogeschool maakt deel uit van een grotere organisatie: Driestar educatief. We werken bij het ontwikkelen van ons onderwijs nauw samen met collega’s van Driestar onderwijsadvies, die actief zijn op scholen en in instellingen in het hele land. Dat helpt ons om de praktijk te integreren in onze opleidingen en zo steeds te blijven ontwikkelen en verbeteren. 

Onderzoekscentrum

Aan onze hogeschool is een onderzoekscentrum verbonden waar drie lectoren, samen met docenten en onderwijsadviseurs, praktijkgericht onderzoek doen. De onderzoeksvragen komen uit de onderwijspraktijk en de resultaten zijn van belang voor de eigen opleidingen of zijn toepasbaar op po- en vo-scholen via advies, methoden en producten. Op deze manier draagt het onderzoekscentrum bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel de opleidingen van Driestar hogeschool als de onderwijspraktijk in het werkveld.

Topkwaliteit

De docenten en het ondersteunend personeel doen dagelijks kun best om topkwaliteit te bieden aan onze studenten. Want als jij je opleiding hebt voltooid, moet je je vak als geen ander kunnen verstaan en kunnen onderwijzen vanuit wat je geleerd hebt. Daarom werken we ook intensief samen met andere hogescholen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Op www.endanbenjeleraar.nl en www.onderwijsloket.com vind je antwoord op de meeste vragen over leraar worden. Hoe je met jouw achtergrond leraar kunt worden, welke opleiding je kunt volgen en alles wat je nog meer wilt weten over werken in het onderwijs.

Jouw mening vinden wij erg belangrijk. Om te zorgen dat we als hogeschool op de hoogte zijn van wat er speelt, heeft elke klas een klassenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordigers overleggen met elkaar over allerlei zaken, zoals het studenttevredenheidsonderzoek. Zowel docenten als studenten kunnen punten aandragen. Zo werken we samen aan het beste onderwijs!

Stichting Studiekeuze123 zorgt voor onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs. Studiekeuze123 is de drijvende kracht achter de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE). Daarnaast zorgt zij voor het verzamelen van de data die wordt getoond in Studie in Cijfers. Deze website kun je gebruiken om op basis van objectieve informatie opleidingen te vergelijken. Dit helpt je bij het maken van een goede studiekeuze.
 
Ben je benieuwd naar de uitslagen van onze hogeschool? Hieronder zie je een overzicht van de studententevredenheid en de in- en uitstroom ten opzichte van het landelijke gemiddelde.