Bachelor

Pedagogiek

Deeltijd

Hart voor jeugdigen en hun opvoeding. Dat kenmerkt onze studenten pedagogiek. Als pedagoog ben je dé expert die jeugdigen en iedereen die met jeugdigen werkt ondersteunt en begeleidt.

Hier heb je natuurlijk kennis en vaardigheden voor nodig. Op onze opleiding Pedagogiek bespreek je de laatste theorieën en ontwikkelingen in dit werkveld. Je ontwikkelt een visie hierop en oefent beroepstaken, zoals het begeleiden van gezinnen. 

De sfeer op onze hogeschool is persoonlijk; docenten en studenten kennen elkaar en daarom kunnen docenten je goed helpen bij het behalen van jouw leerdoelen. Op onze hogeschool vinden we persoonsvorming belangrijk: hun kun jij jouw talenten leren kennen en ontwikkelen en daardoor de groei van jeugdigen en opvoeders stimuleren en begeleiden? Wat kunnen we daarin leren van christelijke pedagogen? 

Deze opleiding is een volwaardige hbo-studie die je in deeltijd volgt. Dit geeft je veel mogelijkheid om de opleiding zo in te delen dat het in jouw persoonlijke situatie past.

Wat kost deze opleiding? Wat zijn de toelatingseisen?
Iemand in zijn kracht zetten

Iemand in zijn kracht zetten

Met de opleiding Pedagogiek

Bekijk de data van onze voorlichtingen

Kennismaken met de opleidingen van Driestar hogeschool? Je bent van harte welkom om een voorlichting bij te wonen.

Meld je nu aan

Voor je studie

Onze opleiding pedagogiek is een volwaardige hbo-studie die je in deeltijd volgt. 4 jaar lang ben je op woensdagmiddag en -avond op de hogeschool te vinden. De rest van de studietijd besteed je aan zelfstudie en opdrachten. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven, maar af en toe gebruiken we Engelstalige literatuur. 

De opleiding pedagogiek is kleinschalig; we hebben ongeveer twintig studenten per leerjaar. Daarom krijg je een persoonlijke aanpak en persoonlijke begeleiding door je docenten. Een deeltijdstudie vraagt wel om discipline en een actieve leerhouding. We verwachten dat je zelfstandig werkt en open staat voor de verbreding en verdieping die we je aanbieden. Natuurlijk helpen we je hierbij. Met elkaar vormen we een lerende gemeenschap.

De website studeermeteenplan.nl helpt je bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs. Het is een informatiepunt voor studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Ook lees je hier wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs.

Om je een handje op weg te helpen vind je op de website een checklist. Zo weet je waar je aan moet denken als je gaat studeren. De website is gemaakt in samenwerking met het ministerie van OCW, DUO en de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV). Bekijk de website

Tijdens je studie

Tijdens deze studie richt je je op de beroepstaken van een hbo-pedagoog. Je leert alle onderdelen van het beroep kennen doordat we de theorie altijd bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat doen we wel op een stevige wetenschappelijke basis.

Tijdens je opleiding krijg je de kans om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. We vinden samenwerken en samenleven met andere christenen en culturen wereldwijd erg belangrijk.

We dagen je daarom uit om in contact te komen met internationale studenten, ander onderwijs en andere culturen. Samen wissel je kennis uit en blijf je op de hoogte van internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Wij bieden je verschillende internationale mogelijkheden/routes.

Tijdens deze opleiding speelt jouw persoonlijke ontwikkeling een grote rol. We begeleiden je graag in dit proces. Je krijgt aan het begin van de opleiding een persoonlijke studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is een van de docenten van de opleiding. Om je goed te kunnen begeleiden, vragen we je om je ontwikkeling bij te houden in een portfolio. Samen met medestudenten en je studieloopbaanbegeleider praat je over je ontwikkeling aan de hand van dit portfolio.

De opleiding pedagogiek is een volwaardige hbo-studie. De opleiding duurt officieel 4 jaar en heeft een studielast van 240 ECTS, dat is gelijk aan 6720 studie-uren. De meeste studenten besteden naast de contacturen op de hogeschool 20 tot 25 uur per week aan zelfstudie. Dat vraagt dus om structuur en discipline. Het kan je helpen om samen met medestudenten leergroepen te vormen. We geven een eerste aanzet met sommige groepsopdrachten.

Ieder cursusjaar heeft 2 semesters. De vaste lesmiddag en - avond is op woensdag, van 16.00 tot 21.45 uur. De contacturen bestaan uit colleges en bijeenkomsten met de leergemeenschap.

Een speerpunt van onze opleiding pedagogiek is dat we het gezin centraal zetten. Je krijgt tijdens de opleiding oog voor het perspectief van zowel de jeugdige als de opvoeders. Belangen van jeugdigen en opvoeders en een ieder die om hen heen staan, leer je aan elkaar te verbinden. Zo kunnen jeugdigen zich optimaal ontwikkelen. Zelfregie en herstel van het normale zijn daarbij leidende principes. 

Je werkt tijdens je studie aan je eigen professionele identiteit als pedagoog, aan de hand van vijf beroepstaken:

  1. Leidinggeven aan een groep jeugdigen
  2. Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van jeugdigen 
  3. Samen ondersteunen van de jeugdige
  4. Werken aan beleid en kwaliteit
  5. Begeleiden van gezinnen

Bijzonder aan de opleiding bij Driestar hogeschool is verder dat je leert om aan deze beroepstaken invulling te geven vanuit christelijk perspectief en je eigen professionele identiteit. Uiteraard ben je na je opleiding ook in staat om jezelf te blijven ontwikkelen voor je werk als pedagoog.

Naast het bijwonen van lessen en de leergemeenschap, zijn er in de opleiding ook praktijkonderdelen. In verschillende praktijkonderdelen oefen je de beroepstaken van de pedagoog. Daarnaast kan met behulp van de praktijkervaring het portfolio worden opgebouwd. Met behulp van de vrije studieruimte kunnen de stages worden uitgebreid. De praktijkonderdelen zijn als volgt verdeeld over de opleiding:

  • Jaar 1: 80 uur praktijkleren
  • Jaar 2: 80 uur praktijkleren 
  • Jaar 3 en Jaar 4 (grote stage): 600 uur

Kortom: na deze opleiding ben je een goed toegeruste jeugd- en gezinsprofessional in het sociale domein (denk aan onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, plaatselijke overheid).

Na je studie

Gefeliciteerd met het behalen van het hbo-diploma Pedagogiek! Je bent nu een jeugd- en gezinsprofessional en kunt je laten registreren in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je mag nu zelfstandig aan de slag in het jeugddomein! Maar ook nu je je studie hebt afgerond hebt, ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat.

In het diplomaregister van DUO kun je alle digitale diplomagegevens vinden van de opleidingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Een uittreksel van dit register heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van onze hogeschool.

Bekijk het diplomaregister

Ook nu je je diploma hebt, zul je merken dat de omgeving waarin je werkt, blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je blijft leren. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? Volg dan een van onze post-hbo-opleidingen, masteropleidingen of cursussen. Je kunt je bijvoorbeeld ontwikkelen als intern begeleider, vakspecialist muziek of als teacherleader. Weet je niet zo goed wat bij je past en wil je graag advies? Ga dan naar www.verder-leren.nl. We helpen je graag!