Post-hbo-opleidingen: alle informatie op een rij

Opleiding

Vakspecialist Muziek

Er is steeds meer vraag naar leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek. Met hun enthousiasme en expertise leveren zij namelijk een belangrijke bijdrage aan het cultuur- en muziekonderwijs op school. Heb jij een hart voor onderwijs en muziek? Zie jij het als een uitdaging om leerlingen de liefde voor muziek en cultuur bij te brengen? Dan is de post-hbo-opleiding Vakspecialist muziek je op het lijf geschreven.

 
Opleiding

Schoolopleider vo/mbo

De schoolopleider vo/vmbo speelt een onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) docenten die studeren via werkplekleren (route Opleiden in de School = OidS).

 
Opleiding

Jonge kind

In het cursusjaar 2023-2024 kun je de post-hbo Jonge kind volgen bij Driestar hogeschool. Deze opleiding is speciaal voor leerkrachten met ervaring in de onderbouw die behoefte hebben aan verdieping en uitbreiding van kennis en vaardigheden.

 
Opleiding

Groepsleerkracht onderbouw vmbo-b/k

Om les te geven in de onderbouw van het vmbo-basis/kader heb je naast je pabodiploma een beperkte bevoegdheid nodig. Met de post-hbo-opleiding ‘groepsleerkracht onderbouw vmbo-b/k’ haal je die in 8 maanden tijd.

 
Opleiding

Hoogbegaafdheid en differentiatie

Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar, docent of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden.

 
Opleiding

Schoolopleider po

De schoolopleider speelt een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs. Aanstaande leraren van de pabo van Driestar hogeschool, krijgen een aanzienlijk deel van hun opleiding op de basisschool. De schoolopleider zorgt voor een leer- en werkklimaat waarin dat mogelijk is.

 
Opleiding

Schoolvideo-interactiebegeleider

De lerarenbegeleiding binnen de school is onmisbaar voor een goed leerklimaat. Een activerende methode helpt je om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren. In onze post-hbo schoolvideo-interactiebegeleider (SVIB) leiden we je op tot beeldcoach. Dat doen we met onze activerende methode waarvan video-interactiebegeleiding een belangrijk onderdeel is.

 
Opleiding

Rekencoördinator

Til de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw basisschool naar een hoger niveau en volg de post-hbo-opleiding Rekencoördinator. Je ontwikkelt een visie op rekenen in de school, leert hoe je om kunt gaan met dyscalculie en hoe je sterke rekenaars uit kunt dagen.