Post-hbo-opleiding

Hoogbegaafdheid en differentiatie

 • Startdatum 13 sep 2021
 • Studieduur 1,5 jaar
 • Niveau Post-hbo
 • Vorm Nascholing
 • Kosten € 2.775
 • Studiebelasting 350 uur

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij gaat het niet om begrip voor deze leerling, maar om de leerkracht die écht begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Als specialist hoogbegaafdheid en differentiatie kun je deze kinderen optimaal begeleiden.

Heb je ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen? Krijg je energie van deze begeleiding en wil je dit graag naar een hoger niveau tillen? Volg dan de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid en differentiatie.

Voor je studie

Deze opleiding is geschikt als je lesgeeft in het primair onderwijs en je wil inzetten voor hoogbegaafde leerlingen. Je ontwikkelt een kritische houding ten opzicht van visies, handelingen en attitudes op het gebied van hoogbegaafdheid. Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden in het primair onderwijs. 

Tijdens je studie

Tijdens je studie zoomen we in op vijf perspectieven waarbij het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal staan. Een uitgebreid overzicht van de inhoud van de opleiding vind je in het uitklapmenu hieronder. 

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Voor deze post-hbo opleiding gelden de volgende toelatingseisen:
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
 • Je beheerst de Engelse taal (lezen).

Inhoud vanuit micro optiek:

We zoomen in op vijf perspectieven:
 • het kind
 • het onderwijsaanbod
 • de (HB-) leerkracht/de school
 • de omgeving
 • het meesterstuk
 
Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:
 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs

Inhoud vanuit meso-optiek

De volgende thema’s worden behandeld:
 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en coördinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen

De post-hob hoogbegaafdheid en differentiatie bieden we aan in Gouda en Veenendaal. Hieronder vind je een overzicht van de data per locatie. We verwachten dat je alle dagen aanwezig bent.

De opleiding in Gouda is verdeeld over 6 studiedagen van 9.00 - 16.00 uur:

 • Dag 1: 13 september 2021
 • Dag 2: 10 november 2021 (let op: 1x op woensdag)
 • Dag 3: 17 januari 2022
 • Dag 4: 17 februari 2022
 • Dag 5: 21 maart 2022
 • Dag 6: 12 mei 2022
 • Dag 7: 27 juni 2022 (eindpresentaties en diplomering)
De opleiding in Veenendaal is verdeeld over 12 studiemorgens van 8.30 - 13.00 uur:
 • Dag 1: 20 september 2021
 • Dag 2: 4 november 2021
 • Dag 3: 7 december 2021
 • Dag 4: 11 januari 2022
 • Dag 5: 14 februari 2022
 • Dag 6: 10 maart 2022
 • Dag 7: 12 april 2022
 • Dag 8: 16 mei 2022
 • Dag 9: 13 september 2022
 • Dag 10: 10 oktober 2022
 • Dag 11: 17 november 2022
 • Dag 12: 12 december 2022

In totaal omvat deze opleiding een studiebelasting van 350 uur. Dat betekent ongeveer 7,5 uur per week. De verdeling van de studielast is als volgt:

 • Contacturen: 65 uur.
 • Zelfstudie-uren:  80 uur.
 • Praktijkuren: 205 uur.
Totaal 350 uur.
 
Contacturen ben je op de Hogeschool (7x7) + het spiegelgesprek ( 1 uur) en het contact met je leerteam (15 uur)
Zelfstudie uren gaat om het lezen en leren (60 uur) van je boeken, het maken van je huiswerk (20 uur)
Praktijkuren zijn de uren waarin je aan je opdrachten werkt (175 uur) inclusief intake en assessment (30 uur)
Deze studie kost € 2.775,-

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘Hoogbegaafdheid en differentiatie’. Deze opleiding is geregistreerd bij de Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt hiervan een diploma. Maar ook daarna ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We geven daar nu immers samen vorm aan. We horen graag jouw ervaringen in onze Facebookgroep voor alumni. Klik hier voor meer informatie over ons aanbod voor alumni.

Doorstuderen en verder professionaliseren

De onderwijsomgeving blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je je blijft ontwikkelen. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? Kijk eens bij onze verschillende post-hbo opleidingen, masteropleidingen of cursussen. Weet je niet zo goed wat bij je past en wil je graag advies? Ga dan naar de Professionele academie. We helpen je graag!

Inschrijven