Post-hbo-opleiding

Hoogbegaafdheid en differentiatie

 • Startdatum 3 okt 2023
 • Studieduur 1 jaar
 • Niveau Post-hbo
 • Vorm Nascholing
 • Kosten € 2.900
 • Studiebelasting 350 uur

Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar, docent of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden.

Voor je studie

Deze opleiding is geschikt als je lesgeeft in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs en jij je wilt inzetten voor hoogbegaafde leerlingen. Je ontwikkelt een kritische houding ten opzicht van visies, handelingen en attitudes op het gebied van hoogbegaafdheid. Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar, docent of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden.

Tijdens je studie

Tijdens je studie zoomen we in op vijf perspectieven waarbij het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal staan. Een uitgebreid overzicht van de inhoud van de opleiding vind je in het uitklapmenu hieronder. 

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Als leek stapte ik de opleiding binnen met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in mijn school nieuwe input te geven maar ook zelf nieuwe kennis op te doen. Door de opleiding is mijn hart gestolen voor de tak van onderwijs aan deze kinderen. 

Het zien en begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen is van essentieel belang. Vaak denken we 'die komen er wel' maar juist ook deze kinderen hebben onze hand en zorg in hun ontwikkelproces nodig.  Niet alleen op cognitief gebied hebben ze sturing nodig maar ook het zijnsstuk van deze kinderen is van zo'n groot belang dat je niet moet onderschatten.

Door tijdens de studie samen, als studiegenoten, op te trekken met een team van nieuwe mensen uit het hele land is deze opleiding echt een waardevolle aanvulling op je eigen professionalisering. Je gaat werkelijk anders naar meer- en hoogbegaafde kinderen kijken en je realiseert je nog meer dat ook deze kinderen onze zorg hard nodig hebben. Ik had het voor geen goud willen missen en het is één va mijn drijfveren geworden waar ik veel voldoening en energie uit haal. 


Marianne Meerkerk, student 2022

In totaal omvat deze opleiding een studiebelasting van 350 uur. Dat betekent ongeveer 7,5 uur per week. De verdeling van de studielast is als volgt:

 • Contacturen: 65 uur.
 • Zelfstudie-uren:  80 uur.
 • Praktijkuren: 205 uur.
Totaal 350 uur.
 
Contacturen ben je op de Hogeschool (7x7) + het spiegelgesprek ( 1 uur) en het contact met je leerteam (15 uur)
Zelfstudie uren gaat om het lezen en leren (60 uur) van je boeken, het maken van je huiswerk (20 uur)
Praktijkuren zijn de uren waarin je aan je opdrachten werkt (175 uur) inclusief intake en assessment (30 uur)

Inhoud vanuit micro optiek:

We zoomen in op vijf perspectieven:
 • het kind
 • het onderwijsaanbod
 • de (HB-) leerkracht/de school
 • de omgeving
 • het meesterstuk
 
Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:
 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs

Inhoud vanuit meso-optiek

De volgende thema’s worden behandeld:
 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en coördinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen
Voor deze post-hbo opleiding gelden de volgende toelatingseisen:
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
 • Je beheerst de Engelse taal (lezen).
Deze studie kost € 2.900,-
 • Intakegesprek op afspraak
 • Dinsdag 3 oktober: 09.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 2 november 2023: 09.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 28 november 2023: 09.00 - 16.00 uur (inleveren eerste toets)
 • Donderdag 18 januari 2024: 09.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 27 februari 2024: 09.00 - 16.00 uur
 • Donderdag 28 maart 2024: 09.00 - 16.00 uur
 • Dinsdag 23 april 2024: 09.00 - 16.00 uur (inleveren laatste toets)
 • Donderdag 13 juni 2024: 09.00 - 16.00 uur (diplomering)

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘Hoogbegaafdheid en differentiatie’. Deze opleiding is geregistreerd bij de Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt hiervan een diploma. Maar ook daarna ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We geven daar nu immers samen vorm aan. We horen graag jouw ervaringen in onze Facebookgroep voor alumni. Klik hier voor meer informatie over ons aanbod voor alumni.

Doorstuderen en verder professionaliseren

De onderwijsomgeving blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je je blijft ontwikkelen. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? Kijk eens bij onze verschillende post-hbo opleidingen, masteropleidingen of cursussen. Weet je niet zo goed wat bij je past en wil je graag advies? Ga dan naar de Professionele academie. We helpen je graag!

Inschrijven