Post-hbo-opleiding

Hoogbegaafdheid en differentiatie

 • Startdatum 10 nov 2020
 • Studieduur 1,5 jaar
 • Niveau Post-hbo
 • Vorm Nascholing
 • Kosten € 2.775
 • Studiebelasting 349 uur

Hoogbegaafde leerlingen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij gaat het niet om begrip voor deze leerling, maar om de leerkracht die écht begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Als specialist hoogbegaafdheid en differentiatie kun je deze kinderen optimaal begeleiden.

Heb je ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen? Krijg je energie van deze begeleiding en wil je dit graag naar een hoger niveau tillen? Volg dan de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid en differentiatie.

Voor je studie

Deze opleiding is geschikt als je lesgeeft in het primair onderwijs en je wil inzetten voor hoogbegaafde leerlingen. Je ontwikkelt een kritische houding ten opzicht van visies, handelingen en attitudes op het gebied van hoogbegaafdheid. Als specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie kun je de schoolontwikkeling op planmatige wijze begeleiden richting hoogbegaafdheid & differentiatie. Na deze opleiding heb je als leraar of leidinggevende een krachtige basis gelegd voor het ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafden in het primair onderwijs. 

Tijdens je studie

Tijdens je studie zoomen we in op vijf perspectieven waarbij het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal staan. Een uitgebreid overzicht van de inhoud van de opleiding vind je in het uitklapmenu hieronder. 

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Voor deze post-hbo opleiding gelden de volgende toelatingseisen:
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional (docent, intern begeleider of directielid).
 • Je kunt opdrachten uitvoeren in de beroepspraktijk.Je schooldirectie/het bestuur stemt in met de inhoud van de opleiding.
 • Je beheerst de Engelse taal (lezen).

Inhoud vanuit micro optiek:

We zoomen in op vijf perspectieven:
 • het kind
 • het onderwijsaanbod
 • de (HB-) leerkracht/de school
 • de omgeving
 • het meesterstuk
 
Hierbij staan het kind, de terminologie en een eerste aanzet tot beleid centraal. De volgende thema's komen aan bod:
 • Theorie, signaleren, leerlingkenmerken, IQ-testen en doorstromen/versnellen
 • Onderpresteren: de kenmerken en aanpak
 • Leerproblematiek (autistisch spectrum, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD)
 • Opstellen beleidsplan hoogbegaafdheid met SMART-geformuleerde doelstellingen
 • Belang van het actueel houden van het beleidsplan en het cyclisch evaluatieproces
 • Compacten & verrijken
 • Differentiatiemogelijkheden en klassenmanagement
 • Materialen, spelletjes en gebruik van het TASC-wiel van Belle Wallace
 • Manieren van leren: werking van de hersenen, top down, mindmappen en snellezen
 • Dossiervorming & overdracht
 • Communicatie ouders
 • Plusklas & Voltijds HB-onderwijs

Inhoud vanuit meso-optiek

De volgende thema’s worden behandeld:
 • Nurture/nature; invloed op & van anderen
 • Overexcitabilities – Dabrowski
 • Executieve functies
 • Onderpresteren
 • Duurzaam succesvol werkgedrag – ijsbergmodel
 • Kernkwadranten – D. Ofman
 • Growth & fixed mindset – Carol Dweck
 • Kwaliteiten en competenties leerkrachten en coördinatoren hoogbegaafdheid & differentiatie
 • Workplace big 5 – persoonlijkheidsvragenlijst & reflectie op persoonlijke kwaliteiten
 • Leerkrachtgedrag, attitude en overtuigingen (priming & stereotyperingen)
 • Verscherpen beleidsplan & SMART-doelstellingen

De 6 studiedagen zijn verdeeld over twee cursusjaren. We verwachten dat je alle dagen aanwezig bent. De studiedagen worden gegeven op onze locatie en zijn van 9.00 - 16.00 uur. 

 • Dag 1: 10 november 2020
 • Dag 2: 14 januari 2021
 • Dag 3: 22 maart 2021
 • Dag 4: 31 mei 2021
 • Dag 5: 23 september 2021
 • Dag 6: 8 november 2021
 • Dag 7: 27 januari 2022 (eindpresentaties en diplomering)

In totaal omvat deze opleiding een studiebelasting van 350 uur. Dat betekent ongeveer 4,5 uur per week. De verdeling van de studielast is als volgt:

 • Contacturen: 42 uur. Deze uren ben je op de hogeschool te vinden.
 • Zelfstudie-uren: 120 uur. Dit is inclusief het werken in de leergroepen en het leren van de verplichte literatuur voor de theoretische toets.
 • Praktijkuren: 60 uur. Dit is inclusief het bespreken van de praktijkopdrachten in de groep
Deze studie kost € 2.775,-

Na je studie

Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘Hoogbegaafdheid en differentiatie’. Deze opleiding is geregistreerd bij de Hoogbegaafdheid & Differentiatie van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt hiervan een diploma. Maar ook daarna ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We geven daar nu immers samen vorm aan. We horen graag jouw ervaringen in onze Facebookgroep voor alumni. Klik hier voor meer informatie over ons aanbod voor alumni.

Doorstuderen en verder professionaliseren

De onderwijsomgeving blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je je blijft ontwikkelen. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? Kijk eens bij onze verschillende post-hbo opleidingen, masteropleidingen of cursussen. Weet je niet zo goed wat bij je past en wil je graag advies? Ga dan naar de Professionele academie. We helpen je graag!

Inschrijven