Bevoegdheid

Leraar basisonderwijs (pabo)

Zij-instroomroute

Als leraar in het basisonderwijs ben je een voorbeeld voor jouw leerlingen. Je hebt liefde voor kinderen en liefde voor lesgeven, en dat merken ze. Je helpt je leerlingen bij hun ontwikkeling en zorgt dat zij hun eigen talenten kunnen ontdekken. Zo heb je als leraar en als christen invloed op hun toekomst.

Wij helpen jou een goede leraar te worden. Op onze pabo word je een pedagoog die weet hoe je kinderen kunt begeleiden. Ook kennis van vakken en het lesgeven (didactische vaardigheden) zijn natuurlijk belangrijk. Wij denken dat daarnaast nog meer nodig is. Bij Driestar hogeschool draait alles om christelijk leraarschap: wie ben jij als persoon voor de klas en hoe ga jij kinderen onderwijzen vanuit Gods Woord? Persoonsvorming noemen we dat. Tijdens je studie dagen we je daarom uit om te kijken naar wie jij zelf bent. Wat is jouw passie, wat vind jij belangrijk en waarom maak jij bepaalde keuzes? Laat jij de kinderen in jouw klas iets van God zien?

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?
Reguliere route Inspirerende studententijd Afwisselend lessen en stage
Het voordeel van de voltijdroute is de nadruk op theoretische vorming en de mogelijkheid om lesgeven te ‘oefenen’ in verschillende losse stageperiodes. Daarnaast krijg je veel tijd en ruimte om studenten en docenten beter te leren kennen en samen te studeren in Gouda. Deze studieroute past daarom bij jou als je houdt van verdieping in je vak en open staat voor een inspirerende studententijd.

Tijdens de lesweken op de hogeschool leer je veel nieuwe theorie en oefen je de vaardigheden die je nodig hebt in je stage. Tijdens de stageweken trek je de hele week met je klas op; je maakt alles van de klas en de lessen van je mentor mee en geeft zelf ook lessen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde school, maar elke periode in een andere groep. Op deze manier leer je de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kennen. Vanaf jaar 3 specialiseer je je in de onder- of bovenbouw.

Studieduur
De voltijdroute duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 perioden die zijn opgebouwd uit 6 lesweken, 2 stageweken en 1 of 2 tentamenweken. Naast de colleges heb je tijd om je colleges en stages voor te bereiden. In jaar 4 rond je je studie af met een liostage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je mentor. Bekijk opleiding
Opleiden in de school Veel praktijkervaring Bij jou in de buurt
De studieroute Samen opleiden (SAM) duurt 4 jaar. Als SAM-student krijg je een deel van je opleiding op je opleidingsschool (stageschool). Naast de colleges op de hogeschool ben je daarom iedere week twee dagen op je opleidingsschool te vinden. Je wordt daar begeleid door speciale werkplekbegeleiders en schoolopleiders. Deze studieroute past bij jou als je theorie en praktijk direct aan elkaar wilt kunnen koppelen en je het leuk vindt om vanaf het begin in een schoolteam te functioneren. Ook kun je de ontwikkelingen van kinderen in je stageklas over een langere periode volgen. Daarnaast vinden veel studenten het een voordeel om thuis te kunnen blijven wonen.

Studieduur 
De Samen opleiden-route van de pabo is een voltijdopleiding die 4 jaar duurt. Iedere week studeer je 2 dagen aan de hogeschool in Gouda en werk je 2 dagen op je opleidingsschool. Daarnaast heb je een dag tijd om je colleges en lessen die je geeft voor te bereiden. Na 4 jaar rond je je studie af met een stage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je werkplekbegeleider(mentor). Bekijk opleiding
Studeren naast je baan Alleen 's avonds les Afwisselend lessen en stage
De deeltijdstudie leraar basisonderwijs leidt je op voor hetzelfde diploma als de voltijdstudie. Het grote verschil is dat er minder contactmomenten zijn. In deeltijd studeren is daarom interessant als je naast je studie bijvoorbeeld werkt of al een andere opleiding doet of hebt gedaan. Tijdens het intakegesprek voor de deeltijdroute praten we over jouw vooropleiding en de competenties die je bezit. Samen bespreken we of je op basis daarvan vrijstellingen kunt krijgen of een andere (verkorte) studieroute kunt volgen.

Studieduur
Het reguliere deeltijdprogramma duurt vier jaar, maar kan ook in 3 of 2 jaar gevolgd worden. De tweejarige route bieden we aan als je een hbo of wo diploma behaald hebt. De driejarige route kun je starten met een vwo-diploma of een propedeuse van een andere opleiding. Als havist of onderwijsassistent  kun je ook in aanmerking komen voor de driejarige route. Naast de toelatingstoetsen moet je dan ook een assessment afleggen. 

De inhoud van de deeltijdopleiding is vergelijkbaar met die van de voltijdopleiding. Elk studiejaar is ingedeeld in vier periodes van lesweken, stageweken en tentamenweken.  De colleges volg je elke week op maandag van 13.30 - 21.45 uur en 4 keer per jaar op woensdag van 13.30 - 21.45 uur. In jaar 1 en 2 (voor verkorte routes: in jaar 1) volg je de basisopleiding. In jaar 3 en 4 specialiseer je je voor ‘het jonge kind’ of ‘het oudere kind’. Bekijk opleiding
Werken en leren Direct betaald voor de klas Alleen 's avonds les
Je kunt de pabo volgen als duale opleiding (werken-leren-route) als je aanstelling van minimaal twee dagen per week hebt op een basisschool. Het voordeel van deze studieroute is dat je leren en werken combineert met een baan en dus inkomsten hebt. We verwachten bij deze opleiding dat je genoeg discipline hebt om de verschillende taken te organiseren en uit te voeren. 

Je volgt de colleges tegelijkertijd met de studenten van de deeltijdopleiding. De deadlines voor de tentamens en opdrachten zijn verspreid over het jaar. Je werk op de basisschool geldt als je stage. Het is belangrijk dat je in het eerste jaar 2 keer 14 dagdelen ‘stage’ loopt in een andere groep. Op die manier maak je kennis met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

Studieduur
De duale route duurt in principe 4 jaar, maar kan ook in 3 jaar gevolgd worden. De driejarige route kun je starten met een vwo-diploma of een propedeuse van een andere opleiding. Als havist of onderwijsassistent kun je ook in aanmerking komen voor de driejarige route. Naast de toelatingstoetsen moet je dan ook een assessment afleggen. 

Je volgt colleges op maandag van 13.30 tot 21.45 uur. Daarnaast ben je 4 keer per jaar op woensdag van 13.30 tot 21.45 uur aanwezig. Bekijk opleiding
Bekostigde opleiding Direct betaald voor de klas Eigen studieroute
De zij-instroomroute is een gesubsidieerde tweejarige opleiding die je alleen kunt volgen als je aanstelling van minimaal twee dagen per week hebt op een basisschool en al eerder een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond. Deze opleiding geeft je onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs, maar je krijgt geen hbo-diploma.

Het voordeel van deze studieroute is dat je leren en werken combineert met en baan en dus inkomsten hebt. Na een geschiktheidsonderzoek en intakegesprek stellen we speciaal voor jou een scholings- en begeleidinstraject op. In een overeenkomst met de school waar je werkt spreek je af dat jij de ruimte krijgt om je opleiding te doen en de opdrachten die nodig zijn op school uit te voeren. 

Je hebt als zij-instromer maximaal twee jaar de tijd om je onderwijsbevoegdheid halen. Aan het einde van deze periode leg je een bekwaamheidsonderzoek af. 

Studieduur
Als zij-instromer volg je colleges op maandag van 13.30 tot 21.45 uur. Daarnaast ben je vier keer per jaar op woensdag van 13.30 tot 21.45 uur aanwezig. De deadlines voor de tentamens en opdrachten zijn verspreid over het jaar. Je werk op de basisschool geldt als je stage. Het is belangrijk dat je in het eerste jaar twee keer veertien dagdelen ‘stage’ loopt in een andere groep. Op die manier maak je kennis met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Bekijk opleiding
Versnelde voltijdroute Aangepast studieprogramma Drie jaar
Heb jij een vwo-diploma? Dan kun je bij ons de pabo in drie jaar afronden. Je volgt dan een aangepast programma, waarbij je sneller en meer zelfstandig door de theorie gaat. Om je wel voldoende praktijkervaring op te laten doen, is er in het eerste jaar meer aandacht voor stage. Zo werk je aan dezelfde doelen als de andere voltijdstudenten en ben je na je opleiding basisbekwaam als leraar basisonderwijs.

Net als bij de voltijdroute heb je bij deze opleiding wisselend lesperiodes en stageperiodes. Tijdens de lesweken op de hogeschool leer je veel nieuwe theorie en oefen je de vaardigheden die je nodig hebt in je stage. Tijdens de stagewerken trek je de hele week met je klas op; je maakt alles van de klas en de lessen van je mentor mee en geeft zelf ook lessen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde school, maar elke periode in een andere groep. Op deze manier leer je de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kennen. 

In sommige gevallen kun je ook met een havo-diploma instromen in de vwo-route. Als je hoge cijfers op je eindlijst hebt (gemiddeld 7,5 of hoger) en een positief advies van het decanaat van je vooropleiding, kun je daarvoor een assessment aanvragen.

Studieduur 
Deze studieroute duurt 3 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 perioden van elk 6 lesweken, 2 stageweken en 1 of 2 tentamenweken. Naast colleges heb je tijd om je colleges en stages voor te bereiden. In het jaar 3 rond je je studie af met een liostage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je mentor. Bekijk opleiding
Versnelde voltijdroute Toegang met mbo 4-diploma Drie jaar
Deze route van de pabo kun je volgen als je het diploma voor onderwijsassistent (mbo niveau 4) op zak hebt. Als je het assessment haalt kun je de pabo in een kortere tijd afronden. Het assessment bestaat uit de landelijke reken- en taaltoets en het toetsen van voldoende basiskennis. 

Net als bij de voltijdroute heb je bij deze opleiding wisselend lesperiodes en stageperiodes. Tijdens de lesweken op de hogeschool leer je veel nieuwe theorie en oefen je de vaardigheden die je nodig hebt in je stage. Tijdens de stagewerken trek je de hele week met je klas op; je maakt alles van de klas en de lessen van je mentor mee en geeft zelf ook lessen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde school, maar elke periode in een andere groep. Op deze manier leer je de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kennen. 

Studieduur
Deze studieroute kun je in 3 jaar doen. Elk jaar bestaat uit 4 perioden van elk 6 lesweken, 2 stageweken en 1 of 2 tentamenweken. Naast colleges heb je tijd om je colleges en stages voor te bereiden. In het jaar 3 rond je je studie af met een liostage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je mentor. Bekijk opleiding

Voor je studie 

Op onze hogeschool heerst een persoonlijke sfeer; studenten en docenten voelen zich betrokken op elkaar. We vinden het belangrijk dat jij de studie doet die bij jou past. Je kunt daarom kiezen uit verschillende studieroutes, specialisaties en minoren. Ook internationale ervaring zal je helpen om een goede juf of meester te worden. Op verschillende manieren kun je daarom kennis maken met christelijk onderwijs wereldwijd, van werkweken tot buitenlandstages.

Tijdens je studie

Bij Driestar hogeschool willen we dat je een goede christelijke leerkracht wordt. Daarom hebben we het met je over identiteit en persoonsvorming: wie ben jij en wat geloof je? Daarover nadenken helpt je als je straks voor de klas staat en een voorbeeld wilt zijn voor de kinderen in je klas. Als tweede leer je pedagogisch en didactisch handelen, zodat jij straks je leerlingen kunt te begeleiden. Tot slot werken we op de pabo ook veel aan kennis van vakken die op de basisschool gegeven worden. En natuurlijk leer je hoe je de kennis die je hebt, uitlegt op het niveau van kinderen.

Aan het begin van je studie vragen we al veel van je zelfstandigheid. We verwachten dat je actief meedoet, vragen stelt en aan de slag gaat met wat je leert. De docenten zijn er om jou te helpen en je de goede richting op te sturen. Hoe verder je komt in je studie, hoe meer verantwoordelijkheid we je geven. Je leert goede leervragen stellen, gaat zelf onderzoek doen en leert je mening onder woorden te brengen. Ook daarin gaat het om jouw persoonlijke vorming als christelijke leraar.

Na je studie

Gefeliciteerd met je diploma! Je bent nu leraar basisonderwijs en kunt zelfstandig aan de slag op school. Maar ook met diploma ben je nog steeds welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om ons te helpen met jouw ervaring en kennis? Laat het ons dan weten.