Bachelor

Leraar basisonderwijs (pabo)

Voltijdroute

Leraar worden in het basisonderwijs doe je bij de leukste hogeschool van Gouda! Driestar hogeschool biedt wel zeven verschillende routes aan voor de pabo. Zo is er altijd een studieroute die bij jou past.

Als leraar in het basisonderwijs ben je een voorbeeld voor jouw leerlingen. Je hebt liefde voor kinderen en liefde voor lesgeven, en dat merken ze. Je helpt je leerlingen bij hun ontwikkeling en zorgt dat zij hun eigen talenten kunnen ontdekken. Zo heb je als leraar en als christen invloed op hun toekomst.

Wij helpen jou een goede leraar te worden. Op onze pabo word je een pedagoog die weet hoe je kinderen kunt begeleiden. Ook kennis van vakken en het lesgeven (didactische vaardigheden) zijn natuurlijk belangrijk. Wij denken dat daarnaast nog meer nodig is. Bij Driestar hogeschool draait alles om christelijk leraarschap: wie ben jij als persoon voor de klas en hoe ga jij kinderen onderwijzen vanuit Gods Woord? Persoonsvorming noemen we dat. Tijdens je studie dagen we je daarom uit om te kijken naar wie jij zelf bent. Wat is jouw passie, wat vind jij belangrijk en waarom maak jij bepaalde keuzes? Laat jij de kinderen in jouw klas iets van God zien?

Wat kost deze opleiding?Wat zijn de toelatingseisen?
Reguliere route Inspirerende studententijd Afwisselend lessen en stage
Het voordeel van de voltijdroute is de nadruk op theoretische vorming en de mogelijkheid om lesgeven te ‘oefenen’ in verschillende losse stageperiodes. Daarnaast krijg je veel tijd en ruimte om studenten en docenten beter te leren kennen en samen te studeren in Gouda. Deze studieroute past daarom bij jou als je houdt van verdieping in je vak en open staat voor een inspirerende studententijd.

Tijdens de lesweken op de hogeschool leer je veel nieuwe theorie en oefen je de vaardigheden die je nodig hebt in je stage. Tijdens de stageweken trek je de hele week met je klas op; je maakt alles van de klas en de lessen van je mentor mee en geeft zelf ook lessen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde school, maar elke periode in een andere groep. Op deze manier leer je de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kennen. Vanaf jaar 3 specialiseer je je in de onder- of bovenbouw.

Studieduur
De voltijdroute duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 perioden die zijn opgebouwd uit 6 lesweken, 2 stageweken en 1 of 2 tentamenweken. Naast de colleges heb je tijd om je colleges en stages voor te bereiden. In jaar 4 rond je je studie af met een liostage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je mentor. Bekijk opleiding
Opleiden in de school Veel praktijkervaring Bij jou in de buurt
De studieroute Samen opleiden (SAM) duurt 4 jaar. Als SAM-student krijg je een deel van je opleiding op je opleidingsschool (stageschool). Naast de colleges op de hogeschool ben je daarom iedere week twee dagen op je opleidingsschool te vinden. Je wordt daar begeleid door speciale werkplekbegeleiders en schoolopleiders. Deze studieroute past bij jou als je theorie en praktijk direct aan elkaar wilt kunnen koppelen en je het leuk vindt om vanaf het begin in een schoolteam te functioneren. Ook kun je de ontwikkelingen van kinderen in je stageklas over een langere periode volgen. Daarnaast vinden veel studenten het een voordeel om thuis te kunnen blijven wonen.

Studieduur 
De Samen opleiden-route van de pabo is een voltijdopleiding die 4 jaar duurt. Iedere week studeer je 2 dagen aan de hogeschool in Gouda en werk je 2 dagen op je opleidingsschool. Daarnaast heb je een dag tijd om je colleges en lessen die je geeft voor te bereiden. Na 4 jaar rond je je studie af met een stage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je werkplekbegeleider(mentor). Bekijk opleiding
Studeren naast je baan Alleen 's avonds les Afwisselend lessen en stage
De deeltijdstudie leraar basisonderwijs leidt je op voor hetzelfde diploma als de voltijdstudie. Het grote verschil is dat er minder contactmomenten zijn. In deeltijd studeren is daarom interessant als je naast je studie bijvoorbeeld werkt of al een andere opleiding doet of hebt gedaan. Tijdens het intakegesprek voor de deeltijdroute praten we over jouw vooropleiding en de competenties die je bezit. Samen bespreken we of je op basis daarvan vrijstellingen kunt krijgen of een andere (verkorte) studieroute kunt volgen.

Studieduur
Het reguliere deeltijdprogramma duurt vier jaar, maar kan ook in 3 of 2 jaar gevolgd worden. De tweejarige route bieden we aan als je een hbo of wo diploma behaald hebt. De driejarige route kun je starten met een vwo-diploma of een propedeuse van een andere opleiding. Als havist of onderwijsassistent  kun je ook in aanmerking komen voor de driejarige route. Naast de toelatingstoetsen moet je dan ook een assessment afleggen. 

De inhoud van de deeltijdopleiding is vergelijkbaar met die van de voltijdopleiding. Elk studiejaar is ingedeeld in vier periodes van lesweken, stageweken en tentamenweken.  De colleges volg je elke week op maandag van 13.30 - 21.45 uur en 4 keer per jaar op woensdag van 13.30 - 21.45 uur. In jaar 1 en 2 (voor verkorte routes: in jaar 1) volg je de basisopleiding. In jaar 3 en 4 specialiseer je je voor ‘het jonge kind’ of ‘het oudere kind’. Bekijk opleiding
Werken en leren Direct betaald voor de klas Alleen 's avonds les
Je kunt de pabo volgen als duale opleiding (werken-leren-route) als je aanstelling van minimaal twee dagen per week hebt op een basisschool. Het voordeel van deze studieroute is dat je leren en werken combineert met een baan en dus inkomsten hebt. We verwachten bij deze opleiding dat je genoeg discipline hebt om de verschillende taken te organiseren en uit te voeren. 

Je volgt de colleges tegelijkertijd met de studenten van de deeltijdopleiding. De deadlines voor de tentamens en opdrachten zijn verspreid over het jaar. Je werk op de basisschool geldt als je stage. Het is belangrijk dat je in het eerste jaar 2 keer 14 dagdelen ‘stage’ loopt in een andere groep. Op die manier maak je kennis met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

Studieduur
De duale route duurt in principe 4 jaar, maar kan ook in 3 jaar gevolgd worden. De driejarige route kun je starten met een vwo-diploma of een propedeuse van een andere opleiding. Als havist of onderwijsassistent kun je ook in aanmerking komen voor de driejarige route. Naast de toelatingstoetsen moet je dan ook een assessment afleggen. 

Je volgt colleges op maandag van 13.30 tot 21.45 uur. Daarnaast ben je 4 keer per jaar op woensdag van 13.30 tot 21.45 uur aanwezig. Bekijk opleiding
Bekostigde opleiding Direct betaald voor de klas Eigen studieroute
De zij-instroomroute is een gesubsidieerde tweejarige opleiding die je alleen kunt volgen als je aanstelling van minimaal twee dagen per week hebt op een basisschool en al eerder een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond. Deze opleiding geeft je onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs, maar je krijgt geen hbo-diploma.

Het voordeel van deze studieroute is dat je leren en werken combineert met en baan en dus inkomsten hebt. Na een geschiktheidsonderzoek en intakegesprek stellen we speciaal voor jou een scholings- en begeleidinstraject op. In een overeenkomst met de school waar je werkt spreek je af dat jij de ruimte krijgt om je opleiding te doen en de opdrachten die nodig zijn op school uit te voeren. 

Je hebt als zij-instromer maximaal twee jaar de tijd om je onderwijsbevoegdheid halen. Aan het einde van deze periode leg je een bekwaamheidsonderzoek af. 

Studieduur
Als zij-instromer volg je colleges op maandag van 13.30 tot 21.45 uur. Daarnaast ben je vier keer per jaar op woensdag van 13.30 tot 21.45 uur aanwezig. De deadlines voor de tentamens en opdrachten zijn verspreid over het jaar. Je werk op de basisschool geldt als je stage. Het is belangrijk dat je in het eerste jaar twee keer veertien dagdelen ‘stage’ loopt in een andere groep. Op die manier maak je kennis met de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Bekijk opleiding
Versnelde voltijdroute Aangepast studieprogramma Drie jaar
Heb jij een vwo-diploma? Dan kun je bij ons de pabo in drie jaar afronden. Je volgt dan een aangepast programma, waarbij je sneller en meer zelfstandig door de theorie gaat. Om je wel voldoende praktijkervaring op te laten doen, is er in het eerste jaar meer aandacht voor stage. Zo werk je aan dezelfde doelen als de andere voltijdstudenten en ben je na je opleiding basisbekwaam als leraar basisonderwijs.

Net als bij de voltijdroute heb je bij deze opleiding wisselend lesperiodes en stageperiodes. Tijdens de lesweken op de hogeschool leer je veel nieuwe theorie en oefen je de vaardigheden die je nodig hebt in je stage. Tijdens de stagewerken trek je de hele week met je klas op; je maakt alles van de klas en de lessen van je mentor mee en geeft zelf ook lessen. Je loopt een jaar lang stage op dezelfde school, maar elke periode in een andere groep. Op deze manier leer je de onderbouw, middenbouw en bovenbouw kennen. 

In sommige gevallen kun je ook met een havo-diploma instromen in de vwo-route. Als je hoge cijfers op je eindlijst hebt (gemiddeld 7,5 of hoger) en een positief advies van het decanaat van je vooropleiding, kun je daarvoor een assessment aanvragen.

Studieduur 
Deze studieroute duurt 3 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 perioden van elk 6 lesweken, 2 stageweken en 1 of 2 tentamenweken. Naast colleges heb je tijd om je colleges en stages voor te bereiden. In het jaar 3 rond je je studie af met een liostage van ruim 3 maanden. Je staat tijdens deze stage zelfstandig voor de klas, onder begeleiding van je mentor. Bekijk opleiding

Voor je studie

Op onze hogeschool heerst een persoonlijke sfeer; studenten en docenten voelen zich betrokken op elkaar. We vinden het belangrijk dat jij de studie doet die bij jou past. Je kunt daarom kiezen uit verschillende studieroutes, specialisaties en minoren. Ook internationale ervaring zal je helpen om een goede juf of meester te worden. Op verschillende manieren kun je daarom kennis maken met christelijk onderwijs wereldwijd, van werkweken tot buitenlandstages.

Met de pabo van Driestar hogeschool maak je een bewuste keuze voor een christelijke lerarenopleiding. De hele opleiding is gebaseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. Naast je pabo-diploma krijg je ook het Diploma christelijk basisonderwijs (DCBO). Acht modules binnen onze opleiding maken onderdeel uit van dit diploma.

Volg je een verkorte route? Dan krijg je niet automatisch al deze modules aangeboden. Je komt daardoor niet vanzelfsprekend in aanmerking voor het DCBO-diploma. Wil je dit wel graag? Overleg dan met je begeleider over de mogelijkheden.

De website ‘Studie in Cijfers’ geeft je een beeld van hoe een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen. Dit kan je helpen bij jouw studiekeuze. Op deze pagina zie je de cijfers van de lerarenopleiding basisonderwijs aan onze hogeschool.

Bekijk de cijfers
De website studeermeteenplan.nl helpt je bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs. Het is een informatiepunt voor studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Ook lees je hier wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs.

Om je een handje op weg te helpen vind je op de website een checklist. Zo weet je waar je aan moet denken als je gaat studeren. De website is gemaakt in samenwerking met het ministerie van OCW, DUO en de scholieren- en studentenbonden (LAKS, ISO, JOB, LSVb en LKvV). Bekijk de website

Ben je enthousiast geworden over de pabo? Kom dan eens proefstuderen! Zo weet je niet alleen of je het leuk vindt, maar ook of het niveau goed bij je past. Na een dag meelopen met de klas weet jij wat we bedoelen met een goede sfeer op onze school. Vergeet niet om andere studenten aan te spreken, zij beantwoorden graag al je vragen. Proefstuderen helpt jou om een goede keuze te maken. Zo weet jij zeker of Driestar hogeschool de juiste plek voor jou is.

Kom proefstuderen

Sfeer proeven bij studentenvereniging Semper Fidelis

Naast studeren is het natuurlijk ook belangrijk om te ontspannen. Hiervoor kun je in Gouda lid worden van studentenvereniging Semper Fidelis. Deze christelijke studentenvereniging organiseert lezingen, bijbelstudies, borrels en allerlei andere leuke activiteiten. Na jouw dag proefstuderen kun je gezellig mee naar een avond van de studentenvereniging.. Zo leer je direct het studentenleven in Gouda kennen. Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen bij Semper Fidelis? Geef dit dan aan als je je inschrijft voor het proefstuderen of vul het formulier in op de website van de vereniging.

Semper Fidelis, studentenvereniging in Gouda

Tijdens je studie

Bij Driestar hogeschool willen we dat je een goede christelijke leerkracht wordt. Daarom hebben we het met je over identiteit en persoonsvorming: wie ben jij en wat geloof je? Daarover nadenken helpt je als je straks voor de klas staat en een voorbeeld wilt zijn voor de kinderen in je klas. Als tweede leer je pedagogisch en didactisch handelen, zodat jij straks je leerlingen kunt te begeleiden. Tot slot werken we op de pabo ook veel aan kennis van vakken die op de basisschool gegeven worden. En natuurlijk leer je hoe je de kennis die je hebt, uitlegt op het niveau van kinderen.

Aan het begin van je studie vragen we al veel van je zelfstandigheid. We verwachten dat je actief meedoet, vragen stelt en aan de slag gaat met wat je leert. De docenten zijn er om jou te helpen en je de goede richting op te sturen. Hoe verder je komt in je studie, hoe meer verantwoordelijkheid we je geven. Je leert goede leervragen stellen, gaat zelf onderzoek doen en leert je mening onder woorden te brengen. Ook daarin gaat het om jouw persoonlijke vorming als christelijke leraar. 

Onze pabo-opleiding is ingedeeld op basis van de volgende uitgangspunten.

Christelijk leraarschap
Wie ben jij als persoon voor de klas en hoe ga jij kinderen onderwijzen vanuit Gods Woord? Persoonsvorming noemen we dat. Tijdens je studie dagen we je daarom uit om te kijken naar wie jij zelf bent. Wat is jouw passie, wat vind jij belangrijk en waarom maak jij bepaalde keuzes? Laat jij de kinderen in jouw klas iets van God zien? 

Persoonsvorming
Persoonsvorming is op de pabo ‘de vorming van studenten tot verantwoorde leraren die verlangen om voor God, de ander en in deze wereld hun taak en roeping uit te oefenen’. Op onze opleiding leg je de basis voor een goede beroepshouding als christelijke leraar. Het draait om jouw eigen plek in de maatschappij en daarom leggen we veel nadruk op jouw persoonlijke ontwikkeling. Bij persoonsvorming sta jij als christelijke leraar centraal. Tijdens de opleiding leer je om op basis van Gods Woord onderbouwde keuzes te maken.

Beroepsvorming
Beroepsvorming is het hart van de opleiding: hoe word jij een goede leraar? Je leert leiding te geven aan een groep en leerlingen individueel te begeleiden. Je leert mooie lessen te ontwerpen, zorgt dat je kwaliteit levert, hoe je een goede leeromgeving maakt en interessante leeractiviteiten organiseert. Je oefent praktische vaardigheden zoals presenteren, instructie geven en bordschrijven. Daarnaast verdiep je je in het samenwerken met collega’s, ouders en specialisten.

Vakkennis
Je leert vakkennis in te zetten om mooie lessen te geven en te ontwerpen. Je leert dat te doen met behulp van een methode, maar ook door een eigen serie te ontwerpen. Vanuit veel vakken krijg je daarvoor kennis, vaardigheden en specifieke elementen die bij dat vak horen aangereikt. Ook leer je kritisch te zijn op je eigen onderwijs en steeds op zoek te gaan naar wat goed is voor je leerlingen en voor je onderwijs. Alles wat je leert, kun je zo gebruiken in de klas. Dit maakt het leren extra leuk, je weet waar je het voor doet!

Tijdens de pabo ga je elk jaar op stage. Dit is een belangrijk onderdeel van jouw studie. Door stage te lopen leer je de hele basisschool kennen. Je past nieuwe kennis toe in de praktijk en ervaart hoe het is om voor de klas te staan.
 
Tijdens jouw stage word je begeleid door je eigen studie-loopbaan-begeleider (slb’er). Hij of zij komt bij je langs op de stageschool, observeert als jij lesgeeft, bespreekt de les met je na, leest je portfolio over de stage en helpt je de nieuwe stageperiode voor te bereiden. Jouw slb’er houdt je studieresultaten in de gaten en is de aangewezen persoon om problemen mee te bespreken.
 
Ben je benieuwd wanneer je precies stage gaat lopen? Hoe lang een stage duurt, en wanneer je stageloopt, hangt af van de studievariant die je kiest. Zo is er voor de deeltijd en duale variant minder tijd voor stage. Als je de vwo-route kiest loop je het eerste jaar juist meer stage.
 
In het derde en vierde jaar mag je je ook oriënteren op het speciaal onderwijs. Dit kan een korte oriëntatie zijn, maar als het bevalt mag je er ook langer stage lopen en zelfs je liostage doen.
Om je diploma te halen moet je in je vierde jaar een aantal proeven van bekwaamheid afleggen: 
  1. Je loopt stage als leraar in opleiding (lio). Je hebt tijdens deze stage de volledige verantwoordelijkheid voor jouw groep onder supervisie van een ervaren leerkracht. 
  2. Je schrijft een eindwerk naar aanleiding van een keuzemodules persoonsvorming. Hierin laat je zien dat je kritisch en zelfstandig kunt denken. Je kunt je eigen standpunten kiezen, beargumenteren en verdedigen. 
  3. Je specialiseert je in een voor de basisschool relevant thema, een minor. Hierdoor kom je met specifieke kennis op een bepaald gebied de basisschool in. Die kennis kan liggen op het gebied van leidinggeven aan collega’s, onderwijs in vorming, vakken, basisvaardigheden of meer op het gebied van passend onderwijs. Ook bestaat de mogelijkheid om je minor meer te richten op het christelijk onderwijs in het buitenland.
  4. Je schrijft een afstudeerwerk beroepsgericht. Naar aanleiding van een vraagstuk uit de praktijk van de basisschool ga je zelfstandig aan het werk om kritische en systematisch te kijken wat het probleem of het vraagstuk precies is. Je bestudeert er literatuur over om er meer over te weten te komen. Je ontwerpt of onderzoekt iets voor of in de praktijk. Je laat zien dat je een onderzoekende houding hebt en gestructureerd en beredeneerd je keuzes kunt maken om je eigen praktijk te veranderen en te verbeteren.

Op onze hogeschool heerst een persoonlijke sfeer. We vinden het belangrijk om jou te leren kennen en steken hier graag tijd en energie in. Onze docenten staan open voor al je vragen en helpen je graag bij de keuzes die je moet maken. Je krijgt hiervoor een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb-er) aangewezen. Deze docent helpt en begeleidt je tijdens jouw studie en stage.

Daarnaast kun je je ook aanmelden voor bijvoorbeeld video-interactiebegeleiding, individuele (extra) begeleiding of een training sociale vaardigheden. Jouw persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, daar willen we je graag bij helpen. Twijfel dus niet om met je begeleider te praten als je vastloopt in je studie. Ook wanneer er sprake is van ziekte en/of een handicap doen we er alles om jou zo goed mogelijk te helpen.

Tijdens je opleiding krijg je de kans om letterlijk en figuurlijk je grenzen te verleggen. We vinden samenwerken en samenleven met andere christenen en culturen wereldwijd erg belangrijk.

We dagen je daarom uit om in contact te komen met internationale studenten, ander onderwijs en andere culturen. Samen wissel je kennis uit en blijf je op de hoogte van internationale ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Wij bieden je verschillende internationale mogelijkheden/routes.

Bekijk de mogelijkheden
Het is niet alleen leuk, maar ook erg nuttig om je te specialiseren tijdens je studie. Dat doe je door aan het einde van het tweede jaar voor een leeftijdsspecialisatie te kiezen.

Daarnaast worden er nog andere keuzemogelijkheden geboden waardoor je uit kunt bouwen waar je goed in bent of je kunt verdiepen in een thema waarin je je interesse hebt. Ook is het mogelijk om tijdens je studie te werken aan je niveau van Engels door de Cambridgecursus te volgen. Een tweede studie volgen in deeltijd kan natuurlijk ook (denk aan Pedagogiek of een van onze lerarenopleidingen voortgezet onderwijs).

Wil je meer weten over de specialisatieopties binnen de pabo? Op onderstaande pagina zetten we alle opties voor je op een rij. Jouw studiebegeleider helpt je graag bij het maken van de juiste keuze.  Bekijk specialisatiemogelijkheden

Na je studie

Gefeliciteerd met je diploma! Je bent nu leraar basisonderwijs en kunt zelfstandig aan de slag op school. Maar ook met diploma ben je nog steeds welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om ons te helpen met jouw ervaring en kennis? Laat het ons dan weten.

In het diplomaregister van DUO kun je alle digitale diplomagegevens vinden van de opleidingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden. Een uittreksel van dit register heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van onze hogeschool.

Bekijk het diplomaregister

Ook nu je je diploma hebt, zul je merken dat de omgeving waarin je werkt, blijft veranderen. Nieuwe onderwijsmethoden en -technieken vragen van je dat je blijft leren. Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? Volg dan een van onze post-hbo-opleidingen, masteropleidingen of cursussen. Je kunt je bijvoorbeeld ontwikkelen als intern begeleider, vakspecialist muziek of als teacherleader. Weet je niet zo goed wat bij je past en wil je graag advies? Ga dan naar www.verder-leren.nl. We helpen je graag!

Studeren én wonen in Gouda

Bekijk de studentenhuisvesting