Pedagogiek - Aanmelden en toelatingseisen

Voor je je aanmeldt vragen we je om onderstaande informatie goed door te lezen.

Voor de opleiding Pedagogiek geldt de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 4.

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een van de vereiste diploma’s? Ook dan kun je worden toegelaten tot deze opleiding. In dat geval moet je een speciaal toelatingsonderzoek met positief resultaat afronden.

Iedere student moet zich aanmelden bij Studielink. Dit is het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten in Nederland. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool vind je via: driestar-educatief.studielink.nl. Je kunt daar inloggen met je DigiD.

Stappenplan:

  1. Vul je persoonsgegevens in
  2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let op de juiste studievariant: voltijd, deeltijd, duaal, etc.
  3. In Studielink krijg je bij ‘Mijn Studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet uitvoeren.
  4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat de inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
  5. Vul een digitale machtiging in van het collegegeld.
  6. Er vindt nu een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding. Dit doen wij.
  7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van ons met daarin jouw aanmeldgegevens.
  8. Met elke aankomende student plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daar lees je hieronder meer over.
  9. Begin juli ontvang je de informatie voor het nieuwe studiejaar.
  10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je officieel student aan de Driestar hogeschool.

Je kunt met al je vragen over het inschrijven via Studielink terecht op de website van Studielink: VRAAGbaak. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling Studentzaken.

Dit onderzoek bestaat uit een intelligentietest, een test tekstbegrip Nederlands en een vakinhoudelijke toets, beiden op havo-eindexamenniveau. De kosten voor dit toelatingsonderzoek bedragen € 100,-. Bij toelating en inschrijving aan onze hogeschool krijg je de helft van dit bedrag retour. Je kunt je aanmelden voor deze toets via de afdeling Studentzaken.

Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding plannen we een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we zowel jouw verwachtingen van de opleiding als onze verwachtingen van jou als student. Op basis van dit gesprek geven we jou een advies over jouw ingeschatte studiesucces.

Driestar hogeschool heeft voor de opleiding pedagogiek een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt dit reglement op deze pagina. Als student heb je een aantal rechten en plichten. Deze hebben we opgesomd in het studentenstatuut. Als je bij ons een opleiding volgt, gaan we ervan uit dat je deze documenten hebt bekeken en ermee akkoord gaat. Je vindt het studentenstatuut op deze pagina

Driestar hogeschool hecht veel waarde aan de grondslag: de bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). We verwachten dat al onze studenten deze grondslag respecteren. Dit betekent dat je ook de onderdelen van het programma doorloopt die hierop zijn gebaseerd. We bespreken dit graag met je in ons kennismakingsgesprek.

Ben je niet bekend met de Bijbel? Dan is het extra belangrijk dat je goed kijkt of onze hogeschool bij je past. Het kan nuttig zijn om een aantal teksten te lezen. Denk hierbij aan de eerste 11 hoofdstukken van het eerste bijbelboek: Genesis en het tweede evangelie: het boek Markus.

Verder raden we je aan om uit de Heidelbergse Catechismus de ‘zondagen’ 1 t/m 7 en 23 te lezen. Dit geeft je een goed beeld van onze grondslag. In het studiemateriaal dat we hanteren zijn onder andere teksten van christelijke auteurs opgenomen. Hier vind je een voorbeeld van een boek dat wordt gebruikt. We relateren dit type onderwijsmateriaal aan de opleidingsdoelen en het is onderdeel van de stof die wordt getoetst.