Studium Generale: Als christen op je werk: de waarde van deugden voor christelijke professionals

  • Datum 21 maart 2025
  • Tijd 19:45 - 22:00
  • Locatie Driestar Hogeschool, Gouda
  • Inschrijven Voor 13 maart 2025

Volgens de Britse filosoof Alisdair MacIntyre (After Virtue) kunnen mensen de vraag “wat moet ik doen?” alleen beantwoorden als ze antwoord hebben op de vraag “waar hoor ik bij?” Dit vormt het vertrekpunt voor ons gesprek over de waarde van de christelijke traditie voor onze taak en roeping vandaag: waar hoor jij bij?

Inhoud en spreker

We gaan tijdens deze Studium Generale-avond onder leiding van Bram Kunz aan de slag met een brontekst uit de christelijke traditie. Aan de hand van een tekst uit Leven met elkander van D. Bonhoeffer gaan we na wat een christelijke visie op onze taak en roeping in de context van 2025 is. Daarbij maken we de verbinding met onze eigen context: wat mag er van jou, als christelijke professional, worden verwacht? En wat heb jij daarvoor nodig?

Bram KunzBram Kunz

Doelgroep

Allen die willen nadenken over hun roeping als christen in de dagelijkse werkcontext.

Voorbereiding

Het lezen van de brontekst (ongeveer 8 pagina’s). De tekst wordt aan de deelnemers ruim tevoren toegestuurd.

Globale opzet

De inleider geeft verdieping aan het thema met behulp van de brontekst uit Leven met elkander. In de tekst komen belangrijke christelijke deugden aan de orde. We gebruiken de tekst vervolgens als een spiegel voor ons eigen beroepshandelen vandaag.

Tijdens het tweede deel van de avond krijgen de deelnemers de gelegenheid om met behulp van een activerende werkvorm hun eigen professionele handelen (en de vragen ten aanzien van dat handelen) in te brengen.

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond. De betaling wordt automatisch geïncasseerd. Studenten en medewerkers van Driestar educatief kunnen de avond gratis bijwonen.

Aanmelden

Wil jij deze lezing bijwonen? Meld je dan hieronder aan. Je bent van harte welkom bij Driestar hogeschool in Gouda!

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Betaling
Voor studenten en medewerkers van Driestar educatief: vul je studentnummer of medewerkerscode in
Bevestiging