Studium Generale en CGO: Heilsverdienste en heilstoepassing in de prediking

  • Datum 2 april 2025
  • Tijd 19:45 - 22:00
  • Locatie Driestar hogeschool, Gouda
  • Inschrijven Voor 31 maart 2025

Op D.V. woensdag 2 april 2025 verzorgen ds. H. Brons en ds. G.W.S. Mulder een avond over ‘Heilsverdienste en heilstoepassing in de prediking’. De avond is een samenwerking tussen Studium Generale en CGO-HBO.

Ds. Brons gaat in zijn bijdrage in op de wijze waarop heilsverdienste en heilstoepassing aan de orde komen in de Kruistriomph van Abraham Hellenbroek. Ds. Mulder richt zijn lezing op de manier waarop de toepassing verankerd is in de preekmethode van de Nadere Reformatie.

Tijdens de lijdensweken werd in de zeventiende eeuw in Rotterdamse kerken dagelijks uit het lijdensevangelie gepreekt.

Abraham Hellenbroeks beroemde Kruistriomph van Vorst Messias dankt daar zijn ontstaan aan. Aan de hand van het heilsfeit van Jezus’ verzoenend lijden en sterven spoorde Hellenbroek zijn hoorders aan hun heil uitsluitend te zoeken en te vinden in de lijdende Borg en Zaligmaker.  

ds bronsDs. Brons

Nuttigheden

Belangrijk uitgangspunt in de homiletiek (predikkunde) van de Nadere Reformatie is dat de preek toepassingsgericht moet zijn.

Een Bijbeltekst die door meerdere homileten in dit verband als funderend en richtinggevend wordt gezien is 2 Timotheüs 3:16: ‘Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is’. 

De woorden die in de Bijbel staan, zijn geen doel op zich maar bedoelen Gods boodschap over te dragen. In de prediking moet deze boodschap vanuit de Schrift worden aangetoond waarna vanuit de tekst de nuttigheden op de gemeente worden overgebracht. 

ds mulderDs. Mulder

Over de sprekers 

Ds. Brons is predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle. In 2023 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar Abraham Hellenbroek als prediker. 

Ds. Mulder is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk. Hij promoveerde op een onderzoek naar het tijdbetrokken element in de homiletiek van gereformeerde piëtisten.

Bekijk het gehele Studium Generale-programma

Zoek jij verdieping of wil je meer weten over actuele christelijke thema's? Woon dan een Studium Generale-lezing bij van Driestar hogeschool.

Lees verder

Kosten

De kosten bedragen € 12,- per avond. De betaling wordt automatisch geïncasseerd. Studenten en medewerkers van Driestar educatief kunnen de avond gratis bijwonen.

Aanmelden

Wil jij deze lezing bijwonen? Meld je dan hieronder aan. Je bent van harte welkom bij Driestar hogeschool in Gouda!

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Betaling
Voor studenten en medewerkers van Driestar educatief: vul je studentnummer of medewerkerscode in
Bevestiging