Pabo - aanmelden zij-instroom

Op deze pagina lees je meer informatie over de procedure die je volgt wanneer je je als zij-instromer aan wilt melden voor de pabo.

Geschiktheidsonderzoek

Om je aan te kunnen melden voor de duale zij-instroomroute bij Driestar hogeschool moet je een hbo-opleiding hebben afgerond en een baan in het onderwijs hebben. Daarvoor volg je een normale sollicitatieprocedure op een school. Nadat je in principe benoemd bent, meldt de school je aan voor een geschiktheidsonderzoek door Driestar hogeschool (zij-instroomassessment). Dit is een vrij uitgebreid onderzoek om te bepalen welke competenties je al hebt en waarin je je nog verder moet ontwikkelen. Klik hier voor het formulier om als school een geschiktheidsonderzoek aan te vragen.

De kosten voor het geschiktheidsonderzoek bedragen €2295,-. Dit is een all-in prijs, het werk van de instituuts- en een veldassessor en een afrondende rapportage en advies zitten hierbij inbegrepen. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de werkgever. 

Portfolio

Voor het geschiktheidsonderzoek stel je een portfolio op. Dit portfolio bevat jouw CV met een overzicht van opleidingen, (werk)ervaring, trainingen etc. Daarnaast omschrijf je jouw huidige competenties voor het beroep van leraar. Over welke competenties beschik je al en waarom? Dit alles onderbouw je met verwijzingen naar bewijsmateriaal. Aan het begin van het traject ontvang je meer gedetailleerde informatie over het opstellen van dit portfolio. 

Praktijkonderzoek

Vervolgens vind er een praktijkonderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit vier onderdelen.  

 1. Praktijksituatie
  In deze situatie geef je les aan een groep leerlingen op een school. Twee assessoren beoordelen jouw lesgeven. Dit mag niet de school zijn waar je hebt gesolliciteerd.
 2. Interview
  We bespreken jouw portfolio in een persoonlijk gesprek.
 3. Mini-assessment
  De mini-assessments bestaan uit simulaties en rollenspellen. Hierin kijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je reageert als (toekomstig) leraar.
 4. Rekentoets Wiscat-pabo
  De landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. Behaalde je die norm in het verleden al? Dan hoef je deze toets niet te maken.

Geschiktheidsverklaring

Als uit het onderzoek blijkt dat je geschikt bent om de duale zij-instroomroute te doen, ontvang een geschiktheidsverklaring. Met deze verklaring mag de school je benoemen en kun je als zij-instromer starten met je persoonlijke opleidingstraject.   

Financiering

De kosten van de opleiding voor een zij-instromer zijn over het algemeen voor de rekening van de werkgever. Hiervoor bestaat een subsidieregeling van DUO van € 20.000,- die de werkgever kan aanvragen per zij-instromer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Wil je je aanmelden? Neem dan contact op met: