9 mei 2022

Een dag met Hennely

Door Hennely Gijsenbergh

Het is nog donker als ik het perron opstap. De trein kan elk moment aankomen. Het piepje van het OV-paaltje klinkt, mijn vriendin is er ook. Samen met nog een vriendin, die verderop zal instappen, reis ik elke collegedag naar Gouda. Gezellig ’s morgens even met elkaar bijkletsen, onder andere over de stagedagen die we hebben gehad. We doen alle drie de Samen opleiden-route (vanaf volgend jaar: de lintvariant) op de pabo: iedere week twee dagen praktijk op onze opleidingsschool en twee dagen colleges bij Driestar hogeschool.

De minuten vliegen voorbij. Voor ik het weet, klinkt het alweer door de intercom: ‘Dames en heren, we naderen station Gouda…’ Daar zijn we weer! Op naar een nieuwe gezellige dag bij Driestar hogeschool. Het is een lange schooldag en dat kan soms best vermoeiend zijn, maar toch kijk ik er elke keer naar uit. 

Dagopening

Als klas beginnen we elke dag met een dagopening. Vaak levert dat heel mooie gesprekken of discussies op. Bijvoorbeeld met de les over het vergelijken van kinderbijbels. De docent had diverse kinderbijbels meegenomen en deze werden uitgediept. We spraken met elkaar over waarom we een bepaalde kinderbijbel het meest bijbelgetrouw vonden. Hier liepen de meningen over uiteen. Dat legde een basis voor een volgend gesprek, namelijk over hoe je de Bijbel moet interpreteren. Er ontstond een gesprek over of we gebeurtenissen uit de Bijbel wel of juist niet moeten vertalen naar de tijd van nu en hoe we bepaalde geboden van God en tradities van vroeger die ‘afstammen’ uit de Bijbel moeten interpreteren. De docent hoefde weinig te doen om het gesprek in goede banen te leiden. Hij praatte mee en deelde zijn eigen mening. Ik merkte dat ik aan het nadenken werd gezet over waar ik eigenlijk voor sta, en of dat wel in overeenstemming is met de Bijbel. De docent wees ons, ondanks onze verschillende opvattingen, op het feit dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben als we straks voor de klas staan. Namelijk de verantwoordelijkheid om kinderen Gods Woord te leren, en niet ons eigen woord. 

Persoonlijke vorming

Ondanks dat we in de klas allemaal verschillend zijn en denken, lieten en laten we elkaar in onze waarde. En dat maakt dit moment aan het begin van de dag zo mooi. Soms duurt een dagopening zelfs zo lang dat we nauwelijks meer tijd hebben voor het college zelf. Maar dat is nooit een probleem. Een creatieve docent maakt van zo’n gesprek of discussie gewoon een les op zich. Bij Driestar hogeschool gaat het om je persoonlijke vorming, en in de lessen wordt altijd ruimte gemaakt voor spontane mogelijkheden om je te ontwikkelen. 

Blokuren

Na de dagopening starten de colleges. Deze dag zit vol met blokuren; Cuma (culturele en maatschappelijke vorming), godsdienst, pedagogiek en muziek. Het ene vak vind ik interessanter dan het andere, maar doordat er in de colleges veel interactie is, is het toch makkelijker, en natuurlijk leuker, om mee te doen. Het gebeurde een keer dat in een college pedagogiek de docent verkleed binnenkwam. Hij zat helemaal in zijn rol, en dat wekte onze aandacht. Uiteindelijk resulteerde dat in leuke en enthousiaste gesprekken van groepjes studenten die bomvol inspiratie zaten voor een grote les rondom een thema. Keuzes die we maakten voor een doel of onderwerp werden met elkaar besproken. Je leert dus veel van en met elkaar. Je doet dus niet alleen nieuwe kennis op, maar je werkt ook als klas aan een band samen. 

Samen zingen

Als het college pedagogiek is afgelopen, zie ik dat de klok alweer 16:00 aangeeft. Wat gaat de tijd snel. Ik merk dat ik een beetje moe begin te worden. Maar als ik in de richting van het muzieklokaal loop, maakt de pianomuziek van een klasgenoot mij helemaal wakker. Voor het college start, is er altijd even ruimte voor het maken van muziek. Iets waar ik altijd erg van kan genieten. ‘Zullen we samen zingen?’ stelt een klasgenoot voor. Meneer Blok, onze docent, is de moeilijkste niet en zegt zijn les wel te verschuiven naar de volgende keer. Het is immers het einde van de dag. En zo zingen we prachtige geestelijke liederen op deze regenachtige, maar gezellige, leerzame en inhoudsvolle lesdag bij Driestar hogeschool.

Hennely Gijsenbergh

Over Hennely Gijsenbergh

Hennely volgt de Samen opleiden-route van de pabo aan Driestar hogeschool