20 november 2023

Van angst tot troost: een ochtend in groep 7 en 8

Door Gera ten Hove

‘Wie is er weleens bang?’ Deze vraag vuur ik op dinsdagmorgen op mijn leerlingen van groep 7 en 8 af. De reacties zijn heel verschillend. ‘Juf, ik ben echt nooit bang!’, klinkt er rechts naast me. Ik glimlach even. Ik geef een paar kinderen een beurt. ‘Wil je er iets over zeggen?’

‘Ik ben wel eens bang in het donker. Ik moest vannacht plassen en als ik dan het lampje op de overloop uit doe, dan voelt het net of er ineens honderd geesten om me heen zweven. 

Maar als ik dan de lamp aandoe, dan zijn ze er weer niet. Ik ben toen heel snel naar mijn bed gerend.’ ‘Jaaa dat heb ik ook!’ 

Heel veel kinderen uit de klas herkennen het. Eén jongen uit de klas vertelt over een inbraak bij zijn buren, hij vindt het nu wel een beetje spannend ’s nachts. Sommigen herkennen de angst van hun klasgenoot en kennen de gedupeerden zelf.  

Reacties vliegen door de klas

Mijn volgende vraag klinkt door de klas: ‘Naar wie ga je als je bang bent of angst hebt?’ Ik trap zelf af met een verhaal over mezelf dat ik vroeger ooit eens zo bang was door een nachtmerrie dat ik naar mijn moeder ging. 

Reacties vliegen door de klas: ‘Ik ga naar m’n vader’, klinkt er. Of: ‘Naar m’n moeder.’ En: ‘Ik zou naar mijn broer gaan.’ Ik haak daarop in. Ik stel vast met de kinderen dat je als je bang bent naar iemand toegaat die je vertrouwt. 

De dichter van de psalm die de leerlingen deze week moeten leren, is ook in angst. Hij wordt achtervolgd door zijn vijanden en vlucht naar de Heere. Ik vraag de kinderen: ‘Je kunt niet fysiek naar de Heere gaan. Dus hoe vlucht je nu naar Hem?’  

Spannend

Ik loop stage op een christelijke dorpsschool. Daar gaan alle kinderen uit het dorp naar toe, maar ze zijn niet allemaal christelijk opgevoed. 

Deze vraag is dus best spannend om te stellen. Zouden ze het weten? Ik word warm vanbinnen als ik een antwoord hoor: ‘Dan moet je toch bidden?’  

Dat is ook juf zijn, niet alleen lesgeven in taal en rekenen, maar ook het brengen van het Evangelie.  

Even later klinkt het door het lokaal van groep 7 en 8:  

‘Roep, HEER’, in angst tot U gevloden,  

ai, haast U tot mijn hulp en red;  

Hoor naar de stem van mijn gebed,  

daar ik U aanroep in mijn noden.’

Na het zingen, ga ik de leerlingen voor in gebed. Ik dank de Heere voor de zegeningen die deze ochtend al zijn geweest en vraag of Hij de leerlingen en de juf wil helpen deze dag. 

Ook bid ik om kracht als we zenuwachtig zijn voor de toets van geschiedenis. ‘Oh nee hè’, hoor ik heel zachtjes naast me. Na het amen hoor ik: ‘Sorry juf, ik was even vergeten dat de geschiedenistoets vandaag was!’  

Gera ten Hove

Over Gera ten Hove

Gera ten Hove is derdejaarsstudent Pabo (lint-route).

Open collegedagen: 4-8 december 2023

Sfeer proeven en een college bijwonen? En wil je meer weten over onze opleidingen?

Meld je nu aan