Geef ze een TIEN!

Goed onderwijs is in Nederland bijna vanzelfsprekend. In ontwikkelingslanden laat de kwaliteit van het onderwijs helaas nogal eens te wensen over. Woord en Daad en Driestar educatief zetten zich daarom in voor goed, christelijk onderwijs wereldwijd. Doe je mee?

Wereldwijd toffe meesters en juffen voor de klas!

Docenten in ontwikkelingslanden staan vaak voor grote uitdagingen. Op docentenopleidingen worden bijvoorbeeld weinig kwaliteitseisen gesteld en er zijn weinig mogelijkheden voor stages. Sommige docenten zijn zelf niet bevoegd om goed les te geven. Jammer voor al die gemotiveerde juffen en meesters die wél heel graag goed les willen geven en een voorbeeld willen zijn voor hun leerlingen!

Juist in de vaak armoedige of onveilige wijken waar de leerlingen wonen, zijn christelijke identificatiefiguren in de vorm van een goede meester of juf van levensbelang. Daarom werken Driestar educatief en Woord en Daad samen aan de opzet van het zogenoemde International Network for Christian Education (INCE). Beide partijen willen een wereldwijd netwerk waarin docentenopleidingen en educatieve dienstverleners elkaar versterken bij het verbeteren van christelijk onderwijs. Doe je mee?

Doe mee!

Steun GZET!

Voor docenten

Lesmateriaal GZET

Inspiratie

Lees de verhalen

Lees verder