Landelijke Kennistoets lerarenopleiding

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per studiejaar 2013-2014 de landelijke kennistoetsen (LKT) ingesteld. Het OCW wil hiermee zorgen dat jij voldoende parate kennis hebt van het vakgebied waarvoor je een bevoegdheid wil halen. Op deze pagina lees je wat er wordt getoetst, voor wie de toets geldt en wat de voorwaarden voor deelname zijn.

Wat wordt er getoetst?

Er is een LKT voor elke opleiding tot leraar voortgezet onderwijs. Deze toets omvat alle vakkennis die je als leraar paraat moet hebben. De inhoud wordt bepaald door een kennisbasis die landelijk is vastgesteld. Deze kennisbasis is het minimum van wat je als docent moet beheersen om je vak goed te geven. Onze curricula aan Driestar hogeschool voldoen ruim aan deze kennisbasis. Daarom zou het behalen van de Landelijke Kennistoets ook geen probleem moeten zijn. 

Wie moet de toets maken?

Bij Driestar hogeschool is bij de opleidingen Leraar economie, Leraar Engels, Leraar geschiedenis, Leraar Nederlands, Leraar Duits en Leraar wiskunde de LKT verplicht. De LKT staat los van de overige toetsingsmomenten binnen de opleiding. Het is dus een extra toets. De LKT heeft alleen betrekking op het vakinhoudelijke programma, niet het generieke programma. 

Voorwaarden voor deelname

Om de toets te kunnen maken moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op je studievoortgang. 

  • Je hebt je propedeuse behaald
  • Van de 120 studiepunten van jaar 2 en 3 heb je er minimaal 100 behaald
  • Het aantal studiepunten dat je al behaald hebt in jaar 4 telt niet mee in de berekening.
  • Vrijstellingen in jaar 2 en jaar 3 tellen wel mee voor het aantal behaalde studiepunten. Een vrijstelling betekent namelijk dat je hebt aangetoond dat je de kennis beheerst en paraat hebt. 

Afname van de toets

Wanneer de LKT wordt afgenomen wordt landelijk bepaald. Alle studenten in heel Nederland maken de toets op hetzelfde moment. We nemen de LKT digitaal af, op onze locatie. Tijdens de toets hanteren we tentamencondities. Je krijgt 2 uur de tijd om 60 meerkeuzevragen te beantwoorden. Je moet een voldoende halen om een bachelordiploma te mogen ontvangen. Je krijgt 2 gelegenheden per jaar om de toets te maken en je mag het 1 keer herkansen. De data zijn te vinden op de website van 10 voor de leraar. Hier vind je ook meer informatie en oefenmateriaal.