Startersdag: ontmoeten en inspireren

  • Datum 2 april 2024
  • Tijd 10:30 - 18:00
  • Locatie St. Jan en Driestar hogeschool, Gouda
  • Inschrijven Voor 26 maart 2024

Ben jij bij de Startersdag op 2 april 2024? Thema's als 'De leerkracht als spiegel voor de leerlingen', 'Hoe wijs ik leerlingen de weg' en een passend klassenmanagement' komen op deze dag vol met inspirerende sprekers voorbij.

Voor wie?

De Startersdag is bedoeld is voor juffen en meesters die 1, 2 en/of 3 jaar voor de klas staan.

Kosten

Juffen en meesters kunnen de Startersdag gratis bijwonen.

Sprekers op de Startersdag

  • Jan Kloosterman
  • Johan Matze
  • Henk-Jan Dekker
  • Dirk-Jan Nijsink
  • Dirk van Elzelingen
  • Lydia van Hartingsveldt

Programma van de dag

10.00-10.30 uurInloop met koffie in St. Jan
10.30-11.00 uurOpening
11.00-11.15 uurKoorzang
11.15-12.15 uurLezing
12.15-12.30 uurKoorzang
12.30-12.45 uur
Afsluiting en gebed voor lunch
12.45-14.00 uur
Wandelen naar hogeschool en lunch
14.05-15.05 uur
Interactieve lezing/workshop 1
15.05-15.35 uur
Pauze
15.40-16.40 uurInteractieve lezing/workshop 2
Vanaf 17.00 uurDiner

Workshops en interactieve lezingen

Op de Startersdag heb je de keuze uit verschillende workshops. Op de dag zelf kun je je voor twee workshops inschrijven. Hieronder vind je meer informatie over de workshops.

Spreker/ workshopleider: Jan Kloosterman

Wat heeft de leerkracht nodig om een goede spiegel te kunnen zijn voor zijn leerlingen? Gods hand, Zijn regering, Zijn schepping en Zijn Woord zijn de bron. Wat weerspiegelen we daarvan in onze lessen en in onze omgang met de leerlingen?
Spreker/ workshopleider: Johan Matze

Het betreft pedagogisch leidinggeven aan leerlingen met als onderlegger `Wijs me de weg` van W. ter Horst.
Spreker/ workshopleider: Lydia van Hartingsveldt

Het zelf ontwikkelen van een eigen klassenmanagement, zodat je een goede basis legt voor je klas.
Spreker/ workshopleider: Henk-Jan Dekker

In deze workshop krijg je handvatten om het ‘moedige gesprek’ te voeren. De onderwijzer spreekt veel! Heel veel gesprekken verlopen vloeiend en soepel.

Toch zijn er ook gesprekken met kinderen, ouders, collega’s, leidinggevenden, die niet zo soepel lopen (miscommunicatie). Hoe komt het dat het met de één zo goed klikt en met de ander zo stroef loopt? Hoe komt het dat het éne gesprek zo vloeiend gaat en het andere zo moeizaam?

In deze workshop leer je dat een beetje begrijpen. Je leert hoe je jouw eigen effectiviteit in gesprekken kunt vergroten. Dit doen we door twee modellen uit de transactionele analyse toe te lichten en daar zelf praktisch mee aan de slag te gaan.
Spreker/ workshopleider: Dirk-Jan Nijsink

Tijdens deze workshop staat het theologiseren met kinderen centraal. Hoe ga je in gesprek met kinderen over God? Hoe draag jij, als leerkracht, de kernboodschap van de Bijbel over? Of mag een gesprek heel open zijn zodat kinderen zelf ontdekken wat geloven voor hen betekent?

Dat zijn mooie, maar ook spannende vragen. Het zijn ook belangrijke vragen, want ze raken de vraag hoe wij kinderen inleiden en inwijden in het christelijk geloof. Het model van theologiseren met kinderen stelt dat leerkracht en kinderen betrokken zijn op de tekst van de Bijbel.

Een leerkracht theologiseert vóór kinderen en mét kinderen, maar kinderen theologiseren zélf ook. Zodra tekst, kind en leerkracht samen in gesprek zijn, is er sprake van een hermeneutische situatie, waarin betekenis gegeven en ontvangen wordt. We gaan dit verkennen, maar ook ervaren.
Spreker/ workshopleider: Dirk van Elzelingen

In heel de onderwijspraktijk is er geen onderwerp wat zo belangrijk is als datgene doorgeven wat God tot ons en de kinderen te zeggen heeft. Tegelijkertijd is er geen onderwerp waarbij we zoveel onmogelijkheid in onszelf ervaren om dat te doen zoals Hij het wil.

Het is heel belangrijk de kernboodschap van ieder Bijbelgedeelte op de juiste wijze woorden te geven. Passend bij ieder kind. Maar we weten ook dat woorden slechts wekken en voorbeelden trekken. We zeggen vaak meer door wie we zijn dan door wat we zeggen.

Het gaat in deze interactieve lezing daarom naast het leren bepalen van de kern en bijbehorende toepassing(en) vooral over wie jij bent, wat jij laat zien, of juist niet. Begrippen als vertellen in VAK-taal, authenticiteit, kwetsbaarheid en eerlijkheid zullen voorbijkomen, die bepalen in grote mate de impact van het gesprek met kinderen over het spreken van God. En ja, dan is een eerlijke spiegel onmisbaar. Een spiegel die niet vleit… Kijk je mee?

De Startersdag wordt mede mogelijk gemaakt door Driestar educatief, KOC Diensten en Samen in ontwikkeling.

Meld je direct aan voor de Startersdag

Wil jij de Startersdag bijwonen op 2 april? Meld je dan direct aan vóór 26 maart 2024. Dat doe je door dit formulier in te vullen en te verzenden.