Leraar voortgezet onderwijs - Aanmelden en toelatingseisen

Voor je je aanmeldt, vragen we je om de volgende informatie goed door te lezen.

Voor de tweedegraads lerarenopleidingen geldt de wettelijke toelatingseis dat je in het bezit bent van een diploma voor havo (met wiskunde B voor Leraar wiskunde), vwo of mbo niveau 4. 

Bij de duale opleidingen geldt als extra toelatingseis dat je met positief resultaat de selectieprocedure hebt gevolgd.

Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een van de vereiste diploma’s? Ook dan kun je worden toegelaten tot deze opleiding. Je moet dan een toelatingsonderzoek met positief resultaat afronden. Dit onderzoek vindt plaats op de studiekeuzecheckdag. In jouw geval is deze dag verplicht en is het advies (positief/negatief) bindend.

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven, krijg je een uitnodiging voor een studiekeuzecheckdag. Deze dag geeft je een goed beeld van onze christelijk identiteit, het niveau van onze opleiding en onze concepten van leren. Deze studiekeuzecheck zorgt ervoor dat jij beter voorbereid bent en gemotiveerd aan je opleiding kunt beginnen.

We geven je graag een goed advies en daarom is het nodig dat je je online een aantal toetsen maakt. Zo toetst de vaktest je vakkennis op havo-5 niveau en kijken we met de toets Engels naar je leesvaardigheid en woordenschat. Ook vragen we je om een aantal zaken op te schrijven, zoals gegevens uit je cv, een reflectie op het beeld van ‘de ideale student’ (zie hieronder) en een motivatiebrief.

Dit helpt ons om te beoordelen of:

 • Je geschikt bent voor het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs
 • Je voldoende studievaardig bent
 • Je over voldoende vakkennis beschikt
 • Je leesvaardigheid en woordenschat Engels van voldoende niveau zijn
 • Je profiel past bij de opzet van de opleiding.

Vervolgens geven we je een van de volgende adviezen: positief, enige twijfel of negatief. Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld is een negatief advies bindend.

De laatste studiekeuzecheck-dag voor de instroom van dit cursusjaar is op donderdag 29 augustus 2019.

Zodra de uitslag van de studiekeuzecheck bekend is, wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Deze uitnodiging krijg je van de studieleider van het vakinhoudelijke programma of van de afdeling Studentzaken. We nemen graag de tijd om persoonlijk kennis met je te maken. We praten met je over de christelijke identiteit van de opleiding, de uitslag van de studiekeuzecheck en wat jouw verwachtingen van de opleiding zijn. Dit gesprek vindt plaats op de hogeschool in Gouda.

Driestar hogeschool heeft voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs een onderwijs- en examenreglement (OER) vastgesteld. Je vindt dit reglement op deze pagina.

Als student heb je een aantal rechten en plichten. Die hebben we opgesomd in het studentenstatuut. Als je bij ons een opleiding volgt, gaan we ervan uit dat je deze documenten hebt bekeken en akkoord gaat. Je vindt het studentenstatuut op deze pagina

Driestar hogeschool hecht veel waarde aan de grondslag: de bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis). We verwachten dat al onze studenten deze grondslag respecteren. Dit betekent dat je ook de onderdelen van het programma doorloopt die hierop zijn gebaseerd. We bespreken dit graag met je in ons kennismakingsgesprek.

Ben je niet bekend met de Bijbel? Dan is het extra belangrijk dat je goed kijkt of onze hogeschool bij je past. Het kan nuttig zijn om een aantal teksten te lezen. Denk hierbij aan de eerste 11 hoofdstukken van het eerste bijbelboek: Genesis en het tweede evangelie: het boek Markus.

Verder raden we je aan om uit de Heidelbergse Catechismus de ‘zondagen’ 1 t/m 7 en 23 te lezen. Dit geeft je een goed beeld van onze grondslag. In het studiemateriaal dat we hanteren zijn onder andere teksten van christelijke auteurs opgenomen. Hier vind je een voorbeeld van een boek dat wordt gebruikt. We relateren dit type onderwijsmateriaal aan de opleidingsdoelen en het is onderdeel van de stof die wordt getoetst.

Iedere student moet zich aanmelden bij Studielink. Dit is het centrale aanmeldsysteem van alle hogescholen en universiteiten in Nederland. De aanmeldpagina van Driestar hogeschool vind je via: driestar-educatief.studielink.nl. Je kunt daar inloggen met je DigiD.

Let op! Als je kiest voor de duale of zij-instroom studievariant geldt er een andere intakeprocedure. Deze begint niet met het inschrijven via Studielink. Kijk op de opleidingspagina voor de details over deze intakeprocedure.

Voor de niet-duale studievarianten geldt het volgende stappenplan:

 1. Vul je persoonsgegevens in
 2. Selecteer de opleiding van je keuze. Let op de juiste studievariant: voltijd, deeltijd, duaal, etc.
 3. In Studielink krijg je bij ‘Mijn Studielink’ de to-do-lijst te zien met de acties die je moet uitvoeren.
 4. Voer de betaalgegevens in nadat je een bericht hebt gekregen dat de inschrijving is verstuurd naar de onderwijsinstelling.
 5. Vul een digitale machtiging in van het collegegeld.
 6. Er vindt nu een controle plaats van je persoonsgegevens en de vooropleiding. Dit doen wij.
 7. Binnen een aantal weken krijg je bericht van ons met daarin jouw aanmeldgegevens.
 8. Met elke aankomende student plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daar lees je hieronder meer over.
 9. Begin juli ontvang je de informatie voor het nieuwe studiejaar.
 10. Na ontvangst van de digitale machtiging ben je officieel student aan de Driestar hogeschool.

Je kunt met al je vragen over het inschrijven via Studielink terecht op de website van Studielink: VRAAGbaak. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze afdeling Studentzaken.