3 november 2022

‘Als de leerlingen enthousiast bezig zijn, is de les voor mij geslaagd.’

Door Driestar hogeschool

Toen ik voor het eerst een verhaal moest vertellen, dacht ik: dit is mooi en leuk om te doen. Totdat ik voorin de klas stond en al die verwachtingsvolle kinderogen zag. Hoe ga ik dit doen?’, dacht ik. Eerst typte ik de Bijbelverhalen helemaal uit en vertelde ik ze voor de spiegel. Nu probeer ik steeds minder op te schrijven en ook te kijken hoe het verhaal bij de kinderen overkomt. Hoe beeldender je vertelt, hoe meer ze gefocust blijven.

Ik merk dat ik gegroeid ben in het geven van lessen. Toen ik stageliep in groep 7, gaf ik handvaardigheid. De leerlingen maakten een huisje van pakken en flessen. Ze wilden daarna iets samen maken en verbonden de huizen aan elkaar en maakten zo een straat, een fabriek en een kasteel. Ik gaf ruimte aan de creatieve ideeën van kinderen. Het werd leuker dan ik van tevoren had gedachtAchteraf bleek dat ze juist van deze lessen hebben genotenwant veel kinderen hadden hier iets over geschreven in het afscheidsboekje dat ik aan het eind van mijn stage kreeg.


Een van de lessen waar ik zelf het meest van genoot, was een biologieles over kriebelbeestjes. Eerst legde ik de verschillen tussen insecten uit. Daarna gingen we naar buiten en kregen de kinderen allemaal een potjeeen kaart met alle beesten eropeen potlood en een kladblaadje. Ze vonden het allemaal leuk en heel gemotiveerd. Ze stoven alle kanten op om insecten te zoeken. Als de leerlingen enthousiast bezig zijn, is de les voor mij geslaagd. 

Kleutermeester 

Op dit moment loop ik stage bij kleuters. Kleuters zijn heel puur en eerlijk. Ze zeggen bijvoorbeeld dat een andere leerling zijn ogen open heeft onder het bidden, terwijl ze dan niet bedenken dat ze daarmee verraden dat ze zelf ook hun ogen open hadden. 

Kleuters hebben veel fantasie. Een van de kinderen had een rode stip op haar hand gekleurd. Ze kwam naar mij toe: ‘Kijk, meester, ik heb bloed!’ Dan speel ik het spelletje mee: ‘O, wat erg, moet ik helpen?’ Dan lachen ze: ‘Het was een grapje!’


Mannen zijn zeldzamer aan het worden in het onderwijs. Je merkt dat leerlingen het leuk vinden als er een meester voor de klas staat. Dat zie ik al bij de kleuters. Tijdens een van de eerste weekopeningen kroop er een jongen bij mij op schoot en vertelde me verhalen. Als leerkracht moet je afdalen naar het niveau van kinderen om bij hun leefwereld aan te sluiten.

Daarom koos ik voor Driestar hogeschool 

Toen ik me oriënteerde op een studie ben ik naar een open dag van Driestar hogeschool geweest. De sfeer sprak me meteen aan. Ik voelde me meteen welkom; het is hier altijd gezellig.


Ik volg de lintvariant van de pabo. Met de lintvariant loop je twee dagen stage en heb je twee dagen colleges bij Driestar hogeschool. Eén dag ben je vrij voor studie. We krijgen ook inspiratielessen, die vind ik heel fijn. Je kunt de theorie van deze lessen namelijk meteen toepassen in de praktijk, omdat je wekelijks op je stageschool rondloopt. Als er iets is wat je moeilijk vindt, kun je dat meteen met klasgenoten bespreken en hen vragen hoe zij dat aanpakken. Daar leer je ook van. 


Dit blog is geschreven door Pieter-Paul van der Slikke. Hij is tweedejaarsstudent pabo.


Driestar hogeschool

Over Driestar hogeschool

Driestar hogeschool is de leukste hogeschool van Gouda en leidt - al sinds 1944 - leraren en pedagogen op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan christelijk onderwijs en jeugdzorg.

Open collegeweek

Ervaren om het is om bij ons te studeren? Bezoek begin december een open collegedag en maak kennis met jouw toekomstige opleiding.

Meer info & aanmelden