2 december 2021

Vakdidactische avond voor leraren Wiskunde: aan de slag met diversiteit in de wiskundeles

Kom jij op donderdag 13 januari 2022 naar de jaarlijkse vakdidactische avond van de lerarenopleiding wiskunde? Een informatieve en inspirerende avond waarin je door studenten uit het vierde jaar van de opleiding wordt geïnspireerd om aan de slag te gaan met diversiteit in de wiskundeles.

Het thema van de vakdidactische avond sluit aan op dat van de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren. De vierdejaarsstudenten zijn naar aanleiding van de studiedag bezig om dit thema in hun lespraktijk uit te werken. In verschillende workshops delen zij hun ervaringen en ga je samen in gesprek over wat jij hiermee in je eigen les kunt doen.

Workshops

In alle workshops komt het thema diversiteit aan de orde. Je kunt denken aan onderwerpen als:

  • Diversiteit de in leerweg (omtrek en oppervlakte in vmbo-gt)
  • Diversiteit in taken, via samenwerkend leren (lineaire formules in het vwo)
  • Diversiteit in verwerking, betekenis aan theorie via de werkelijkheid (Pythagoras in vmbo-bb/kb)
  • Diversiteit in beleving, betekenis aan theorie door emotie, via kunst (getallen in vmbo-gt)
  • Diversiteit in wiskundezekerheid (havo/vwo)

Ben jij student, docent, werkplekbegeleider of op een andere manier belangstellend voor dit onderwerp? Kom dan 13 januari naar deze avond. Het programma loopt van 16.30 uur – 21.00 uur. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.