15 oktober 2019

Verdeeldheid over het afschaffen van toelatingstoetsen op de pabo

In diverse media is gesuggereerd dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is.


De minister heeft aangegeven de opbrengsten van een landelijk onderzoek naar de toelatingstoetsen af te wachten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal ze opnieuw in gesprek gaan met de Tweede Kamer en er een besluit over deze toelatingstoetsen worden genomen.

Tot nader order blijven ook bij ons de toelatingstoetsen van kracht. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van Goed voorbereid naar de pabo. Voor overige vragen kun je contact opnemen met studentzaken via onderstaande contactgegevens.