12 juni 2023

Wat is breedvormend onderwijs?

Breedvormend onderwijs is gericht op de hele mens: hoofd, hart en handen. Door het onderwijs niet alleen cognitief te richten op het hoofd, maar tegelijk op hart en handen, willen we persoons- en burgerschapsvorming integreren.

Dit met het geheel van het onderwijs dat we vanuit onze christelijke identiteit aanbieden en dat studenten beoogt te vormen tot personen die ernaar verlangen om voor God, de ander en in deze wereld hun taak en roeping uit te oefenen. Zo hopen we leraren op te leiden die zelf ook gericht zijn op het hele kind.

Zeker in een tijd van toenemende tegenstellingen in de maatschappij wil Driestar hogeschool inzetten op breedvormend onderwijs. Dat is in onze huidige cultuur van maakbaarheid en meetbaarheid nog niet zo gemakkelijk vorm te geven. 

Onderzoeksproject

Vanaf 2020 is Driestar daarom betrokken bij een overkoepelend onderzoeksproject op het gebied van breedvormend onderwijs. Daarbij werken we samen met Hogeschool Leiden (Spring), Hogeschool Windesheim (Teachers College), Hogeschool Amsterdam en het NIVOZ.

Reformatorisch-christelijke identiteit.

Driestar wil een breedvormende lerarenopleiding zijn en vindt dit passend bij haar reformatorisch-christelijke identiteit. Ook bij reformatorisch-christelijke scholen kan het onderwijs zomaar reductionistisch worden aangeboden: eenzijdig gericht op cognitie. 

Maar alleen cognitie helpt niet om als christen midden in de samenleving te gaan staan en daar een eigen, unieke bijdrage te leveren. We willen studenten daar wel toe opleiden, bijvoorbeeld door echte, actieve ontmoetingen met de breedte van de samenleving en door te leren omgaan met een hoge mate van etnische, culturele en religieuze diversiteit. 

Lees meer over breedvormend onderwijs op deze website.