Hodos

Hodos is de gezamenlijke opleidingsschool van Driestar hogeschool en het Hoornbeeck College.

Hodos biedt jou de mogelijkheid om een groot deel van je opleiding tot docent in het middelbaar beroepsonderwijs in de praktijk te volgen onder begeleiding van een ervaren schoolopleider.

Hogeschool Rotterdam werkt, net als de RAOS, samen met de reformatorische opleidingsschool HODOS voor vakken die niet aangeboden worden bij Driestar hogeschool, zoals aardrijkskunde, biologie, Frans, maatschappijleer (burgerschap), natuurkunde en technische beroepen.

Meer over deze samenwerking lees je hier

Onze opleidingen

Leraar mbo (deeltijd) Leraar mbo (duaal) Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (post-hbo)
De opleidingsschool Hodos

De opleidingsschool Hodos

De instituutsdocenten en schoolopleiders vormen de kern van het opleidingsteam. De instituutsdocenten zijn verbonden aan Driestar hogeschool. Zij verzorgen onder andere de lessen van de tweedegraads lerarenopleidingen en voor een deel die van het PDG-traject en begeleiden bij enkele opdrachten. De schoolopleiders verzorgen ook een deel van het PDG-traject en zijn daarnaast je begeleider in de praktijk op één van de locaties van het Hoornbeeck College. Zij begeleiden je bij praktijkopdrachten, voeren begeleidingsgesprekken met je en zijn altijd beschikbaar als je vragen hebt.  
 
De overheid is enkele jaren geleden begonnen met het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en mbo-scholen met als doel om op termijn de status van ‘erkende opleidingsschool’ te krijgen. Omdat dit aansloot bij onze ambities zijn wij zo’n samenwerkingsverband aangegaan en op weg om van aspirant-opleidingsschool een erkende opleidingsschool te worden. Voor deze ontwikkeling zijn er een kernteam en stuurgroep aangesteld. Zij staan aan de basis van de ontwikkelingen binnen Hodos. In het kernteam zitten zowel vertegenwoordigers vanuit Driestar hogeschool als vanuit het Hoornbeeck College. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van het management van beide scholen.
Hodos wordt gekenmerkt door vijf aspecten. Vanuit haar christelijke identiteit wil Hodos voor alle geledingen (toekomstige docenten, zittende docenten, management en overige personeelsleden) een leven lang leren stimuleren in een praktijkgerichte context en binnen en volgens een professionele kwaliteitscultuur- en structuur. Haar kleinschaligheid en de brede betrokkenheid die dat met zich meebrengt biedt daarbij een veilige en krachtige leeromgeving.

Onze gemeenschappelijke visie op leren is nog verder te concretiseren. Ze is te kenmerken als ‘praktijkgericht leren van en door Hodos-betrokkenen’. Deze visie wordt verwoord in ons didactisch concept dat uit de volgende zeven kernelementen bestaat: leidende, actuele pedagogische thema’s, SBL-competentiegericht onderwijs, contextrijk leren, voorbeeldige docenten, gedeeld eigenaarschap, veilige en krachtige leeromgeving en een leven lang leren. Het didactisch concept vormt de basis van onze opleidingsprogramma’s en biedt opleiders handvatten hoe te handelen overeenkomstig onze onderwijsvisie. 
De naam Hodos (dat voluit staat voor Hoornbeeck-Driestar opleidingsschool) is afgeleid van een Grieks woord dat ‘de weg’ betekent. We dragen bij aan ‘de weg’ die onze studenten (de beginnende (toekomstige) mbo-docenten) afleggen in hun leven en school- of loopbaan. Ons doel is gezamenlijk studenten op te leiden tot mbo-docenten die in hun hele persoonlijkheid en handelen een (christelijk) voorbeeld zijn voor mbo-studenten en competent zijn onderwijs aan deze mbo-studenten te geven. We zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding, begeleiding en beoordeling van de beginnende (toekomstige) mbo-docenten. Hierbij is het Woord van God onze Bron waardoor we geïnspireerd worden en Die ons ‘de weg’ wijst bij het uitvoeren van onze opdracht.