Post-hbo-opleiding

Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift

Post-hbo-opleiding

Heb jij interesse om les te geven in het middelbaar beroepsonderwijs? Met de post-hbo-opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) word je een startbekwame docent in het mbo.

Je leert meer over ambachtelijk meesterschap, het begeleiden van de mbo-student en de beroepspraktijk. Je volgt lessen, werkt in groepen, legt meesterproeven af en bouwt een portfolio op over je eigen ontwikkeling tijdens deze opleiding. 

Daarnaast leg je een basis voor pedagogisch-didactisch inzicht en handelen. De christelijke identiteit komt in dit curriculum expliciet naar voren.

Voor je studie 

Deze opleiding leidt je op tot startbekwaam docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze bekwaamheid is beschreven in de SBL-competenties. 

De overkoepelende thema’s die we in deze opleiding behandelen zijn gebaseerd op het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift. De thema’s zijn als volgt:

 1. Ambachtelijk meesterschap
 2. Begeleiding van de mbo-student
 3. Beroepspraktijk
 4. Visie op beroepspraktijk en docentschap
 5. Eigen ontwikkeling

Deze opleiding wordt gegeven vanuit het samenwerkingsverband Hodos. Dit betekent dat de bijeenkomsten door zowel Driestar hogeschool als door schoolopleiders van het Hoornbeeck College worden verzorgd.

Lees hier meer over het samenwerkingsverband Hodos

Tijdens je studie
Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis op door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. 

De opdrachten tijdens deze opleiding voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. In de uitklapmenu’s hieronder lees je hoe de globale opbouw van de opleiding eruit ziet, wat de studiebelasting is en hoe je je kunt aanmelden.

De start van deze opleiding vindt in overleg met de groep plaats. In principe start de opleiding in september en worden de lesdagen gegeven op onze locatie in Gouda.

De studiebelasting van deze opleiding is het bijwonen van 16 dagbijeenkomsten, meerdere intervisiegesprekken en het maken van (praktijk)opdrachten. Deze bijeenkomsten en opdrachten zijn verspreid over 1,5 jaar.

Deze opleiding bevat 16 lesdagen waarin we 4 modules behandelen:

 1. Leeromgeving & Organisatie
 2. Relatie & Gezag
 3. Ontwikkeling & Uniciteit
 4. Verantwoordelijkheid en Relatie

Tijdens de lesdagen maken we gebruik van filmfragmenten van jouw eigen lessen. We bekijken die gezamenlijk en reflecteren hierop. Wil je meer details over de inhoud van de modules? Stuur een mail naar Studentzaken om de studiegids in te zien.
 
Naast het volgen van de lessen maak je een eigen ontwikkelplan op basis van een sterkte-zwakte analyse van jouw functioneren. Tijdens je opleiding bouw je een portfolio op rondom dit ontwikkelplan. We helpen je hierbij met behulp van de supervisie van twee docentbegeleiders en een tutor.
 
Jouw kennis en vaardigheden van deze modules toetsen in:

 • Tentamens
 • Meesterproeven tijdens de cursus
 • Meesterproef tijdens het eindassessment

De tentamens en meesterproeven moet je behalen voordat je aan het eindassessment deel mag nemen. Je rondt de opleiding af met een eindassessment op basis van een meesterproef en je portfolio. De uitslag van het eindassessment bepaalt of je het Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift hebt behaald. Dit geeft je lesbevoegdheid voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Na je studie 

Gefeliciteerd met het behalen van je Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift. Je kunt nu zelfstandig aan de slag als docent in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Wil je verder studeren of je verder professionaliseren? We bieden verschillende post-hbo opleidingen, cursussen en masteropleidingen aan.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding doe je via deze link.