Disclaimer

Lees hier de disclaimer van Vrienden van Radiance.

Informatievoorziening website

Vrienden van Radiance betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op onze website. De volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site wordt echter niet gegarandeerd. Aan deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Vrienden van Radiance is niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker of door een ander geleden schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website, of van beslissingen of mededelingen die gebaseerd zijn op informatie op deze website. Vrienden van Radiance is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Vrienden van Radiance zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Vrienden van Radiance geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Vrienden van Radiance is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software of bestanden die u daarvan zou kunnen downloaden.

Auteursrecht

Op deze website rust een auteursrecht van Vrienden van Radiance. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden, en tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van Vrienden van Radiance is verkregen.

Privacy

Vrienden van Radiance respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om te kunnen voorzien in door de gebruiker aangevraagde informatie over activiteiten van Vrienden van Radiance worden opgeslagen in een database. De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens door Vrienden van Radiance een bericht te te sturen via de contactpagina.

Cookiebeleid

Vrienden van Radiance maakt op deze website gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Het opslaan van cookies kan door de gebruiker in de browser worden geblokkeerd. De gebruiker kan dan echter niet van alle mogelijkheden van deze site gebruikmaken. De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is vriendenvanradiance.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van een bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd. De gebruiker heeft een recht van toegang tot de door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens. Dit kan doorgegeven worden via de contactpagina. Vrienden van Radiance verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.