Specialiseren binnen de pabo

We dagen je uit om je te specialiseren binnen de pabo. Op deze pagina vind je een overzicht van de vele opties die we je daarbij aanbieden. Twijfel je welke keuze het beste bij jou past? Jouw persoonlijke studiebegeleider helpt je graag!

In je derde jaar kies je of je je wil specialiseren in het jonge kind (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar). Binnen deze specialisaties kies je vervolgens een zaakvak (natuuronderwijs, aardrijkskunde of geschiedenis) of een expressievak (beeldende vorming, muziek of bewegingsonderwijs) waarin je je extra wilt verdiepen.
In het vierde jaar kies je een minor uit. Met sommige minoren kun je na je opleiding doorgroeien tot leerkracht met een speciale bevoegdheid of bekwaamheid. Je kunt kiezen uit de volgende minoren:

Minor Bewegingsonderwijs
Centraal in deze minor staat onze houding ten opzichte van bewegen. Bewegen is een scheppingsgave waarin elk kind met zijn individuele (on)mogelijkheden mag delen. Bewegen zien we als gedrag waarin de relatie tot de omgeving, anderen en de Ander tot uiting komt.

Minor Christian Education
Je neemt deel aan de International Class met studenten uit verschillende werelddelen. Na deze cultuuronderdompeling ga je voor minstens zes weken zelf naar het buitenland voor een project.

Minor International Programme
Deze minor volg je volledig in het buitenland. Je volgt vier tot vijf maanden colleges aan een partneruniversiteit en je doet daar een afstudeeronderzoek. Zo verbreed je je horizon en leer je het Nederlands onderwijs vanuit een ander perspectief te bekijken!

Minor Helden
In deze minor zijn pedagogiek en de zaakvakken geïntegreerd: hoe kun je bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek bezig zijn met persoonsvorming van kinderen?

Minor Kunst en Kids
Tijdens deze minor leer je hoe je kunst en cultuur een waardevolle plek geeft binnen een christelijke school. Je doet vaardigheden op waarmee je binnen de school kinderen op een verrijkende manier in contact brengt met cultuur.

Minor Leidinggeven
Je krijgt zicht op het totale schoolleven: overlegstructuren, beleidsplannen en verantwoordelijkheden van scholen. Je doet kennis en vaardigheden op die nodig zijn om leiding te kunnen geven en zo ontdek je of leidinggeven bij je past!

Minor Passend Leraarschap
De diversiteit tussen leerlingen is groter geworden. Dat is boeiend en uitdagend, maar hoe ga je met al die verschillen om? Bij de minor Passend leraarschap leer je alles over passend onderwijs en vorm je een visie op inclusief onderwijs.

Minor Op taal kun je rekenen
Onze maatschappij is volop in beweging. Op dit moment leiden wij kinderen op voor beroepen die nieuwe vaardigheden vragen, en op scholen worden steeds meer digitale hulpmiddelen gebruikt om het onderwijs vorm te geven. In deze minor denk je na over nieuwe doelen voor het taal- en rekenonderwijs en de plek van ICT daarin.

Je kunt jouw kennis verbreden en/of je specialiseren door een tweede studie te volgen. Een geschikte keuze hiervoor is de opleiding Pedagogiek of een van de opleidingen voor leraar voortgezet onderwijs. Als pabostudent krijg je vrijstelling voor een deel van de pedagogische vakken. Wat betreft het collegegeld is het goed om te weten dat je alleen bij je eerste inschrijving hoeft te betalen. Kijk hier voor meer informatie over collegegeld bij je tweede studie.

Het wordt steeds belangrijker om goed Engels te kunnen spreken en schrijven. Dit is niet alleen handig in het dagelijks leven, het helpt je ook om jouw leerlingen goed Engels te leren. We helpen je hier graag een handje bij. Dat doe je door onze praktische Cambridgecursus te volgen. Tijdens deze cursus leer je goed Engels spreken en verbeter je het lezen, schrijven en luisteren van Engels. Deze cursus is een must als je les gaat geven op een basisschool waar Engels wordt aangeboden vanaf de onderbouw.

Als pabostudent kies je een verdiepingsvak voor je persoonlijke vorming. Je kunt kiezen uit Filosofie, Kunsthistorie, Literatuur, Muziekhistorie, Natuurwetenschappen of Sociale wetenschappen.
Tijdens de pabo heb je een vrije studieruimte. Hierin mag je zelf activiteiten kiezen op het raakvlak van onderwijs en maatschappij. Je wordt bijvoorbeeld mentor van eerstejaarsstudenten, gaat bij het schoolkoor of volgt een cursus gebarentaal. We moedigen je ook aan om je op internationaal gebied te ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld mee op reis naar Israël of Oekraïne.