16 december 2021

De kerstzangavond: een hoogtepunt in het collegejaar

Door Femia Kolk

'Hoor de eng’elen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!' Al fluitend lopen mijn klasgenoten en ik de collegezaal uit. Wat hebben we genoten van koorzang. Ik kijk er altijd naar uit. Samen zingen zorgt voor verbinding.

Al een aantal maanden hoor je kerstliederen in de gangen van Driestar hogeschool. De pabostudenten zijn hard aan het oefenen voor de jaarlijkse kerstzangavond. Veel oud-studenten zullen het beamen: deze avond is een hoogtepunt in het collegejaar.

Koorzang

Tijdens de opleiding tot Leraar basisonderwijs aan onze hogeschool krijg je het vak koorzang. Het hoort er helemaal bij. Denk je aan Driestar hogeschool, dan denk je aan de mooie liederen die gezongen worden door de pabostudenten.

Niet iedereen houdt van zingen, maar voor het merendeel van de studenten zijn de koorzanguren momenten van ontspanning. Het enthousiasme van de docenten is zichtbaar; met duidelijke mimiek en expressieve gebaren dirigeren ze de klas op een vrolijke en unieke manier. Koorzang gaat altijd gepaard met een lach, een humoristische uithaal en een knipoog. Het maken van muziek met elkaar geeft een samenbindend gevoel. We studeren allerlei mooie liederen in met meerdere zangpartijen: sopraan, alt, tenor en bas. Samen maken we met alle verschillende stemmen er één geheel van. We stemmen ons op elkaar af. Echte samenwerking. Naast de klank wordt er ook gelet op uitspraak en dynamiek. Wat is het heerlijk als uiteindelijk de klanken zuiver klinken en de verschillende partijen bij elkaar aansluiten.

Boodschap

Met kerst vind ik koorzang extra mooi. We studeren prachtige kerstliederen in en met elkaar mogen we al zingend uitzien naar het kerstfeest. De kerstboodschap is een blijde boodschap, want we zingen over Christus’ komst, over hoe Hij kwam als klein Kindje om arme zondaren zalig te maken. Door alle eeuwen heen mogen wij dit heilsfeit nog steeds met elkaar gedenken.

Kerstzangavond

De kerstzangavond is voor studenten, docenten en ouders een bijzonder moment in het jaar. Het is elk jaar weer indrukwekkend: de prachtige koorzang van honderden studenten in een volle Sint-Jan in Gouda. Helaas kunnen we net zoals vorig jaar niet allemaal samenkomen in de kerk. Toch gaat deze avond niet onopgemerkt voorbij. Elke jaargroep doet haar bijdrage die opgenomen zal worden. Op 23 december zal dan ook die blijde boodschap klinken: ‘Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door. Zingt met algemene stem, voor het Kind van Bethlehem.’

Helaas is het door de aangescherpte coronamaatregelen ook niet mogelijk opnames te maken. Wil je ons toch graag horen zingen? Kijk hier de kerstzangavond van vorig jaar terug! 

Femia Kolk

Over Femia Kolk

Femia is derdejaars pabostudent aan Driestar hogeschool