26 november 2021

Pabostudenten geven biologieles voor pilot tieneronderwijs

Ons onderwijssysteem kent een harde knip tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hoe kunnen pabostudenten basisschoolleerlingen nog beter voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs? Als onderdeel van de pilot tieneronderwijs van Driestar hogeschool gaven paboleerlingen biologielessen op het Driestar college. Lees en bekijk hier hoe dat was.

Overstap best spannend

Voor basisschoolleerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs best spannend, vooral de manier van werken is anders. Enkele leerlingen van het Driestar College geven aan dat ze aan het begin moesten wennen aan de lange dagen en het vele werk.

Verschillen ervaren

Voor de pabostudenten is het geven van de lessen op de middelbare school erg nuttig. Willianne Weijers deed ook mee aan de lessen voor de pilot tieneronderwijs. Ze doet daaraan mee om de verschillen tussen basisschool en middelbare school in de praktijk te zien. In periode 3 en 4 gaan de pabostudenten verder met tieneronderwijs aan de slag. Dan lopen ze ook stage met een LVO-student.

Meer verantwoordelijkheid

Willianne noemt de basisschool ten opzichte van de middelbare school ‘een stuk kinderlijker’. Ze geeft aan: “Op de basisschool is meer ruimte om te spelen, krijgen de leerlingen natuurlijk wel huiswerk, maar op het voortgezet onderwijs moet er veel meer gedaan worden, de leerlingen hebben meer verantwoordelijkheid. Ten opzichte daarvan is het basisonderwijs vrij rustig.”

Boven verwachting

Biologiedocent Jan Baan van het Driestar College is positief over de lessen die de pabostudenten kwamen geven. “Het gaat goed. Ik vind dat de studenten de les heel goed voorbereid hebben, ze hebben slim nagedacht over wat er mis zou kunnen gaan. Didactisch is het dik in orde. Boven verwachting!” Hij vindt de pilot tieneronderwijs een goed idee, mits het beperkt wordt tot de brugklas. Baan: “Het lijkt me goed dat de leerkrachten van groep 8 even gevoel krijgen bij hoe het er op de middelbare school aan toe gaat.”

Voorbereiding

Dit wordt beaamt door biologiedocent Marieke Samaniego Chavez – Rip. “Het is belangrijk dat pabostudenten weten hoe het er op de middelbare school aan toe gaat. De basisschool bereidt de kinderen voor op de middelbare school.”