24 april 2023

Femia blogt: Muziek verbindt!

Door Femia Kolk

Wanneer ik binnenkom, rent Nataliya gillend van plezier op me af. Ze slaat haar armen om me heen. Al snel volgen ook Klarysa en Ivan. Vanbinnen voel ik me warm worden. Ik zie de glinsteringen in hun ogen, hun mondhoeken die omhoog krullen en hun enthousiaste houding. Ik merk dat ze blij zijn om mij te zien.

Samen met een vriendin ben ik op een plek bij mij in de buurt waar een opvang is voor Oekraïense vluchtelingen. Het is alweer een tijdje geleden dat we daar zijn geweest. Af en toe doen we een activiteit met de kinderen, of gaan we in gesprek. Zo proberen we er voor hen te zijn en soms laten we ze de oorlog even vergeten.

Taalbarrière

Samen met Nataliya, Klarysa en Ivan heb ik even een klein gesprekje met behulp van de vertaalapp. Ik vraag hoe het met ze gaat. ‘Super goed, want jij bent er nu’, antwoordt Nataliya en ze geeft me een knuffel. 

Ook met de anderen gaat het goed. Alle drie vertellen ze kort wat ze deze dag gedaan hebben. Ondertussen komen er steeds meer kinderen binnen. Dan is het tijd voor een activiteit.

Ik kijk de kring rond. De kinderen kijken me afwachtend aan. Vanbinnen voel ik me toch een klein beetje gespannen. Dit is toch wat anders dan voor de klas. Zou het goed gaan? Straks begrijpen ze mij niet en loopt het uit de hand. ‘Je kan dit!’ moedig ik mezelf aan. Ik haal diep adem. Dan start ik de muziek. 

Vakspecialist muziek

Naast de pabo volg ik ook de opleiding tot vakspecialist muziek aan Driestar hogeschool. Tijdens deze opleiding ontwikkelen we ons vanuit onze passie voor muziek tot een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van muziekonderwijs. 

Naast het uitbreiden van onze theoretische kennis zijn we vooral bezig met praktijk. Elke lesmiddag starten we met songs & games. We zijn dan spelenderwijs bezig met muziek. Hierbij worden pedagogische en didactische kanten van muziekonderwijs geleerd. 

Tijdens methodiek zijn we bezig met de theoretische onderbouwing van songs & games. Zo leren we bijvoorbeeld een spel te ontwerpen en hoe we deze aan kunnen leren. 

Verder krijgen we ook nog solfège en koorzang. Bij deze vakken zijn we vooral bezig met onze eigen muzikale vaardigheden en richten we dit op het muziekonderwijs.

De kat en de vogels

De muziek klinkt door de ruimte. Met gebaren maak ik duidelijk wat de bedoeling is. Opgelucht haal ik adem. De kinderen doen allemaal mee met de bewegingen op de muziek! Lachend kijk ik de kring rond. Wat is dit leuk zeg!

Als de muziek is afgelopen, leg ik in een paar zinnen uit wat de bedoeling is van het spel. Mijn vriendin doet ook mee. Zij is de kat. De kinderen en ik de vogels.

Opnieuw start ik de muziek. Als eerste beginnen de vogels rond te fladderen. Dan gaat de kat op jacht en probeert zoveel mogelijk vogels te pakken te krijgen. De groep katten wordt steeds groter. De groep vogels kleiner. Welke vogels blijven uit de handen van de katten?

Geen verschil

Onderweg naar huis denk ik terug aan deze middag. Ik zie de stralende gezichtjes van de kinderen voor me. Ze waren zichtbaar aan het genieten! Ikzelf genoot trouwens net zoveel! Tijdens de muziek en het spel leek het net of we allemaal hetzelfde waren. 

Het maakte niet uit dat we elkaar slecht konden verstaan, of wat we hebben meegemaakt. Er was geen verschil tussen ons. Samen luisterden we naar de muziek en speelden we een spel. Ik voelde me één met de kinderen. Ja, muziek verbindt!

Femia Kolk

Over Femia Kolk

Femia is derdejaars pabostudent aan Driestar hogeschool