Post-hbo-opleiding

Vakspecialist Muziek

Er is steeds meer vraag naar leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek. Met hun enthousiasme en expertise leveren zij namelijk een belangrijke bijdrage aan het cultuur- en muziekonderwijs op school. Heb jij een hart voor onderwijs en muziek? Zie jij het als een uitdaging om leerlingen de liefde voor muziek en cultuur bij te brengen? Dan is de post-hbo-opleiding Vakspecialist muziek je op het lijf geschreven.

We zijn trots op onze praktijkgerichte opleiding met een sterke theoretische onderbouwing. Door deze opleiding te volgen groei jij in 1 jaar uit tot een vakspecialist die het muziekonderwijs op school op de kaart zet. Je hebt de kennis en vaardigheden om jouw collega’s te ondersteunen en het muziekonderwijs te verbeteren of te vernieuwen.

Voor je studie

Deze opleiding is gericht op leerkrachten in het basisonderwijs met liefde voor muziek en cultuur. Je leert hoe je het team op jouw school kunt ondersteunen om het muziekonderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Je kunt binnen je eigen school of bovenschools aan de slag als vakspecialist. Met jouw visie op muziek en cultuur lever jij een belangrijke bijdrage aan de muzikale en culturele scholing van alle leerlingen.

Tijdens je studie

Tijdens deze opleiding ontwikkel je je zangvaardigheid en/of speelvaardigheden voor een instrument. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen, zoals gitaar. Je ontwikkelt kennis van muziekdidactiek, cultuureducatie en muziektheorie. Ook dagen we je uit om jouw visie op muziekonderwijs onder woorden te brengen. In de uitklapmenu’s hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Deze post-hbo-opleiding bestaat uit 40 vrijdagmiddagen, en 4 avonden (Kerstzangavond en muziekavond) verdeeld over 2 jaar tijd.
 
Elke bijeenkomst heeft een eigen thema, zoals zingen, luisteren, muziek lezen of het bespelen van instrumenten. In iedere bijeenkomst hebben we drie onderdelen: we krijgen theoretische input, hebben pedagogisch-didactische uitwisseling en doen een gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen).
Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

  • Gevarieerde muzieklessen te geven aan alle groepen van de basisschool
  • Het vak muziek te verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
  • Een visie op muziekonderwijs te formuleren
  • Zelf leerlijnen voor het vak muziek uit te werken

Je begint deze opleiding met een intakegesprek. Hierin stellen we samen een studieplan op. Er zijn 15 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over 1 jaar, een introductie-/kennismakingsavond en 2 avonden voor de eindpresentaties.

Na je studie

Gefeliciteerd met je het behalen van het diploma PHBO vakspecialist muziek! Je staat ingeschreven bij het Abituriëntenregister en gaat aan de slag met het muziekonderwijs op jouw school. Toch ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We zijn altijd op zoek naar input vanuit de praktijk. 

Inschrijven