Post-hbo-opleiding

Vakspecialist Muziek

 • Startdatum 16 feb 2024
 • Studieduur 2 jaar
 • Niveau Post-hbo
 • Vorm Nascholing
 • Kosten 2.100,-

Heb jij een hart voor onderwijs en muziek? Zie jij het als een uitdaging om leerlingen de liefde voor muziek en cultuur bij te brengen? Dan is de post-hbo-opleiding Vakspecialist muziek je op het lijf geschreven.

Er is steeds meer vraag naar leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek. Met hun enthousiasme en expertise leveren zij namelijk een belangrijke bijdrage aan het cultuur- en muziekonderwijs op school.

We zijn trots op onze praktijkgerichte opleiding met een sterke theoretische onderbouwing. Door deze opleiding te volgen groei jij in 2 jaar uit tot een vakspecialist die het muziekonderwijs op school op de kaart zet. Je hebt de kennis en vaardigheden om jouw collega’s te ondersteunen en het muziekonderwijs te verbeteren of te vernieuwen.

Voor je studie

Deze opleiding is gericht op (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs met liefde voor muziek en cultuur. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen binnen muziek en hoe je hen muzikale vaardigheden kunt bijbrengen. 

Ook leer je hoe je het team op jouw school kunt ondersteunen om het muziekonderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Je kunt binnen je eigen school of bovenschools aan de slag als vakspecialist. 

Met jouw visie op muziek en cultuur lever jij een belangrijke bijdrage aan de muzikale en culturele scholing van alle leerlingen.

Toelatingsmiddag vakspecialist muziek

Als je je aanmeldt voor de post-hbo vakspecialist muziek, wordt van je verwacht dat je voorafgaande aan de toelatingsmiddag een video-opname (beeld en geluid) maakt. Hierin ben jij te zien en te horen terwijl je een muziekstuk zingt of speelt op jouw instrument. Deze video lever je per mail in bij Arjen Uitbeijerse (a.j.a.uitbeijerse@driestar-educatief.nl).

Tijdens je studie

Tijdens deze opleiding ontwikkel je jouw kennis van muziekdidactiek, muziektheorie en cultuureducatie en ontwikkel je jouw zangvaardigheid. Ook dagen we je uit om jouw visie op muziekonderwijs onder woorden te brengen. 

In het uitklapmenu hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

In het kalenderjaar 2024 starten we weer met deze opleiding. De data van de lesmiddagen van 13.00-16.00 uur op vrijdagmiddag zijn:

 • 16 februari (auditiemiddag)
 • 1 maart
 • 8 maart
 • 15 maart
 • 22 maart
 • 26 april
 • 17 mei
 • 24 mei
 • 21 juni
 • 25 juni (muziekavond)
 • 28 juni

Je begint deze opleiding met een intake- en assessmentmiddag. Hierin maak je een deel van de les mee en wordt er verwacht dat je zelf 5 tot 10 minuten iets muzikaals uitvoert. Ook zal er gewerkt worden aan persoonlijke leerdoelen, die we per half jaar steeds evalueren en bijstellen.

Er zijn 40 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over 2 jaar, een introductie-/kennismakingsmiddag en 2 avonden per jaar voor de tentamen uitvoeringen. De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur.  

Opbouw urenbelasting:

 • Intake en assessment: 4 uur
 • Contacturen: 120 uur (op vrijdagmiddagen)
 • Zelfstudie-uren: 80 uur
 • Praktijkuren: 20 uur

Deze post-hbo-opleiding bestaat uit 40 vrijdagmiddagen, en 4 avonden (Kerstzangavond en muziekavond) verdeeld over 2 jaar tijd.

In iedere bijeenkomst hebben we vier onderdelen: we krijgen songs & games (praktische muzikale activiteiten uitvoeren, waarbij pedagogische en didactische kanten van muziekonderwijs geleerd worden), methodiek (waarbij de theoretische onderbouwing van de songs & games worden geleerd), solf├Ęge en koorzang. De laatste twee vakken zijn vooral bedoeld om je eigen muzikantschap op een professioneel peil te houden waarbij het gericht is op het muziekonderwijs. Er zal vanuit verschillende visies naar muziekonderwijs gekeken worden, waarbij de onderdelen zingen, bewegen, luisteren, muziekinstrument bespelen, muziek noteren, improviseren een plek krijgen. Daarnaast zijn er opdrachten die je uit moet voeren in een stagepraktijk. De hoeveelheid hiervan wordt afgestemd met je persoonlijke situatie.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

 • Gevarieerde muzieklessen te geven aan alle groepen van de basisschool
 • Het vak muziek te verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
 • Een visie op muziekonderwijs te formuleren
 • Zelf leerlijnen voor het vak muziek uit te werken

Na je studie

Gefeliciteerd met je het behalen van het diploma post-hbo vakspecialist muziek! Je staat ingeschreven bij het Abituriëntenregister en gaat aan de slag met het muziekonderwijs op jouw school. Toch ben je nog steeds van harte welkom op onze hogeschool. 

We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat. Lijkt het je leuk om jouw expertise in te zetten voor het christelijk onderwijs? Laat het ons vooral weten. We zijn altijd op zoek naar input vanuit de praktijk. 

Inschrijven

Ben jij enthousiast geworden om deze studie te gaan volgen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.