2 april 2020

Studiereis Zuid-Afrika: 'Het was onvergetelijk'

Door C. (Cornée) van der Wind

Docent Engels aan de hogeschool, Cornée van der Wind, is net terug uit Zuid-Afrika. Samen met, in totaal, vijftien studenten van onze lerarenopleidingen bezocht ze daar verschillende (christelijke) scholen voor voortgezet onderwijs. Ze interviewt de studenten over hun ervaringen.

De reis maakt diepe indruk op de studenten. Het helpt hen nadenken over hun plek in het onderwijs hier in Nederland: wat leren zij van deze ervaring en hoe nemen ze dat mee naar de vo-school waar zij werken of stagelopen?

Armoede

“De armoede was schrijnend om te zien. Je weet dat het er is, maar het echt zien en met de mensen praten maakt een heel verschil,” vertelt een van de studenten. Een ander beaamt dat: “Hoe alles in Nederland geregeld is, is een zegen. Veel zaken waar we ons hier druk over maken is betrekkelijk. Het is goed om ons ervan bewust te zijn dat hier in Nederland de verschillen tussen arm en rijk heel anders zijn dan in Zuid-Afrika.” De cultuur en de diversiteit die de studenten op de straten en in de scholen terugzagen was regelmatig onderwerp van gesprek. “Potholes in de weg zorgden bijvoorbeeld voor inhoudelijke discussies over denken in termijnen.” In Nederland zijn we altijd bezig met plannen voor de toekomst, in Afrika leeft men veel meer bij de dag.

Gastvrijheid

Een hoogtepunt was de ontmoeting met de scholen. “Het gaf ons de kans de lokale mensen te leren kennen. Ik heb meerdere leerlingen gesproken die hard werken om zo uit een uitzichtloze situatie te komen.” 

De groep bezocht zowel een rijke als een arme school. “Op de school in Alabama werden we geconfronteerd met de corrupte regering van Zuid-Afrika, die een som geld die voor de school bestemd was in eigen zak had gestoken. De verschillen in de scholen maakten vooral het pijnlijke contrast van rijk en arm duidelijk. Toch zagen we ook op de rijke school mooie dingen, zoals de geloofsbeleving van leerlingen die voor elkaar baden tijdens de dagopening. De gastvrijheid kwam echter juist op de arme scholen meer naar voren. Voor ons maakte dat duidelijk dat naastenliefde een van de mooiste en puurste dingen is die bestaat.”

Waardevol onderwijs

En wat nemen de leraren mee naar huis? “De studiereis was onvergetelijk!” schrijft een van de studenten. “Door het bezoeken van de scholen reflecteer je haast automatisch op je eigen onderwijs. Als ik dan in zo’n arme school zag met hoeveel passie voor kinderen en voor God de leraren lesgaven, in zulke armoedige omstandigheden, maakte dat wel een beetje beschaamd. Wij hebben hier de beste middelen om onze jongeren te onderwijzen, maar de vraag is wie meer waardevol onderwijs ontvangen. Door dit bezoek denk ik nu meer na over de kern van mijn onderwijs. Zonder goede basis is de perfecte vormgeving slechts een façade.”

Een van de leraren realiseert zich dat leerlingen tijdens de Engels les vooral in aanraking komen met Londen en New York. “Maar er zijn ook andere landen waar ze Engels spreken. Vakinhoudelijk neem ik van deze schoolbezoeken mee dat meertalig onderwijs gewoon kan. Ik zie veel collega’s in Nederland krampachtig doen over doeltaal=voertaal, maar als je beide talen consequent aanbiedt kan dat zeker een succes zijn. 

Reflectief

Behalve een bezoek aan de scholen vond de groep het safaribezoek aan het Kruger wildpark heel bijzonder. “De schepping is prachtig en zo anders in Zuid-Afrika!” Tijdens deze tocht in de machtige schepping van God was er extra tijd voor onderlinge ontmoeting. “Binnen onze samengestelde groep hadden we mooie gesprekken, met en over elkaar. Vaak reflectief en dat heb ik persoonlijk als heel waardevol ervaren.” “Deze reis zal altijd een warme herinnering zijn.”

C. (Cornée) van der Wind

Over C. (Cornée) van der Wind

Cornée van der Wind is studieleider Engels en coördinator internationalisering van de LVO.