27 mei 2024

Willemijn blogt: Zucht, dat is toch een werkwoord?

Door Driestar hogeschool

Woordbenoeming. De lessen waar ik van geniet. De lessen waar mijn leerlingen van gaan zuchten. Met mijn klas ben ik toegekomen aan woordbenoeming. Van tegenwoordige deelwoorden tot bezittelijke voornaamwoorden, alles komt voorbij.

De vorige les zijn we bezig geweest met werkwoordsvormen en -soorten. Terwijl ik een rondje door de klas loop om het huiswerk te controleren, zie ik in verschillende werkboekjes alleen onderstreepte werkwoorden. 

Ook al stond nog zo duidelijk in Magister: Geef ook aan welke vorm/soort het is. Bij het nakijken geef ik Jona een beurt. Lopend door de klas controleert de docent het huiswerk. ‘Lopend en controleert, mevrouw.’ ‘En hoe noemen we deze werkwoorden dan?’ ‘Ehm, ja dat snapte ik niet echt.’ ‘Wie kan even helpen?’ Er vliegen een paar vingers de lucht in. Gelukkig, daar klinkt het goede antwoord. 

Een paar zinnen later. De jongen slaakt een zucht van opwinding. ‘Slaakt, persoonsvorm.’ Opgelucht kijk ik de klas rond. Ik bedenk dat ze het steeds beter beginnen te snappen. Dan vliegt de vinger van Jona de lucht in. ‘Mevrouw, zucht is toch ook een werkwoord?’ Ik kijk de klas rond: ‘Wie helpt? 

Ik zie wat leerlingen verward om zich heen kijken en al snel klinkt het: ‘Ik zucht, jij zucht, wij zuchten. Ja, het kan wel mevrouw!’ Ik ga er maar eens even voor zitten. ‘Zeg jongens, kijk nu eens verder naar de zin. Wat staat er voor zucht?’ ‘Een!’ ‘En dat is…?’ ‘Een lidwoord. O wacht, dan kan het helemaal geen werkwoord zijn.’ Bij het overgrote deel van de leerlingen begint het te dagen. Hier en daar zie ik nog wat verdwaasde gezichten.

Terwijl de klas na de uitleg aan het werk gaat, loop ik door de klas. Iedereen is heerlijk aan het werk. Totdat ik bij Marjanne kom, een stil, rustig meisje dat je niet zo vaak hoort in de les. Als ze ziet dat ik naast haar tafeltje sta, kijkt ze me aan. 

‘Mevrouw, ik snap er echt he-le-maal niets van.’ Geruststellend lach ik haar toe. ‘En daarom ben ik er!’ Ik pak een stoel en ga naast haar zitten. Samen duiken we in de wereld van tegenwoordige deelwoorden, persoonsvormen en infinitieven. 

‘Wat is dat ook alweer?’ ‘O ja, het hele werkwoord. Waarom zeggen we dat dan niet gewoon mevrouw?’  

Deze lessen, de leerlingen zuchten (persoonsvorm), ik geniet (persoonsvorm). Want, zo zegt één van mijn docenten in Gouda vaak: ‘Bij spelling en grammatica kan ik tenminste nog echt de docent uithangen.’ En zo is het! 

Willemijn Kok is eerstejaarsstudent leraar Nederlands 

Driestar hogeschool

Over Driestar hogeschool

Driestar hogeschool is de leukste hogeschool van Gouda en leidt - al sinds 1944 - leraren en pedagogen op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan christelijk onderwijs en jeugdzorg.

Bekijk de data van onze voorlichtingen

Kennismaken met de opleidingen van Driestar hogeschool? Je bent van harte welkom om een voorlichting bij te wonen.

Meld je nu aan