18 november 2021

Onderzoek Berenschot positief over studiesucces lerarenopleidingen vo

De lerarenopleiding voorgezet onderwijs van Driestar hogeschool laat goede voorbeelden zien op studiesucces, blijkt uit een onderzoek van Berenschot. Dit bureau deed onderzoek naar het voorkomen van uitval van studenten bij tweedegraadslerarenopleidingen. Driestar hogeschool valt positief op met oriëntatie op het leraarschap, de aansluiting op de dagelijkse praktijk en verbondenheid van studenten met de opleiding.

Onder de loep

De aanleiding voor het onderzoek van Berenschot is de relatief hoge uitval van studenten bij tweedegraadslerarenopleidingen. Het ministerie van OCW wil door middel van dit onderzoek meer zicht krijgen in goede voorbeelden en werkwijzen die bijdragen aan het verlagen van uitval en verhogen van studiesucces. Driestar hogeschool is één van de hogescholen die nader de onder de loep is genomen.

Goede voorlichting op vo-scholen

Soms is er een mismatch rond de studiekeuze. Doordat het beeld niet klopt met de ervaring van de studie zelf, haken sommige studenten af. Het is dus van belang dat de informatie aan de voorkant helder en realistisch is. Als goed voorbeeld schrijft het rapport: “Driestar hogeschool maakt in de oriëntatiefase gebruik van de goede contacten die zij hebben met decanen van vo-scholen, door voorlichting te geven over het leraarschap binnen de vo-scholen.”

Studiekeuzecheckdag

Op Driestar hogeschool wordt met een volledig dagprogramma op de studiekeuzecheckdag gekeken of er een match is tussen de geïnteresseerden en de opleiding en het vak van leraar. “De ervaring is dat door middel van deze dag een vrij volledig beeld gevormd kan worden van de geschiktheid van kandidaten voor de lerarenopleiding”, schrijft het rapport.  En: “Ook studenten zelf geven aan dat het fijn is om bij twijfel op basis van een hele dag advies te krijgen of de opleiding wel/niet realistisch is, om zo eerder de sprong te wagen bij een positief advies of te heroverwegen bij een negatief advies.”

Goede binding

Wat ook bijdraagt bij verlagen van studie-uitval is een goede binding van studenten met de opleiding. Opleidingen betrekken studenten steeds vaker bij het onderwijs en de vormgeving daarvan. Daarmee worden studenten partner in het studieproces. Bij Driestar hogeschool zijn de lijntjes kort. Docenten zijn benaderbaar en kunnen snel schakelen als er problemen zijn.

Klaas Tippe, opleidingsmanager van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool, is blij met wat het onderzoek naar voren brengt. “Dit is een mooie bevestiging. Bij ons draait het om de student en zijn of haar opleiding. Daar doen we het voor.”