18 mei 2022

10 edities International Class!

Vandaag vieren we de 10e editie van de International Class van Driestar hogeschool, een onderdeel van de minor Christian Education waarin studenten samen met buitenlandse studenten kennis maken met christelijk onderwijs wereldwijd. 

Uit de verhalen blijkt hoe vormend de International Class is geweest voor onze Nederlandse studenten. Matthanja (30) deed tijdens haar pabo-studie in Ethiopië onderzoek naar ouderbetrokkenheid: “De reis naar Ethiopië was een droom die uitkwam. Een levensveranderende ervaring, die ik meeneem in mijn werk als leerkracht.” 

Viering

Het was een feestje om fysiek en online bij elkaar te zijn als team en deelnemers van verschillende edities én uit diverse landen. Herinneringen werden opgehaald, we deelden verhalen over ons werk en lachten samen om dingen we meemaakten in de International Class.


We bekeken de compilatievideo met beelden van de International Class door de jaren heen. 


10 Editions International Class Driestar Christian University for Teacher Education

10 Editions International Class Driestar Christian University for Teacher Education

Nadenkende houding

Esther  (30), leraar in het voortgezet onderwijs, vertelt hoe zij van haar medestudent uit Sri Lanka leerde om in Gods wonderen te geloven. “De gezamenlijke lessen en gesprekken in de International Class hebben bijgedragen aan mijn vorming. Ik heb blijvend een kritische blik en nadenkende houding die ik daarvoor niet zo sterk had. Het is nuttig om je te realiseren dat je eigen referentiekader je blik op de wereld kleurt. Ik wijs mijn leerlingen hier wel eens op, want ik wil ze graag bewust maken van het feit dat er meer tradities zijn dan de onze en dat we daar veel van kunnen leren.” 

International Class

De International Class bestaat uit een aantal weken college in Gouda, waarbij Nederlandse en buitenlandse studenten samen studeren en samenwerken. Vanuit Driestar hogeschool heeft de International Class een tweeledig doel. We willen onze eigen studenten vormen en toerusten voor hun werk als leraar. Internationale ervaringen en ontmoetingen helpen hen nadenken over wie zij zijn en welke plek zij willen innemen in het (christelijke) onderwijs. Daarnaast wil Driestar hogeschool christelijke leraren wereldwijd de kans bieden om een paar maanden in Nederland kennis te maken met het christelijk onderwijs en geïnspireerd te worden voor het werk in hun eigen land. 

Essentie van christelijk leraarschap

Studenten komen van over de hele wereld naar Gouda, bijvoorbeeld uit Nepal, waarbij christelijke onderwijs niet is toegestaan, leraren uit landen waar christelijk onderwijs niet gesubsidieerd wordt door de overheid of juist studenten uit een land waar christelijk onderwijs wel mogelijk is, maar die op zoek zijn naar een manier hoe je de identiteit kunt integreren in het curriculum. Voor de Nederlandse studenten is het vaak bemoedigend en verrijkend om hun verhalen te horen en om samen na te denken over de essentie van christelijk leraarschap.

We hopen op nog veel volgende edities van de International Class!


Glossy

Ter gelegenheid van de 10e editie is er een glossy uitgebracht. 

Bekijk hier de digitale versie!