16 maart 2020

Annulering diverse bijeenkomsten

Alle geplande activiteiten onder de vlag van Driestar educatief tot en met 6 april vervallen of worden verplaatst. Lees hier om welke bijeenkomsten het gaat. We betreuren dat de bijeenkomsten op het geplande moment niet door kunnen gaan, maar zien ons genoodzaakt dit besluit te nemen met het oog op tegengaan van verspreiding van het coronavirus.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

  • 17 maart: Open avond pabo deeltijd, pedagogiek, AD-PEP en masters
  • 18 maart: Inspiratiedag bewegingsonderwijs
  • 19 maart: Open avond lerarenopleidingen voortgezet onderwijs
  • 20 maart: Studiemiddag jeugdliteratuur
  • 20 maart: Studium generale
  • 24 maart: Geschiedenisconferentie
  • 24 maart: Dyslxiebelevingsavond
  • 24 maart: Diplomering pabo
  • 2 en 3 april april: Tweedaagse voor schoolleiders

Ook worden alle activiteiten in het kader van externe verhuur geannuleerd. Deelnemers van bijeenkomsten krijgen ook los nog bericht over het niet doorgaan van de bijeenkomsten. Als je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebt: stel ze via corona@driestar-educatief.nl.