9 maart 2023

Excellente beoordeling Master Leren en Innoveren

Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan zeer tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op alle onderdelen hebben zij de hoogste score gegeven zodat deze master als excellent beoordeeld is. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2023 die vandaag verschenen is.

De NSE wordt jaarlijks afgenomen en geeft een indruk van de mate waarin studenten tevreden zijn over hun opleiding. De resultaten die vandaag zijn gepubliceerd in de Keuzegids masters 2023, zijn gebaseerd op gegevens die vorig jaar (2022) zijn opgehaald bij studenten. De studenten beoordelen de inhoud, de docenten, toetsing, voorbereiding op hun loopbaan en de sfeer van hun opleiding. 

Annelies Kraaiveld, opleidingsmanager van de master Leren en innoveren, is blij met de resultaten. “Op Driestar hogeschool hechten we waarde aan het oordeel van studenten. Daarom zijn we ook zo blij met deze score. We vinden het belangrijk om studenten een opleiding te bieden die past bij de praktijk van elke dag, om zo te blijven ontwikkelen en te leren. Als hogescholen leveren we graag een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort. Een keuze voor een master aan Driestar hogeschool, in samenwerking met hogeschool CHE en Viaa, is een goede keuze.”

Hanna de Jong-Markus, docent aan de master Leren en innoveren, beaamt dat. "Het volgen van een master levert veel op. Ik vind het stoer als mensen ervoor kiezen om een master te gaan doen, want het is soms hard werken en niet altijd makkelijk om weer in de positie van ‘lerende’ te zitten in plaats van de positie als expert. Maar ze zien al gauw nieuwe kansen en mogelijkheden in hun klas of school, en dat uiteindelijk hun leerlingen of collega’s daar ook de vruchten van plukken. Het is mooi om te zien hoe de onderwijspraktijk van studenten zich verdiept." 

De resultaten van de NSE 2022 zijn in te zien in de Keuzegids masters 2023. De NSE wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.