19 november 2019

Het verhaal van Malsampar Bam uit Bangladesh

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor in 1989 een verdrag aangenomen. Een van de belangrijkste rechten van het kind is het recht op onderwijs.

Elk land moet volgens het VN-Kinderrechtenverdrag basisonderwijs gratis beschikbaar stellen, voortgezet onderwijs aanmoedigen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Toch volgen wereldwijd 263 miljoen kinderen geen onderwijs. Deze hele week delen wij daarom verhalen uit landen waar dat recht niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Vandaag het verhaal van Malsampar:

Hoi, ik ben Malsampar Bam uit Bangladesh. Graag wil ik iets vertellen over veranderingen in mijn leven. Ik had nooit gedacht dat mijn leven zo anders zou worden dan eerst. Mijn vader verliet ons toen ik nog klein was. Daardoor kon ik niet naar school.

Home of Blessings

Door het sponsorprogramma kwam ik in ‘Home of Blessings’ terecht. (Home of Blessings is de naam van een tehuis waar meisjes, die in het sponsorprogramma zitten, verblijven tijdens hun studie. Dit is nodig omdat meisjes in Bangladesh achtergesteld worden qua onderwijs.)

Familie

Vroeger vond ik vrienden en familie niet belangrijk. Ik respecteerde hen niet en was ook niet altijd vriendelijk tegen hen. In ‘Home of Blessings’ leerde ik veel nieuwe kinderen kennen. Zij zijn belangrijk voor mij geworden. Van hen leerde ik dat vrienden en familie juist wel belangrijk zijn. Nu probeer ik altijd vriendelijk te zijn tegen iedereen. Soms is dat moeilijk, maar ik probeer mij in te houden als ik boos wordt.

Ik ga regelmatig naar huis om mijn familie te bezoeken. Sinds dat ik in ‘Home of Blessings’ woon zijn zij belangrijker voor mij geworden. De dingen die ik leer en de vreugdevolle momenten deel ik met mijn familie, vrienden en buren. Ik leerde over God en over de Heere Jezus. Deze verhalen vertel ik ook aan mijn broertjes en zusjes als ik thuis ben.

Deze veranderingen zijn erg belangrijk in mijn leven. Ik heb een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ik nu ben wie ik ben. Ondanks de uitdagingen die dit met zich meebracht ben ik dankbaar voor alles wat ik heb geleerd.

Meer informatie

Het verhaal van Malsampar is onderdeel van de kerstcampagne 'T zal je kind maar zijn van Woord en Daad. Kijk op hun website voor meer informatie over de campagne en hoe jij hieraan kunt bijdragen!