10 maart 2022

Oekraïneavond in Sint-Jan Gouda

Driestar hogeschool heeft een speciale band met Oekraïne, in het bijzonder met de christelijke basisschool Radiance in Zhytomir. Nu er oorlog is gekomen en zelfs bombardementen in Zhytomir hebben plaatsgevonden organiseert Driestar hogeschool op 17 maart een avond in de Sint Jan voor Oekraïne, met muziek, gebed, collecte en aanwezigheid van Oekraïners.

Eerste christelijke school in Oekraïne

De banden met Zhytomir gaan terug tot de jaren voor 1990. Er ontstond contact met dominee Vinogradsky, die tijdens een bezoek aan Nederland de pabostudenten uitnodigde voor een werkweek. Sindsdien vindt die uitwisseling jaarlijks plaats. En van daaruit is uiteindelijk de eerste christelijke school in Oekraïne ontstaan, Radiance geheten. De school heeft nu  350 leerlingen. En is bezig met het starten van een kleuterschool.

Door de oorlog heen helpen

Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, is al lang begaan met Oekraïne. “De relaties met de school en de mensen die bij de school horen zijn lang en diep. Het voelt als familie. Daarom raakt deze tragedie ons diep. We leven met hen mee en willen ook financiële steun verlenen om de school door de oorlog heen te helpen. En hopelijk snel een doorstart te laten maken. Zelf vragen ze bij elk contact wat we met hen hebben om ons gebed.”

Collecte

Op donderdagavond 17 maart is iedereen welkom in de Sint Jan in Gouda. De avond start om 19.30 uur, er is muziek, gebed, gesprek en aanwezigheid van Oekraïners. Om het Oekraïense volk te steunen zal er via een collecte en QR-code geld worden ingezameld. Iedereen wordt van harte opgeroepen hieraan een bijdrage te leveren. De toegang is vrij.