1 september 2022

Jaaropening pabo: “Relatie is belangrijker dan vakkennis”

“In de beroepspraktijk zijn relaties belangrijker dan vakkennis. Hoe is jouw relatie met leerlingen, collega’s en met God?” Met deze vraag opende bestuurder Rens Rottier het collegejaar van Driestar hogeschool in de Goudse Sint-Janskerk. 

Vandaag rijden de treinen niet. Veel aankomende en ouderejaarsstudenten kunnen daarom niet naar Gouda komen en luisteren op afstand mee via kerkomroep. Toch is de Sint-Janskerk goed gevuld. Het is fijn om iedereen te ontmoeten en samen het jaar te beginnen met Bijbellezing, zingen en gebed. Een van de hoogtepunten is de muziek: pabo 2 zingt onder begeleiding van Arjen Uitbeijerse verschillende liederen.

Herinneringen aan God
Opleidingsmanager Annelies Kraaiveld opent de bijeenkomst. Ze leest Numeri 15:31-41 en benadrukt in haar uitleg bij dit Bijbelgedeelte het belang van stille tijd. “Het volk Israël krijgt opdracht om vier hemelsblauwe koorden aan hun kleding te bevestigen. De draden vormen een voortdurende herinnering aan de Messias. Zo moeten wij ook denken aan Gods geboden waarmee Hij ons aan Hem wil binden en naar het eeuwige leven wil leiden. Om Gods heilsplan niet te vergeten moeten we stille tijd in onze agenda plannen.”
 
Relaties doorslaggevend
De lezing van Rens Rottier gaat over leraarschap. “Bij leraar zijn gaat het vooral om wie je bent. Een leraar is coach, tuinman, technicus en gids, maar in al die rollen is de kwaliteit van zijn relaties doorslaggevend. Een docent krijgt geen gezag om diens rol, maar door de band die hij heeft met leerlingen. Vandaar mijn vraag: wie ben jij in relatie tot kinderen, tot jouw ouders en bovenal tot God? Je geeft les in wie je bent, maar daar wil ik nog één woord aan toevoegen: je geeft les in van Wie je bent. Ben ik van mezelf of ben ik van Christus?”